Skip navigation MENU

Geplaatst op 26-03-2018 in AVG, Nieuws, Privacy en informatiebeveiliging.

Magister en de privacy van leerlingen

Er bereiken ons regelmatig vragen over de privacygevoelige informatie die scholen in Magister verwerken. Reden voor ons om een aantal feiten op een rij te zetten.

Magister en persoonsgegevens

 • Magister is software die door de school wordt ingericht, waarin de school bepaalt welke functies wel en niet beschikbaar worden gesteld naar de diverse gebruikersgroepen van die school, en die door de school wordt gevuld met data waar alleen de school over gaat. De school doet dit op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
 • Als makers van Magister hebben wij natuurlijk het www.privacyconvenant.nl onderschreven. Dit houdt in dat wij ons conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en straks AVG volledig schikken in de rol van opdrachtnemer/verwerker en dat de school als opdrachtgever/verwerkingsverantwoordelijke volledig de regie heeft. Wij doen niets anders met Magisterdata dan die data in opdracht van de school goed hosten, toegankelijk maken en beschermen. En dus nooit gebruiken voor andere doelen dan waar de school ons opdracht toe geeft. Dat betekent dus dat deze data nooit zal worden gebruikt voor bijv. eigen marketingdoeleinden.
 • Simpel gezegd: de school bepaalt hoe de software van Magister wordt gebruikt, natuurlijk op basis van de wet.

Magister en de privacy van leerlingen versus ouders

 • Volgens de Wet op het Voortgezet Onderwijs hebben scholen de wettelijke taak om aan ouders te rapporteren. Scholen kunnen dat onder andere doen via Magister. Ouders krijgen dan van de school een eigen account in Magister.
 • De school kiest welke gegevens zij wel of niet beschikbaar stelt. Er zijn ook scholen die ouders geen inlogaccount geven maar hen adviseren om samen met hun zoon of dochter in te loggen via de leerling login.
 • Ouders bepalen natuurlijk zelf hoe ze omgaan met de data die ze ter beschikking krijgen vanuit de school. Om cijfernotificaties van kinderen te ontvangen dient dit zowel door de school alsook door de ouder bewust te worden ingeschakeld.

Magister en DDoS aanvallen

 • Een groot deel van het onderwijs werkt met Magister. Gezien het enorme gebruikersverkeer is een grote partner nodig om optimale bescherming tegen DDoS aanvallen te bieden. Onze partner Akamai biedt ons en honderden andere Europese bedrijven die capaciteit.
 • DDoS aanvallen worden door Akamai gemitigeerd in centra gevestigd in Europa, vallend onder de Europese privacywetgeving. Bovendien beschikt Akamai over aanvullende privacywaarborgen, zoals een Privacy Shield certificering. Natuurlijk is onze data versleuteld.
 • Simpel gezegd: Akamai houdt Magister bereikbaar zonder bij de data te kunnen.

Magister en Google Analytics

 • Magister maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de software. Er worden geen Magisterdata gedeeld met Google Analytics.
 • De toepassing van Google Analytics in Magister geschiedt volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.
 • Simpel gezegd: Google Analytics helpt ons Magister optimaal te laten functioneren zonder dat de privacy wordt aangetast.