Skip navigation MENU

Leerlinginzicht

De module Leerlinginzicht biedt mentoren en docenten vakoverstijgend overzicht over de voortgang en resultaten van hun leerlingen. Per vak of Studiewijzer is inzichtelijk wat leerlingen gedaan hebben en welke beoordeling en feedback zij hebben ontvangen op Opdrachten.

Leerlinginzicht biedt mentoren eenvoudig overzicht over alle vakken die hun (samengestelde) mentorgroep volgt in Magister.me. Ook docenten hebben hiermee inzage in vorderingen van leerlingen. Docenten kunnen de module Leerlinginzicht gebruiken voor alle leerlingen die binnen hun Magister.me Studiewijzers werken (vanuit reguliere lessen of omdat zij bijv. een vak op hoger niveau volgen).

Binnen de module Leerlinginzicht kunnen docenten en mentoren gebruik maken van groepsoverzichten met meerdere vakken of voor een mentorgesprek juist inzoomen op één leerling en/of één vak.

Tegel Leerlinginzicht op Vandaagscherm tonen

Klik links bovenin het scherm op het hamburgermenu en sleep met de linkermuisknop de tegel Leerlinginzicht naar het Vandaagscherm. De tegel Leerlinginzicht staat nu standaard op het Vandaagscherm van Magister.me.

Navigatie naar de juiste informatie

Open de module Leerlinginzicht vanuit het Vandaagscherm of vanuit het hamburgermenu linksbovenin het scherm. Vink aan of u alleen mentorleerlingen wilt zien of alle klassen waarvoor u studiewijzers heeft gemaakt.
Vanuit dit scherm zijn een aantal mogelijkheden om door te klikken:

  1. Zoek een specifieke leerling of klas door de naam in te typen in het zoekvenster.
  1. Klik op de knop groepsoverzicht tonen om naar het Groepsoverzicht dashboard te navigeren.

Of

  1. Klik op het pijltje naast de klas om alle leerlingen binnen de klas te zien en vanuit daar door te klikken op de studiewijzer van de leerling of de opdrachten van de leerling.

Leerlinginzicht groepsinformatie

De kracht van het Leerlinginzicht dashboard is dat de mentor de voortgang van zijn of haar mentorleerlingen over alle vakken heen kan volgen en kan doorklikken voor meer detailinformatie.

In het groepsinformatie dashboard wordt van alle vakken getoond hoeveel procent van het lesmateriaal is afgerond en wat het gemiddelde cijfer is voor opdrachten die binnen de Studiewijzer van het vak vallen.
LET OP: gegevens in dit scherm worden berekend over alle lesmateriaal dat binnen een Studiewijzer klaarstaat. Zoom in op een vak om de voortgang te zien per hoofdstuk (of thema/periode die de docent zelf heeft aangemaakt).

Groepsinformatie per vak bekijken

Klik in het groepsoverzicht hierboven op de vaknaam om in te zoomen op de voortgang van de groep per hoofdstuk (of thema, project, periode).

Vanuit bovenstaand scherm kunt u nog inzoomen op elk hoofdstuk om in te zoomen op leereenheden en lesmaterialen per leereenheid.

Voortgang en resultaat bekijken van één leerling

Klik in het groepsoverzicht op de leerlingnaam om in te zoomen op de voortgang over alle vakken van één specifieke leerling (dit scherm is identiek aan wat de leerling ziet in zijn/haar voortgangsscherm in Magister.me). Als resultaat wordt de gemiddelde beoordeling getoond van opdrachten die gegeven zijn binnen het vak/studiewijzer.

Zoom in op één vak door vanuit dit scherm op een vak/studiewijzer te klikken. Een detailscherm toont de voortgang per hoofdstuk en leereenheid (dit scherm is identiek aan wat de leerling ziet in zijn/haar voortgangsscherm in Magister.me).

Kies een ander hoofdstuk om daarvan de voortgang per paragraaf of leereenheid te zien. Of zoom in op een leereenheid om exact te zien welk materiaal een leerling wel of niet heeft afgerond (dit is identiek aan hoe de leerling de leereenheden in Magister.me ziet).

Blauw gekleurde leermiddelen of instructies zijn door de leerling afgevinkt als afgerond. Een gele kleur betekent dat de leerling het leermiddel of instructie wel heeft aangeklikt, maar niet heeft gemarkeerd als afgerond.

Opdrachten en feedback inzien van een leerling

Wanneer een Opdracht gegeven is binnen de context van een Studiewijzer, kan de beoordeling en feedback op de opdracht ook door de mentor of door andere docenten bekeken worden via de opdrachttegel in de studiewijzer (zie hieronder).

Weet u wel de naam van de opdracht, maar niet waar de opdracht staat binnen een Studiewijzer? Selecteer dan de leerling in het eerste scherm van Leerlinginzicht en klik op Opdrachten achter de naam van de leerling. Binnen het Opdrachtoverzicht van de leerling kunt u de opdracht zoeken op naam en daarna de beoordeling en feedback inzien.

Leerlingen met extra studiewijzers

Het is mogelijk om naast een klas, ook individuele leerlingen toe te voegen aan een studiewijzer (bijv. wanneer een leerling een vak op een hoger niveau volgt). Als een leerling uit de groep in het groepsoverzicht op individuele basis ook nog is toegevoegd aan een andere studiewijzer, dan wordt deze studiewijzer helemaal rechts in het groepsoverzicht getoond onder het kopje overig. Zie bijvoorbeeld Eric-jan Dijkstra die op individuele basis gekoppeld is aan een Studiewijzer Aardrijkskunde, maar hiervoor nog geen voortgang heeft geboekt.

Terug naar boven Terug naar boven