Skip navigation MENU

Geplaatst op 06-04-2018 in AVG.

De ADFS-koppeling voor Magister kan aangevraagd worden

 

Goed nieuws! Magister ondersteunt de ADFS-koppeling met de lokale Active Directory (AD) van de school zelf of de Azure Active Directory. Met Magister als kernregistratie voor leerlingen en ouders, kan op deze wijze de school zelf voorzien in ‘centraal Identity Management’ in haar applicatielandschap. Hierdoor kan de school zich beter toeleggen op de gevraagde privacy waarborging in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De ADFS-koppeling biedt de school de volgende voordelen:

  • Hanteren van de eigen beveiligingsstandaards ten aanzien van Authenticatie en Autorisatie;
  • Centraal tokenbeheer tot de achterliggende diensten;
  • Een verminderde beheerlast voor zowel Functioneel- en Technisch beheer op de school;
  • Drempelloze toegang tot andere applicaties binnen het eigen applicatielandschap (SSO).

Let op: Voor VO scholen die Magister als uitleverportaal kiezen voor Directe Toegang, wordt ten zeerste aangeraden om komend schooljaar Magister als IdP te blijven registeren bij Kennisnet. Dit staat een ADFS koppeling tussen uw AD en Magister niet in de weg. Dit advies is onlangs ook gecommuniceerd door de landelijke organisatie Schoolopstart die zich namens alle ketenpartners en de VO-raad hard maakt voor een succesvol gebruik van digitaal lesmateriaal bij de opstart van het nieuwe schooljaar.

Magister ondersteunt een hybride vorm van het authenticatiebeleid voor de gebruikersgroepen. Bijvoorbeeld ouders die niet zijn geregistreerd in de AD van de school, kunnen toch direct inloggen in Magister. Dat scheelt u als school, in het beheer van een enorme gebruikersgroep en eventuele bijkomende kosten van uw authenticatie diensten.

Hoe realiseert u de aansluiting?
U kunt uw aansluiting voor de ADFS-koppeling aanvragen bij de Magister Schoolwerkplek afdeling. Zij hebben voor u een aansluitinstructie met daarin de uitvraag over de huidige inrichting van Magister binnen uw school. Op basis van deze instructie wordt er in overleg met u een aansluitscenario en een transitie datum-tijdstip vastgesteld voor uw school.

Uiteraard wordt de school in de gelegenheid gesteld om de eventuele communicatie met haar gebruikersgroepen te verzorgen. Indien wenselijk kan Magister een advies geven over de mogelijke consequenties voor de doelgroepen, afhankelijk van de gekozen scenario’s.

Voor advies en aansluiting mailt u naar Magister: service.magister@iddinkgroup.com. Wij helpen u graag.