Skip navigation MENU

Geplaatst op 26-11-2018 in Nieuws, Privacy en informatiebeveiliging.

Magister koppeling voor derden

Magister wordt dagelijks veel gebruikt door docenten, leerlingen en ouders. Maar ook andere partijen willen soms toegang tot Magister. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld huiswerkinstituten.

Magister begrijpt de voordelen voor deze derde partijen, maar het gaat hier wel om verstrekking van (persoons)gegevens. Daar zijn wij voorzichtig mee omdat wij de privacy van leerlingen en ouders serieus nemen.

Het is dan ook aan de school om derde partijen toestemming te verlenen conform de verwerkingsdoeleinden uit de verwerkersovereenkomst. Hoe dit werkt, leest u hieronder. Op deze manier kan de privacy van gegevens worden geborgd.

Geaccrediteerde partijen

Huiswerkinstituten maken veelal gebruik van Apps van derde partijen, zoals bijvoorbeeld HOMI, Studyspace of Studieplanner Pro. Deze partijen zijn of worden door ons getoetst om te beoordelen of een partij zich houdt aan de (privacy)afspraken en verantwoordelijkheid neemt voor de verwerking van (persoons)gegevens.

Vanaf 18 december 2018 accreditatie nodig
Vanaf 18 december a.s. hebben alle partijen die gebruikmaken van de Magister koppeling (Magister Public API) een accreditatie nodig. Studyspace, Studieplanner Pro en HOMI zijn al geaccrediteerd. Andere partijen die gebruik willen blijven maken van de Magister Public API hebben ook een accreditatie nodig.

Wat moet ik doen?
U kunt toegang verlenen aan bovenstaande geaccrediteerde Apps. Dat kunt u direct doen via Magister. Daar kunt u de koppeling openen zodat deze App toegang krijgt tot Magister. Hoe dit werkt leest u hieronder.

Staat de partij waar u mee werkt nog niet bij de geaccrediteerde Apps dan kunnen zij zich melden via partners@iddinkgroup.com. Aan de hand van de Partner Accreditatie voegt Magister de partners toe aan de lijst. Vervolgens kunt u de koppeling via Magister open zetten.

 

Hoe verleen ik Apps toegang tot Magister gegevens?
Dat kunt u direct doen via Magister. Daar geeft u aan welke derde partijen u toegang wilt verlenen tot (een deel van) uw gegevens in Magister.

  • Ga naar magister.net/admin en kies uw school.
  • Log in als ‘supervisor’
  • Landingsscherm
  • Zet bijvoorbeeld de LVS van een Huiswerkinstituut “aan” en bevestig. U kunt een reden toevoegen voor het wijzigen van de toegang (dit is niet verplicht).
  • Als de toestemming is verleend kunt u dit zien in de lijst met apps en in de log.

Na deze stappen heeft het huiswerkinstituut toegang tot (een deel van) de Magister gegevens van uw school. De leerling logt vervolgens in bij het LVS van het huiswerkinstituut met zijn Magister credentials. De eerste keer moet de leerling expliciet toestemming geven voor het ophalen van de gegevens uit Magister. Veel succes!

Voordelen nieuwe Magister Public API
Met de nieuwe Magister Public API heeft u als school en verwerkingsverantwoordelijke nog meer grip op uw Magister gegevens.

Voordelen hiervan zijn:

  • Security & Privacy in lijn met de maatschappelijke positie van scholen.
  • Veiligheid en doelbinding (AVG) voor de school en student.
  • Geen gevaar voor de schooloperatie door systeembelasting.
  • Partnerservice: Magister en partner zorgen voor goede overeenkomsten en integratie testen.
  • U kunt snel en gemakkelijk gebruikmaken van het Magister Partner netwerk.