Skip navigation MENU

Opdrachten

Op deze pagina leest u hoe u een opdracht aanmaakt vanuit een studiewijzer, hoe u deze opdracht beoordeelt en hoe u leerlingen op weg kunt helpen met een opdrachtsjabloon. Ook leest u hoe een opdracht vakoverstijgend aan kunt bieden. Tot slot leest u over het evalueren van een opdracht.

Maak een opdracht vanuit een studiewijzer

Algemeen
Docenten kunnen leerlingen een opdracht geven. Het is zelfs mogelijk om een opdracht aan een enkele leerling te geven of een specifieke groep. Via Magister.me is het ook mogelijk, mits uw school een contract heeft, om een plagiaatcontrole uit te laten voeren op een geplande opdracht. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Navigatie
Ga naar de studiewijzer waar de opdracht een onderdeel van is en zoek de betreffende leereenheid op waar de opdracht bij hoort.

Opdracht geven aan alle leerlingen
Het is mogelijk om alle leerlingen die toegang hebben tot de studiewijzer een opdracht te geven.

Ga naar de ‘groepsarrangement’ modus en klik in de rechtertaakbalk op de plusklop. Kies vervolgens voor ‘Opdracht’.

Er opent dan een pop-up scherm.

U vult hier alle verplichte velden in (titel, leerdoel, cijferschaal, zichtbaarheidsdatum en inleverdatum). U heeft tevens de mogelijkheid om de cijferkoppeling naar Magister en/ of de plagiaatcontrole te activeren. Eventueel kunt u ook leermateriaal toevoegen dat de leerling nodig heeft om de opdracht te maken. Dit kan nieuw materiaal zijn of materiaal uit de bronnenbibliotheek van uw school.

Ook kunt u gebruik maken van een sjabloon. Dit wordt later op deze pagina toegelicht.

Als u op ‘voeg toe’ klikt is de opdracht zichtbaar in de leereenheid.

Opdracht geven aan één of enkele leerlingen
Een opdracht kan ook worden gegeven aan één of enkele leerlingen die toegang hebben tot de studiewijzer. De handelingen werken hetzelfde als hierboven beschreven. U voert deze echter uit vanuit het leerlingdifferentiatiescherm.

Wilt u de opdracht aan één leerling geven, dan selecteert u alleen die leerling. Wilt u de opdracht aan meerdere leerlingen geven, gebruik dan de knop ‘multiple select’. U kunt eventueel ook de leerdoelen en/ of instructie aanpassen voor de leerlingen die u een specifieke opdracht geeft.

Overzicht opdrachten
U ziet de opdracht terug in de studiewijzer, maar ook op het Vandaagscherm. In de tegel staan de opdrachten die nog beoordeeld moeten worden.

Het icoontje met de klok betekent dat de inleverdatum nog niet verstreken is, dit wordt een kalender icoon als dit wel het geval is.

Onder de opdracht staat een voortgangsbalk, waardoor u in een oogopslag kunt zien of er taken voor u klaar staan. Wanneer de voortgangsbalk grijs is, staan er ingeleverde opdrachten klaar om te beoordelen. Is de voortgangsbalk blauw, dan heeft u de ingeleverde opdrachten beoordeeld. Een combinatie van deze kleuren is, zoals u in het screenshot kunt zien, ook mogelijk.

Als u klikt op het woord ‘Opdrachten’ in de tegel ziet u het overzicht van alle opdrachten. Deze kunnen gefilterd worden en er kan worden gezocht naar opdrachten.

Leerlingen direct laten starten vanuit een Opdrachtsjabloon

Voor sommige leerlingen werkt het beter als zij vanuit Magister.me direct met een sjabloon voor een opdracht aan de slag kunnen waarin al vragen en tekstblokken voor antwoorden staan, of de benodigde structuur voor een practicumverslag. Een sjabloon is dus een door u klaargezet document dat de leerlingen gebruiken als basis om de opdracht te maken. Sjablonen werken nog mooier als u ook uw Microsoft-account heeft gekoppeld. U kunt dan namelijk live meekijken met leerlingen en, als u dat wilt, ook real time feedback of feed forward geven. U hoeft hiervoor niet te wachten tot de leerling de opdracht daadwerkelijk heeft ingeleverd. Zo kunt u bijdragen aan het leerproces van de leerling wanneer het u én de leerling het beste past! Op de pagina over Office 365-documenten leest u hoe u uw account kunt koppelen.

Wanneer leerlingen met OneDrive werken, kunnen zij direct van start in een online document. Het document staat in OneDrive, maar is te allen tijde te openen via de opdracht in Magister.me. Zo kan de leerling altijd via Magister.me verder werken waar hij gebleven was.

Werken leerlingen niet met OneDrive, dan moet de leerling het sjabloon zelf opslaan op zijn device en later weer uploaden tijdens het inleveren van de opdracht. U kunt dan niet live meekijken met de leerling.

Voeg als docent een sjabloon door te kiezen voor Opdracht > Sjabloon > plusknop.

Hoe werkt een leerling met een opdrachtsjabloon?
De leerling opent het sjabloon door te klikken op de tegel onder Start met sjabloon invullen. Wanneer de leerling OneDrive gebruikt, dan kiest de leerling voor de optie Sjabloon online invullen. Het is ook mogelijk om het sjabloon te downloaden. Het openen van de sjabloon duurt enkele seconden.

Wanneer de leerling een koppeling heeft met OneDrive kan de leerling op een later moment verder werken aan de opdracht door te klikken op zijn verslag dat staat onder “In te leveren documenten/links”.

Terug naar boven Terug naar boven

Geef een vakoverstijgende opdracht

Navigatie
De opdrachten die bij een vak horen worden in de studiewijzer aangemaakt, maar er kunnen ook vakoverstijgende opdrachten zijn. Bijvoorbeeld ‘Maak een verslag van je snuffelstage’.

1. Op uw Vandaagscherm staat de app ‘Opdrachten’. Om de app te openen klikt u op het woord Opdrachten in de tegel.

2. Het overzicht met opdrachten wordt dan getoond. Klik op + in de rechter taakbalk. Er verschijnt een scherm waar de nieuwe vakoverstijgende opdracht kan worden aangemaakt.

3. Vul de velden in. Enkele velden zijn verplicht. Ook aan deze opdracht kunt u materialen toevoegen of werken met sjablonen. En ook voor deze opdrachten kunnen de cijferkoppeling met Magister en de plagiaatcontrole worden geactiveerd.

4. Zodra u op ‘Voeg toe’ klikt opent er een nieuw scherm. Op dat scherm kunt u enkele handelingen uitvoeren (bewerken, leerling toegang en verwijderen). Het is noodzakelijk dat u leerlingen toegang geeft tot deze opdracht. Pas vanaf dat moment is de opdracht zichtbaar voor leerlingen en kunnen zij de opdracht daadwerkelijk maken.

Terug naar boven Terug naar boven

Beoordelen opdracht

Wanneer uw leerlingen een opdracht hebben ingeleverd kunt u starten met nakijken. U hoeft niet te wachten totdat alle leerlingen de opdracht hebben ingeleverd. Om te starten met nakijken klikt u op de opdracht die u wilt nakijken.

Openen ingeleverde opdracht
In het opdracht overzicht is zichtbaar wie de opdracht heeft ingeleverd en wie nog niet. Eventueel kunt u filteren door te klikken op ‘Ingeleverd’. U ziet dan alleen de leerlingen die de opdracht hebben ingeleverd.

Wanneer u op de naam van de leerling klikt, opent het detailscherm. U kunt daar het ingeleverde werk bekijken en beoordelen. Ook kunt u feedback geven aan de leerling. Dit kan door een bijlage toe te voegen via de plus-knop of door feedback te typen in het vak ‘Feedback’.

Beoordelen – Aanpassen
U kunt aangegeven dat het ingeleverde werk nog niet voldoende is. Er verschijnt dan een extra veld waarin u een nieuwe inleverdatum selecteert. Zodra u op verstuur klikt, kan de leerling de feedback inzien.

Beoordelen – Afgerond
U kunt natuurlijk ook de ingeleverde opdracht afronden, feedback aan de leerling geven en eventueel een cijfer of omvg-score geven voor de opdracht. Zodra u op verstuur klikt, kan de leerling de feedback inzien.

De plagiaatcontrole in Magister.me

Wanneer u tijdens het aanmaken van de opdracht de plagiaatcontrole heeft geactiveerd, dan wordt het document dat de leerling heeft ingeleverd gecontroleerd door Urkund. In het overzichtsscherm wordt getoond hoe de plagiaatcontrole is verlopen.

Door op een leerling te klikken, krijgt u inzicht in detailgegevens. U kunt hier doorklikken naar Urkund om het plagiaatrapport in te zien. U klikt daarvoor op de i.

De cijferkoppeling naar Magister

Wanneer u de cijferkoppeling heeft geactiveerd, dan ziet u in het overzichtsscherm een knop om de cijfers door te zetten naar Magister. Door te klikken op ‘Magister cijferstructuur’ komt u terecht in Magister, waar u de juiste kolom kiest en de cijfers publiceert.

Terug naar boven Terug naar boven

Evalueren opdracht

In de evaluatiemodus kunt u zien hoe de leerlingen de opdracht hebben gemaakt en hoe zij de opdracht hebben gewaardeerd (makkelijk, neutraal of moeilijk). Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke leerlingen het makkelijk hebben gevonden en toch een slecht cijfer hebben gehaald. De blauwe stippellijn geeft de gemiddelde score aan van het ingeleverde werk. U ziet daardoor in een oogopslag hoe de scores zich verhouden tot de beleving van uw leerlingen.

 

Terug naar boven Terug naar boven