Skip navigation MENU

Hoe werkt het

 • Algemeen
  • Menu (‘hamburger’)
  • Gebruikersmenu
  • Didactisch ontwerpen, leerplan en studiewijzers
  • Overzichtsschermen en ‘action bar’
 • Vandaagscherm docenten & leerlingen
  • Docenten
  • Leerlingen
 • Leerplan
  • Een leerplan genereren op basis van een didactisch ontwerp van een uitgever
   • Navigatie naar het leerplan
   • Toevoegen nieuw leerplan op basis van een didactisch ontwerp van een uitgever
   • Nieuw product gebaseerd leerplan toevoegen
   • Leerplan bewerken
  • Zelf een leerplan samenstellen
   • Navigatie naar een leerplan
   • Nieuw open programma leerplan toevoegen
   • Toevoegen hoofdstukken en leereenheden
    • Hoofdstukken
    • Eenheden
   • Vrijgeven van een leerplan
 • Studiewijzers
  • Maak een studiewijzer
   • Navigatie naar een studiewijzer
   • Overzicht studiewijzers
   • Nieuwe studiewijzer toevoegen
    • Hoofdstukken
    • Eenheden
  • Arrangeren en personaliseren leereenheid
   • Overzicht leereenheid
   • Groep arrangement modus
   • Leerling differentiatie modus
  • Leerlingen toegang geven tot een studiewijzer
  • Andere docenten toegang geven tot een studiewijzer
 • Opdrachten
  • Maak een opdracht vanuit een studiewijzer
   • Algemeen
   • Navigatie
   • Opdracht geven aan enkele leerlingen
   • Opdracht geven aan meer dan 1 leerling
   • Nieuwe opdracht
   • Overzicht opdrachten
  • Geef een vakoverstijgende opdracht
   • Navigatie
   • Nieuwe vakoverstijgende opdracht
  • Beoordelen opdracht
   • Welke opdrachten kunnen beoordeeld worden
   • Openen ingeleverde opdracht
   • Beoordelen rework
   • Beoordelen afgerond
   • Overzicht
  • Opdracht uitdelen aan leerlingen
  • Opdracht overzicht
  • Evalueren opdracht
 • Leerlinginzicht
 • Voortgang leerlingen
   • Navigatie
   • Voortgang overzicht
   • Voortgang leerling
 • Bronnen

Terug naar boven Terug naar boven