Skip navigation MENU

Opdrachten

Maak een opdracht vanuit een studiewijzer

Algemeen
Docenten kunnen leerlingen een opdracht geven. Het is zelfs mogelijk om een opdracht aan een enkele leerling te geven of een specifieke groep.

Navigatie
Ga naar de studiewijzer waar de opdracht een onderdeel van is, zoek de betreffende leereenheid op waar de opdracht bij hoort.

Opdracht geven aan alle leerlingen
Het is mogelijk om alle leerlingen die toegang hebben tot de studiewijzer een opdracht te geven.

Ga naar ‘groep arrangement’ modus en dan ziet u in de rechter menubalk het icoon voor de actie ‘Nieuwe opdracht’. Als u nu een nieuwe opdracht aanmaakt, wordt deze opdracht aan alle leerlingen gegeven.

Opdracht geven aan enkele leerlingen
Een opdracht kan ook worden gegeven aan enkele leerlingen die toegang hebben tot de studiewijzer.

  • Ga naar ‘leerling differentiatie’ modus [1]
  • Selecteer multiple select [2]
  • Selecteer meerdere leerlingen [3], dit kan door in de zoekbox (een deel van de) namen van leerlingen of groepen in te voeren
  • Als u nu in de rechter menubalk het icoon voor de actie ‘Nieuwe opdracht’ [4] aanklikt wordt de opdracht voor de geselecteerde leerlingen aangemaakt

Opdracht geven aan 1 leerling
Een opdracht kan ook worden gegeven aan één leerling die toegang heeft tot de studiewijzer.

  • Ga naar ‘leerling differentiatie’ modus [1]
  • Multiple select is niet nodig [2]
  • Selecteer de leerling [3], dit kan door in de zoekbox (een deel van) de naam van leerling in te voeren
  • Als u nu in de rechter menubalk het icoon voor de actie ‘Nieuwe opdracht’ [4] aanklikt wordt de opdracht voor de geselecteerde leerling aangemaakt

Nieuwe opdracht
Als de leerling(en) geselecteerd is/zijn en u klikt op ‘Nieuwe opdracht’ dan opent zich het scherm om de gegevens van de opdracht in te voeren.

Er kan leermateriaal aan de opdracht worden gekoppeld. Dit kan nieuw materiaal zijn of materiaal uit de bibliotheek. Aan onderstaande opdracht is een filmpje van YouTube toegevoegd.

De datum wanneer de opdracht zichtbaar is voor leerlingen en de inleverdatum moet worden ingevoerd.

Klik op ‘Voeg toe’ om de opdracht aan de studiewijzer toe te voegen.

De opdracht is zichtbaar in de leereenheid.
Deze opdracht is aangemaakt in de ‘groep arrangement’ modus en is daar dus ook zichtbaar.
In de overzichtsmodus zijn alleen de opdrachten die aan alle leerlingen zijn gegeven zichtbaar.

Overzicht opdrachten
U ziet de opdracht dus terug in de studiewijzer, maar ook op het Vandaagscherm.

In de ‘tegel’ staan de opdrachten die nog beoordeeld moeten worden. De opdrachten met het meeste werk staan bovenaan.

Het icoontje met de klok betekent dat de inleverdatum nog niet verstreken is, dit wordt een kalender icoon als dit wel het geval is.

Onder de opdracht staat een voortgangsbalk. Die is nu helemaal leeg omdat nog geen enkele leerling werk heeft ingeleverd of klaar is.

Als u de Opdrachten app start (door te klikken in het ‘hamburger’ menu of door op de titel van de ‘tegel’ te klikken) ziet u het overzicht van alle opdrachten. Deze kunnen gefilterd worden en er kan worden gezocht naar opdrachten. Ook hier is de voortgangsbalk zichtbaar en op dit moment nog leeg.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Geef een vakoverstijgende opdracht

Navigatie
De opdrachten die bij een vak horen worden in de studiewijzer aangemaakt, maar er kunnen ook vakoverstijgende opdrachten zijn. Bijvoorbeeld ‘Maak een verslag van je snuffelstage’.

Op uw Vandaagscherm staat de app ‘Opdrachten’, klik de titel aan (kan ook via het ‘hamburger’ menu).

Het overzicht met opdrachten wordt getoond. Klik op + in de ‘action bar’.

Nieuwe vakoverstijgende opdracht
Een scherm waar de nieuwe vakoverstijgende opdracht kan worden aangemaakt wordt getoond.

De gegevens van de nieuwe opdracht worden ingevuld. Er kan een datum worden ingevoerd vanaf wanneer de opdracht zichtbaar is voor de leerlingen, er kan materiaal aan worden toegevoegd.

Terug naar boven Terug naar boven

Beoordelen opdracht

Welke opdrachten kunnen beoordeeld worden?
U ziet in de ‘Opdrachten tegel’ dat er leerlingen zijn die hun opdracht hebben ingeleverd (grijze balk). In het opdrachtenoverzicht kunnen nog meer opdrachten staan die nagekeken kunnen worden.

Openen ingeleverde opdracht
In het opdracht overzicht is zichtbaar wie de opdracht heeft ingeleverd en wie nog niet. Vanuit het overzicht kunnen de ingeleverde documenten worden bekeken en cijfers worden gegeven. Dit kan ook vanuit het detailscherm.

Beoordelen – Rework
U kunt hier aangegeven dat het ingeleverde werk nog niet voldoende is.

Beoordelen – Afgerond
U kunt hier de ingeleverde opdracht afronden, feedback aan de leerling geven en eventueel een cijfer geven voor de opdracht.

Overzicht
Als een ingeleverde opdracht is beoordeeld wordt deze blauw.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Opdracht uitdelen aan leerlingen

De opdracht is aangemaakt maar is nog niet uitgedeeld aan leerlingen. Klik op ‘Leerling toegang geven’ icoon in de ‘action bar’.

Er kan worden gezocht op klas/lesgroep naam of naam van een leerling om deze toegang te geven tot de opdracht.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Opdrachten overzicht

De nieuwe opdracht staat in het overzicht.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Evalueren opdracht

In de evaluatie modus kunt u zien hoe de leerlingen de opdracht hebben gedaan en of ze het moeilijk vonden.

Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke leerlingen het makkelijk hebben gevonden en toch een slecht cijfer hebben gehaald.

 

Terug naar boven Terug naar boven