Skip navigation MENU

Leerplan

Een leerplan genereren op basis van een didactisch ontwerp van een uitgever

Voor het maken van een leerplan zijn er twee mogelijkheden:

 • Genereer een leerplan op basis van een didactisch ontwerp die door een uitgever in Magister.me is ingevoerd
 • Zelf een leerplan samenstellen (zie Zelf een leerplan samenstellen)

Navigatie naar het leerplan

 1. Selecteer het ‘hamburger’ menu
 2. Selecteer ‘Leerplan’

Toevoegen nieuw leerplan op basis van een didactisch ontwerp van een uitgever

Het overzicht van bestaande leerplannen wordt nu getoond. Selecteer de (+) in de taakbalk om een nieuw leerplan toe te voegen:

Hierdoor opent het scherm waar een leerplan aangemaakt kan worden. Dit is hetzelfde scherm dat gebruikt wordt voor het aanmaken van een eigen leerplan, maar in dit geval wordt bij ‘Type leerplan’ gekozen voor ‘Product gebaseerd’:

Nieuw ‘Product gebaseerd’ leerplan toevoegen

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Geef het nieuwe leerplan een eenduidige naam
 • Selecteer de periode waar dit leerplan voor geldt
 • Geef het leerplan een begin- en einddatum
 • Selecteer het aanbod
 • Selecteer de studie
 • Selecteer het vak
 • Selecteer ‘Product gebaseerd’ bij ‘Type Leerplan’
 • Selecteer ‘Product selecteren’. Er wordt op basis van de eerder ingevoerde gegevens (‘Periode’, ‘Aanbod’, ‘Studie’ en ‘Vak’) een overzicht getoond van didactische ontwerpen die door uitgevers in Magister.me zijn ingevoerd. Selecteer het gewenste ontwerp.
 • Kies de knop ‘Voeg toe’.

Er wordt nu, op basis van het geselecteerde didactische ontwerp, een volledig ingevuld leerplan gegenereerd:

Het leerplan kan nog aangepast worden (bijvoorbeeld: hoofdstukken of paragrafen toevoegen, duur van een hoofdstuk aanpassen etc. etc.).

Let op: hoofdstukken of paragrafen die afkomstig zijn uit het gebruikte Didactisch ontwerp kunnen niet verwijderd worden (X). Het is wel mogelijk deze onzichtbaar te maken (klik op het oogje). Hoofdstukken of paragrafen die u zelf toegevoegd heeft, kunnen wel verwijderd worden.

Leerplan bewerken
De bewerkingen die mogelijk zijn op een ‘product gebaseerd’ leerplan, zijn hetzelfde als de bewerkingen op een zelf samengesteld leerplan. Voor verdere informatie, zie ‘Zelf een leerplan samenstellen’ paragraaf ‘Toevoegen van hoofdstukken en leereenheden’.

Nadat het leerplan goed is bevonden, moet deze vrijgegeven worden en kan het leerplan gebruikt worden als sjabloon om één of meerdere studiewijzers op te baseren.

Terug naar boven Terug naar boven

Zelf een leerplan samenstellen

Voor het maken van een leerplan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Zelf een leerplan samenstellen (deze pagina)
 2. Genereer een leerplan op basis van een educatief ontwerp die door de uitgever van die methode in Magister.me is ingevoerd (zie ‘Een leerplan genereren op basis van een educatief ontwerp van een uitgever’)

Navigatie naar het leerplan

 1. Selecteer het ‘hamburger’ menu
 2. Selecteer ‘Leerplan’

Toevoegen nieuw leerplan
Het overzicht van bestaande leerplan wordt nu getoond. Selecteer de (+) in de taakbalk om een nieuw leerplan toe te voegen:

Hierdoor opent het scherm waar een leerplan aangemaakt kan worden.

Nieuw ‘Open programma’ leerplan toevoegen

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Geef het nieuwe leerplan een eenduidige naam
 • Selecteer de periode waar dit leerplan voor geldt
 • Geef het leerplan een begin- en einddatum
 • Selecteer het aanbod
 • Selecteer de studie
 • Selecteer het vak
 • Selecteer ‘Open programma’ bij type leerplan
 • Voer minimaal twee differentiatiestromen op:
  • De eerste stroom differentiatiestroom gaat later, bij het vullen van de studiewijzer, materiaal bevatten dat aan alleleerlingen getoond gaat worden (het ‘basismateriaal’)
  • De overige differentiatiestromen worden gebruikt om later, bij het vullen van de studiewijzer, ander materiaal (bv: Extra) in op te slaan.

NB: Differentiatiestromen worden in de studiewijzer gebruikt en zijn in het leerplan niet als zodanig aanwezig.

Selecteer ‘Voeg toe’. Hierna wordt het nu nog lege leerplan getoond:

Het leerplan toont al wel een weekindeling en ook vakantieperiodes (opgevoerd op schoolniveau) worden getoond. Rechts bovenin wordt de tekst ‘Nieuw’ getoond dit wil zeggen dat het leerplan nog niet is vrijgegeven als basis voor een studiewijzer.

Het leerplan moet nu gevuld worden met hoofdstukken en leereenheden.

Toevoegen van hoofdstukken en leereenheden
Nadat in de vorige stappen het leerplan is aangemaakt, moet dit leerplan nu een onderverdeling krijgen in hoofdstukken en leereenheden. Selecteer de ‘(+) Hoofdstuk toevoegen’ knop en het ‘Hoofdstuk toevoegen’ scherm verschijnt:

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Voer de naam van het hoofdstuk in
 • Voer het leerdoel in
 • Voer een instructie in
 • Voer de duur in weken in. Dit getal wordt gebruikt om de relatieve duur aan te geven ten opzichte van de andere hoofdstukken. De duur kan naderhand nog aangepast worden
 • Geef het aantal leereenheden op (minimaal 1) waar het hoofdstuk uit gaat bestaan (ook dit kan later aangepast worden)
 • Selecteer de knop ‘Voeg toe’.

Na het toevoegen wordt (hieronder) het overzicht van het leerplan weer getoond, met daarin het zojuist toegevoegde hoofdstuk al geselecteerd:

Hoofdstukken zijn altijd aaneensluitend. Mocht het eerste hoofdstuk toch niet op de gewenste datum beginnen kan de startdatum van het leerplan aangepast worden.

Hoofdstukken
Acties die in dit scherm op een hoofdstuk ondernomen kunnen worden:

 • Selecteren
 • Wijzigen (Naam, Leerdoel, Afbeelding) met het ‘pennetje’
 • Verwijderen (‘X’)
 • In duur uitrekken of laten krimpen (rechterkant, pijltjes links/rechts). De weergegeven duur wordt automatisch gecompenseerd voor vakantieperiodes.
 • Volgorde wijzigen (onderkant stippellijntjes, in geval van meerdere hoofdstukken). Horizontaal slepen met de muis. De weergegeven duur van een hoofdstuk wordt automatisch gecompenseerd voor vakantieperiodes.
 • Toevoegen: (+)

Leereenheden
Acties op leereenheden:

 • Wijzigen (Naam / Leerdoel / afbeelding) met het ‘pennetje’
 • Verwijderen (X)
 • Volgorde wijzigen (linker-zijkant, stippeltjes) verticaal slepen met de muis.
 • Toevoegen: ‘(+) Leereenheid toevoegen’

Let op: Bij handmatige aanvullingen op een leerplan dat gegenereerd is (zie ‘Een leerplan genereren op basis van een educatief ontwerp van een uitgever’) staan bij de leereenheden soms actieve kruisjes (X) of actieve oogjes. Voor leereenheden met actieve oogjes geldt dat deze leereenheden afkomstig zijn uit een gegenereerde methode die gedefinieerd is door een uitgever. Deze leereenheden kunnen niet verwijderd worden, maar mogen wel op ‘onzichtbaar’ gezet worden. leereenheden die zelf toegevoegd zijn, kunnen wel verwijderd worden.

Vrijgeven van een leerplan
Om op basis van een leerplan een studiewijzer te kunnen maken, moet het leerplan vrijgegeven worden.

Let op: doe dit alleen als u zeker weet dat u aan de structuur van het leerplan niets meer wilt wijzigen (wijzigingen kunnen altijd nog in de studiewijzer gedaan worden).

Selecteer het ‘hamburger’ menu icoon (rechtsboven) om de tekstuele beschrijvingen van de icoontjes in/uit te klappen:

 • Wijzigen(update): wijzig de gegevens van het leerplan
 • Geef vrij: nadat het leerplan goed is bevonden, moet deze vrijgegeven worden en kan het leerplan gebruikt worden als sjabloon om één of meerdere studiewijzers op te baseren. Let op: dit houdt in dat het leerplan daarna niet meer gewijzigd kan worden. Voor meer informatie over het maken van een studiewijzer: zie ‘Maak een studiewijzer’.
 • Kopie: maak een bewerkbare kopie van dit leerplan
 • Verwijder: verwijder dit leerplan.

 

Terug naar boven Terug naar boven