Skip navigation MENU

Gebruiksvoorwaarden API

 Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Magister API

  • Magister maakt binnen haar dienstverlening gebruik van een Application Programming Interface (API)
  • Het gebruik van de Magister API is voorbehouden aan Iddink Digital B.V. en wordt gebruikt ten behoeve van dienstverlening binnen Magister
  • Iddink Digital B.V. kan een partij in samenspraak met opdrachtgever toestemming geven de API te gebruiken conform de overeengekomen gebruiksvoorwaarden
  • Iddink Digital B.V. stelt op het klantendeel een lijst beschikbaar van App’s en/of Partijen die toestemming hebben de API te gebruiken
  • Het gebruik van de API door overige, niet-geautoriseerde partijen is verboden
  • Het ongeoorloofd gebruik maken van de API van Magister wordt gezien als een inbreuk op de rechten van Iddink Digital B.V.