Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

 
Voorwaarden met betrekking tot gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord van Magister.

 • SchoolMaster adviseert gebruikers om goed op te letten bij het gebruik van Magister op de Websites, RDP en App’s (M5 Meta, M5 Maestro en M6 Leerling/Ouder).
 • Gebruikers krijgen de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord; deze zijn strikt persoonlijk en geheim.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen nooit met derden worden gedeeld. SchoolMaster zal nooit om vragen om gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet op sites/apps/toepassingen van derden worden ingevoerd of kenbaar worden gemaakt.
 • Controleer altijd of de URL klopt voordat er gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden ingevoerd:
  • Magister 5: https://[schoolnaam].swp.nl
  • Magister Web: https://[schoolnaam].magister.net
 • Laat u of uw gebruikers niet verleiden om in te loggen in applicaties van derden of via links die u worden aangeboden per mail.
 • Log alleen in op computer met een up to date besturingssysteem en een werkende virusscanner. Zie hiervoor de ondersteuningsmatrix op het klantendeel.
 • Gebruik een SchoolMaster aangewezen browser. Zie hiervoor de ondersteuningsmatrix op het klantendeel.
 • Log altijd uit na het gebruik van Magister door de uitlog procedure te volgen.
 • Neem bij twijfel of onregelmatigheden altijd contact op met SchoolMaster.
 • SchoolMaster kan alleen garanties afgeven omtrent de vertrouwelijkheid van gegevens zolang gebruikers de instructies van SchoolMaster en Opdrachtgever goed opvolgen.
 • Stel uw gebruikers op de hoogte van deze gebruiksvoorwaarden.

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Magister API.

 • Magister maakt binnen haar dienstverlening gebruik van een Application Programming Interface (API).
 • Het gebruik van de Magister API is voorbehouden aan SchoolMaster B.V. en wordt gebruikt ten behoeve van dienstverlening binnen Magister.
 • SchoolMaster kan een partij in samenspraak met opdrachtgever toestemming geven de API te gebruiken conform de overeengekomen gebruiksvoorwaarden.
 • SchoolMaster stelt op het klantendeel een lijst beschikbaar van App’s en/of Partijen die toestemming hebben de API te gebruiken.
 • Het gebruik van de API door overige, niet-geautoriseerde partijen is verboden.
 • Het ongeoorloofd gebruik maken van de API van Magister wordt gezien als een inbreuk op de rechten van SchoolMaster.