Skip navigation MENU

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onvolkomenheden bevat. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en gecontroleerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Er wordt op de website van Magister gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor statistieken (de analyse van bezoekersgedrag). Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de cookie mogelijkheden uitschakelen. Indien u cookies accepteert, zullen zij voor de duur van uw bezoek op de website blijven, tenzij u deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.