Skip navigation MENU

Geplaatst op 26-07-2019 in AVG.

Leerlinggegevens verwijderen in Magister

Leerlingdossiers

Magister stelt u in staat om leerlingdossiers aan te leggen, te beheren en te verwijderen zoals de wetgever dat voorschrijft. Door de bank genomen kan men stellen dat een leerlingdossier opgeruimd moet worden 2 jaar na datum uitschrijving. Hierop zijn echter nogal wat uitzonderingen van toepassing. De uitzonderingen zijn vaak school(soort)specifiek.

In de Magistersuite kan de beheerder gedifferentieerd leerlinggegevens / onderwijsdata selecteren en verwijderen. De configuratie is substantieel uitgebreid met de mogelijkheid voor het verwijderen van LVS gegevens, Portfoliogegevens, ELO gegevens en Overige gegevens, zonder hierbij de administratieve processen bij de school (andere wetgeving) geweld aan te doen. De Wizard geeft een overzicht van alle te verwijderen gegevens, alvorens u bevestigd. De verwijderfunctie is beduidend sneller, beter geauthentiseerd met 2FA. Na afloop ontvangt u een overzicht van de feitelijk verwijderde gegevens.

Hiermee geven we invulling aan een wijzigingsverzoek dat veelvuldig is gesteld aan de helpdesk en op het forum teneinde de scholen te faciliteren in hun taken als verwerkingsverantwoordelijke. De module wordt stapsgewijs verder uitgebreid met meer gegevens met het oog op het behoud van het schoolproces en uitwisselingen met o.a. DUO. Mocht u specifieke gegevens niet kunnen verwijderen via deze functionaliteit dan kunt u dit als wens indienen. Wij zullen dan verder onderzoek doen naar uw wens.