Skip navigation MENU

Magister.me voor ouder(s) & verzorger(s)

Welkom op de helppagina van Magister.me. Om u zo goed mogelijk te helpen met Magister.me aan de slag te gaan, hebben we een voor u een en ander op een rij gezet.

Magister.me

Magister.me is een innovatieve, overzichtelijke leeromgeving, waarin de docent voor uw zoon of dochter een (persoonlijke) leerlijn klaar zet. In Magister.me heeft uw zoon of dochter alle digitale materialen geïntegreerd bij de hand. De docent zet voor uw zoon of dochter leermiddelen (materialen van een uitgever, opdrachten, video’s etc.) klaar in een Studiewijzer. Een leerling heeft ook inzicht in zijn of haar voortgang.

Op deze pagina laten we u zien hoe u als ouder of verzorger kunt werken met Magister.me. Aan de hand van stappenplannen en een verdiepende instructievideo geven we u een rondleiding door het systeem.

Het Vandaagscherm

Wanneer u inlogt in Magister.me komt u terecht op het Vandaagscherm. Daar staat een tegel klaar (Ouderinzicht). Via deze tegel krijgt u inzicht in de Studiewijzers en Opdrachten van al uw kinderen die werken met Magister.me.

U kunt meekijken met de voortgang van uw zoon of dochter en de feedback van de docent op ingeleverd werk inzien. Dit doet u door op het symbool onder Studiewijzer of Opdrachten te klikken.

Studiewijzers

Wanneer u het overzicht Studiewijzers opent, krijgt u het volgende beeld te zien:

In dit overzicht ziet u de voortgang van uw zoon of dochter ten opzichte van het doel. Ook ziet u het gemiddelde resultaat van opdrachten en toetsen die de docent via Magister.me heeft afgenomen.

U kunt vervolgens doorklikken op een Studiewijzer of op het resultaat. U krijgt dan een nieuw overzichtsscherm, waarin de leerlijn globaal wordt getoond.

Aan de linkerkant ziet u de opbouw van de Studiewijzer (in hoofdstukken, modulen, perioden etc.). Daarnaast ziet u de leereenheden (paragrafen, weektaken etc.) behorende bij het geselecteerde hoofdstuk. Ook hierbij kunt u inzoomen op een paragraaf.

Bovenin het scherm ziet u een tijdbalk. In die tijdbalk staan alle hoofdstukken verspreid in de tijd. Onder ieder hoofdstuk ziet u het voortgangspercentage dat uw zoon of dochter heeft behaald in dat hoofdstuk. Ook wordt de vlag getoond bij de datum van vandaag. U heeft op die manier goed zicht op de voortgang van uw zoon of dochter. In de tijdbalk kunt u eventueel een ander hoofdstuk selecteren door erop te klikken. Direct onder de tijdbalk worden de paragrafen bij een hoofdstuk getoond. U heeft per paragraaf de mogelijkheid om de leerdoelen en instructies open te klikken.

U ziet dan precies welke doelen uw zoon of dochter zal behalen in de betreffende paragraaf en welke stappen de docent aanraadt om die doelen te behalen.

Onder de leerdoelen en instructies staan de bronnen. Bronnen vertegenwoordigen leeractiviteiten die er gezamenlijk voor zorgen dat uw zoon of dochter de leerdoelen behaald. Bronnen zijn dus leermaterialen (denk aan een verwijzing naar het (digitale) boek, een instructie, een powerpoint, video etc.). Ook kan de docent opdrachten of toetsen klaarzetten.

Uw zoon of dochter is zelf verantwoordelijk voor het afronden van bronnen; de docent rond de opdrachten en toetsen af. Een bron die door uw zoon of dochter geopend wordt, wordt geel. Een bron wordt blauw zodra uw zoon of dochter deze heeft afgerond. Een opdracht of toets wordt blauw zodra de docent de beoordeling heeft afgerond. U kunt in de Studiewijzer op een opdracht klikken om de leerdoelen, instructie en eventuele feedback te raadplegen. Dat kan direct in de leereenheid, maar ook via Opdrachten.

Opdrachten

U heeft de mogelijkheid direct de opdrachten in te kijken. Dit doet u door op het symbool onder opdrachten te klikken.

Er wordt een overzicht getoond van alle opdrachten die uw zoon of dochter moet maken of heeft gemaakt. U kunt gebruik maken van de filteropties links in het scherm om bijvoorbeeld te filteren op afgeronde opdrachten.

In het voorbeeld hieronder is gefilterd op ‘Afgerond’. U krijgt dan een beeld van de beoordeling van afgeronde opdrachten. U kunt het cijfer inzien en de feedback van de docent op het ingeleverde werk bekijken.

Eventueel is het nog mogelijk verder in te zoomen op de opdracht. U krijgt dan een gedetailleerd beeld van het proces en u kunt eventueel ook het ingeleverde werk van uw zoon of dochter bekijken door op het bestand te klikken.

Op deze manier kunt u uw zoon of dochter goed begeleiden in zijn of haar leerproces.