Skip navigation MENU

Magister Check-up

De Magister Check-up is ideaal voor elke school die snel wil weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van de Magister-inrichting. Het voordeel van deze Magister Check-up is dat u geen tijd en ruimte hoeft te reserveren; alles gebeurt van afstand!

Een Trainer/Adviseur neemt uw Magisterdatabase door en kijkt hierbij naar de volgende punten: Autorisatie, Schoolstructuur, Cijferstructuur, LVS en Aanwezigheid. Deze onderdelen worden onder andere beoordeeld, op de volgende punten:

  • Zitten er fouten in?
  • Zit het logisch in elkaar?
  • Is de uitwerking van de inrichting duidelijk/helder voor gebruikers?
  • Zijn er verbeteringen aan te brengen?
  • Zijn er nog ongebruikte opties?

Van deze Magister Check-up krijgt u een verslag waarin alle bevindingen beschreven staan, eventueel aangevuld met aanbevelingen, suggesties en/of opmerkingen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een telefonisch consult te hebben met de Trainer/Adviseur om het verslag te bespreken. Kosten van de Magister Check-up: € 500,- per locatie.

Tijdpad Magister Check-up
De Magister Check-up vindt feitelijk plaats in één dag.
Stap 1 u meldt uw school aan;
Stap 2 de trainer inplannen voor 1 dag;
Stap 3 uiterlijk de dag erna krijgt u het verslag met bevindingen.

De Magister Check-up is wezenlijk anders dan de Magister Quickscan. Bij de Magister Quickscan komt er een Trainer/Adviseur op school, worden er interviews afgenomen, en wordt er gekeken naar de volle breedte van het programma. Ook wordt hierin de mate van het gebruik bekeken.

Meer informatie over de Magister Quickscan