Skip navigation MENU

Functionaliteit Magister Desktop

Magister Desktop (RDP) kent een sterke onderverdeling in taken/rollen/functie. We hebben per rol de belangrijkste functionaliteiten in kaart gebracht.

Wanneer je nog niet bekend bent met Magister Desktop (RDP) kun je ook gaan voor een snelle impressie door het bekijken van de Magister Desktop (RDP) vogelvlucht.

Administratie

 • Aanwezigheidsregistratie via computer of barcodescan
 • Automatische terugkommaatregelen
 • Uitgebreide aanwezigheidsrapportages
 • Boekenfonds stapsgewijs beheren van bestellen tot uitleveren
 • Direct inzicht in opleidingsmutaties
 • Koppeling van de boekenlijst met de financiële administratie
 • Printen van boekenlijsten uit Magister
 • Flexibele cijferstructuur met eenvoudige invoer
 • Mogelijkheid tot rapportages op basis van de cijfers
 • Communicatie via Magister door brief, e-mail en sms
 • Opslaan van sjablonen, overzicht van communicatie per leerling
 • Geautomatiseerde BRON-uitwisseling met DUO
 • BRON-foto inlezen en vergelijken

Applicatiebeheerders

 • Gedetailleerd rechten toekennen
 • Eenvoudig te regelen beveiliging
 • Beveiliging volgens STORK niveau 3 door middel van moderne token twee-factor-authenticatie
 • Inrichting nieuw schooljaar via een overzichtelijk stappenplan

Management

 • Grafische overzichten en tellingen van absentie/presentie van de leerlingen
 • Inzicht in urenverantwoording per docent
 • Geautomatiseerde berekening van diverse kengetallen

Zorgcoördinatoren

 • Toegang tot het leerlingvolgsysteem en zorgdossier.
 • nieuw! Autorisatie per gebruikersgroep of per logboekitem.