Skip navigation MENU

Geplaatst op 29-04-2020 in Magister.me blog.

Blog #1 – Focus op de leerlijn, juist nu je leerlingen op afstand zitten

Beste docenten, wat was het een uitdaging om zo snel online lessen neer te zetten! Maar we horen gelukkig veel positieve verhalen: videolessen via Teams, chatten met je mentorklas, digitaal toetsen. Wat een golf van nieuwe mogelijkheden die wordt ingezet!

Maar inmiddels is duidelijk dat deze situatie ook na de meivakantie nog wel even zal duren en dat vraagt om een evaluatie en mogelijk een herziening van de initiële ideeën waarmee iedereen die eerste weken toch best goed is doorgekomen.

Want hoe houd je eigenlijk zicht op wat leerlingen gedaan hebben voor alle verschillende vakken? En hoe houdt een leerling overzicht over alle informatie die hij binnenkrijgt via e-mail, Team chats, huiswerk, opdrachten?

Graag deel ik hieronder een beeld met je dat na veel gesprekken met scholen bij ons is ontstaan. Kern daarvan is dat je een scheiding moet aanbrengen tussen informatie met een korte én informatie met een lange houdbaarheidsdatum.

Communicatie versus Inhoud

Voor het geven van online lessen en begeleiden van leerlingen is communicatie cruciaal. Wanneer zie je elkaar, via welke middelen? Deze informatie delen we vaak in een agenda – een belangrijk tijdsgebonden element dat iedereen structuur geeft binnen een dag. We zien scholen hier de Magister Agenda voor gebruiken, maar ook Teams of Google agenda’s. Dit is zeer praktische informatie met een korte houdbaarheidsdatum.

Vanuit het leerproces en de leerinhoud is er echter nog een ander structuurelement van belang en dat is de leerlijn van een vak of vakoverstijgend project. Dit is informatie die over een veel langere periode relevant is en dus een langere houdbaarheidsdatum moet hebben.

Wat zien we nu vaak gebeuren? Door de grote druk die er ligt op de organisatie van online communicatie (wie, wanneer, welk kanaal), wordt inhoudelijke informatie en lesmateriaal ook gedeeld via tijdsgebonden elementen zoals agenda’s of chats. Zo stop je informatie die een lange houdbaarheidstermijn nodig heeft, zoals lesmaterialen en instructies, in een communicatiekanaal dat juist gemaakt is voor informatie met een korte houdbaarheidsdatum. Daarbij gaat dan onvermijdelijk informatie verloren. Denk aan de leerling die moet zoeken in zijn agenda naar de PowerPoint die een docent een paar weken geleden gedeeld heeft!

Checkvragen

Het zou dus verstandig zijn om te evalueren hoe jouw school dit heeft gedaan en hoe je het voor de komende tijd het beste kunt organiseren. Belangrijke vragen:

 • Staan leerlijnen voor leerlingen op één centrale plek?
 • Is de vakdidactische structuur van een vak nog helder voor leerlingen?
  • opeenvolging van leerdoelen waaraan gewerkt wordt
  • motiverende instructies die leerstof in een betekenisvolle context plaatsen
 • Kan er ook gevolgd worden wat leerlingen gedaan hebben binnen zo’n leerlijn?

Als je bovenstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan zouden leerlingen ook buiten de korte online lessen zelfstandig aan de slag moeten kunnen én heb je ook concrete informatie om coaching van leerlingen op afstand vorm te geven.

In de praktijk

Magister.me biedt zowel de mogelijkheid om leerlijnen praktisch en snel neer te zetten, als om leerlingen te volgen op hun voortgang. En in de meivakantie komt vanuit Magister.me ook de nieuwe integratie met Microsoft Teams beschikbaar.

 1. Maak eenmalig een koppeling tussen je studiewijzer in Magister.me en Microsoft Teams videolessen.
 2. Automatisch verschijnt een instellingenscherm om aan te geven dat leerlingen de docent niet op mute kunnen zetten. Wel zo praktisch!
 3. Docenten en leerlingen starten hun online videolessen of chat vanuit Magister.me.
 4. De docent opent in Magister.me de Studiewijzer om met de leerlingen door de instructies en lesstof te lopen, vragen te beantwoorden etc.
 5. Is de online les afgelopen? De leerlingen werken gewoon verder aan hun leerlijnen in Magister.me.
 6. De docent en mentor volgen de voortgang van leerlingen in Magister.me en bespreken dit tijdens online gesprekjes.

Tot slot

Wil je hulp bij het vraagstuk hoe je meer focus creëert op je vak? Onze adviseurs komen graag met je in contact om mee te denken hoe je leerprocessen ten tijde van afstandsonderwijs ook voor de langere termijn goed kan borgen! En een stappenplan om Teams te integreren in Magister.me? Zie hier de online Help.

Maak je al gebruik van Magister.me, neem dan contact op met je implementatiebegeleider en neem anders contact op met relatiebeheer@magister.nl.

Veel succes met jullie vervolgstappen in de komende periode. Ik hoop dat we ook in de toekomst nog veel ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen!

Vriendelijke groet en take care!

Heleen van der Laan

Productmanager Magister.me