Skip navigation MENU

Magister introductie

Magister is marktleider in educatieve en gebruiksvriendelijke software voor het voortgezet onderwijs en is succesvol actief in het beroeps- en volwassenenonderwijs. Met onze producten en diensten bedienen we meer dan 500 scholen in Nederland. Dagelijks helpen wij hun docenten en leerlingen soepel door hun schooldag.

De afdelingen Administratie en beheer kunnen gebruik maken van Magister Desktop (RDP). Onderwijzend personeel kunnen Magister Web en de Maestro App gebruiken. Leerlingen en ouders bekijken alle schoolzaken via de browser in Magister Web en op hun smartphone via Magister App.

De functionaliteit van Magister bestaat uit administratieve verwerking van leerlinggegevens, cijfers en aan- en afwezigheid. Daarnaast wordt het onderwijsproces ondersteund met functionaliteiten als dagroosteren, lesdashboard, digitaal leren, ELO, managementrapportages en het leerlingvolgsysteem.

Magister werkt daarbij samen met andere leveranciers van onderwijssystemen.  Zo koppelt Magister onder andere aan Quayn, QlikView, Kennisnet Federatie en bevat het digitaal lesmateriaal van alle grote uitgeverijen. Hierdoor zijn onze producten breed inzetbaar en leveren wij voor iedere doelgroep en onderwijsvorm de gewenste functionaliteit op maat.

Met Magister hebben gebruikers tevens toegang tot hun gegevens via het iOS-platform (iPod, iPhone, iPad) en het Android-platform.

Magister