Skip navigation MENU

Magister Desktop in vogelvlucht

Magister Desktop (RDP) is een compleet en gebruiksvriendelijk softwarepakket voor de school. Dit alles-in-één-pakket voor het onderwijsondersteunend personeel is beschikbaar via een remote desktop.

De gehele administratie, de onderwijslogistieke zaken zoals cijfers én de onderwijsinhoud staan daarmee overzichtelijk op één plek. Bekijk hier Magister Desktop (RDP) in vogelvlucht. Ontdek welke handige functies beschikbaar zijn, zoals cijfers, huiswerk, agenda en ouderavond. Een volledige lijst van alle functionaliteit vindt u op deze pagina.

Een overstapdossier met behoud van gegevens
Komt een leerling van een andere middelbare school? Of wil je van een brugklasser de gegevens van de basisschool importeren? Het is binnen Magister nu mogelijk om de gegevens van eerdere leerjaren uit een ander systeem mee te nemen naar Magister. Zo blijft de geschiedenis van een leerling goed bewaard.

Gemakkelijke gegevensuitwisseling
In Magister Desktop is het gemakkelijk om gegevens uit te wisselen met andere instanties. Het mooiste voorbeeld hiervan betreft de eindexamencijfers. Door een koppeling met DUO zijn deze cijfers overzichtelijk te zien in Magister zelf. Aan de achterkant is door deze koppeling de bekostiging voor scholen gemakkelijk in te zien. Hetzelfde geldt voor verzuimcijfers. Deze zijn gemakkelijk te exporteren en te delen.Voorbereiding van ouderavonden
Applicatiebeheerders kunnen alle benodigde gegevens voor ouderavonden gemakkelijk klaarzetten in Magister Desktop. Daarmee bieden ze docenten en ouders de mogelijkheid om zelf hun eigen afspraken in te plannen en te beheren. Wanneer ouders hun voorkeur voor tijd hebben aangegeven, kunt u de avond inplannen en worden docenten en ouders via Magister op de hoogte gebracht van de afspraak.

Examenuitwisseling
Dankzij Magister wordt het gemakkelijk om de examencijfers snel te delen met leerlingen. In Magister zit een examenmodule die automatisch berekent of iemand geslaagd is. Zo hebben scholen snel inzicht in resultaten. De resultaten in Magister worden vervolgens ook overgezet in het diplomaregister van de overheid. Met Magister kunt u daarmee vol vertrouwen het examen verwerken.