Skip navigation MENU

Algemeen

Menu

Links bovenin het Vandaagscherm staat het zogenaamde ‘hamburger’ menu. Als u daarop klikt, ziet u alle apps die beschikbaar zijn voor docenten. Als u op de app klikt of op de titel van de ‘tegel’ op het Vandaagscherm, opent deze.

Terug naar boven Terug naar boven

Gebruikersmenu

U kunt uw persoonlijke instellingen wijzigen in het gebruikersmenu.

Terug naar boven Terug naar boven

Didactisch ontwerpen, leerplan en studiewijzers

Deze pagina geeft een globaal overzicht van de afhankelijkheid tussen een Didactisch ontwerp, een leerplan en een studiewijzer. Een leerplan is een sjabloon waarmee één of meerdere studiewijzers gemaakt kunnen worden.
Een leerplan kan:

 1. Geheel binnen de school gemaakt worden er wordt dan geen gebruik gemaakt van een bestaande didactisch ontwerp.
 2. Gebaseerd worden op een didactisch ontwerp dat in magister.me is ingevoerd door een uitgever,
 3. Een mix zijn van 1. En 2.

De interne opbouw van zowel de Didactisch ontwerp, leerplan als studiewijzer is steeds dezelfde:

 • Een reeks hoofdstukken,
 • Elk hoofdstuk bevat een aantal leereenheden,
 • Elke leereenheid bevat leermateriaal.

De focus van het leerplan is de planning van hoofdstukken in de tijd. Wijzigingen die in het leerplan gedaan kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • De duur en/of volgorde van een hoofdstuk veranderen,
 • Een hoofdstuk toevoegen, of onzichtbaar maken,
 • Leerdoel en instructietekst aanpassen,
 • Een leereenheid te wijzigen, toe te voegen of onzichtbaar te maken.

Nadat een leerplan is vrijgegeven kan deze gebruikt worden als sjabloon voor één of meerdere studiewijzers.
De focus van de studiewijzer is op het operationele vlak. De wijzigingen die op leerplanniveau mogelijk zijn, kunnen ook op studiewijzerniveau uitgevoerd worden, maar de studiewijzer biedt ook mogelijkheden tot bijvoorbeeld differentiatie en het uitdelen en beoordelen van opdrachten.
Let op: Voordat een leerplan gebaseerd kan worden op een Didactisch ontwerp, moet de uitgever deze eerst publiceren. Evenzo geldt dat een studiewijzer pas gemaakt kan worden als het leerplan vrijgegeven is.

Terug naar boven Terug naar boven

Overzichtsschermen en ‘action bar’

Overzichtsscherm

Bij het openen van een app door te klikken op de app in de ‘hamburger’ of op de titel van de ‘tegel’ op het Vandaagscherm wordt vaak een overzichtsscherm getoond.

Een overzichtsscherm bevat standaard onderdelen:

 • Paginering, om te bladeren bij meerdere pagina’s
 • Zoekvenster om items te kunnen zoeken
 • Filters, om inhoud te kunnen filteren
 • Een ‘action bar’ voor acties die niet een specifiek item betreffen
 • Een item kan worden aangeklikt om te openen

‘Action bar’

De ‘action bar’ bevat de mogelijke acties. Een ‘action bar’ kan aanwezig zijn in een overzicht maar ook in een geselecteerd item. De ‘action bar’ kan worden opengeklapt (met het ‘hamburger’ menu) waardoor de titel van de actie zichtbaar wordt. Ingeklapt is alleen het icoon zichtbaar.

Terug naar boven Terug naar boven