Skip navigation MENU

Roosteren

Een volledig en actueel rooster is belangrijk voor uw school. Het bevat immers uw lesaanbod, inzet van lesfaciliteiten en docenten. Maar roosteren wordt ook steeds belangrijker voor de inrichting van uw onderwijs. Klassikaal of in groepjes, met eigen keuze door de leerling, gericht op leerdoelen en/of leerbehoeften, volgens een vast patroon of juist variabel. Met andere woorden, het rooster wordt steeds persoonlijker.

Mede hierdoor vinden steeds vaker wijzigingen in het rooster plaats en wordt het rooster dynamischer. Om scholen hierin te ondersteunen, is Magister samen met een groep scholen aan de slag gegaan met de vormgeving van een volledig nieuwe, dynamische roosterkoppeling. Deze koppeling zorgt ervoor dat gegevens vanuit uw roosterapplicatie automatisch worden verwerkt in Magister. Zo bent u ervan verzekerd dat het rooster in Magister altijd volledig en actueel is.

Onderdeel van de invoering zal ook zijn, dat Magister bovenstaande ontwikkelingen steeds beter zal ondersteunen. En, zoals u gewend bent, de uitvoering van uw onderwijsvisie zal helpen faciliteren. Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan de eerste Magister-scholen werken met deze nieuwe roosterkoppeling.

Meer informatie over de nieuwe roosterkoppeling vindt u op Magister Service met o.a. de FAQ Roosteren.
Of bekijkt u hier het webinar: