Skip navigation MENU

Snel van start

Snel aan de slag met Magister.me

Magister.me is een innovatief leerplatform dat maatwerk écht makkelijk maakt. In Magister.me kan een docent gemakkelijk leerlijnen arrangeren en daarbinnen differentiëren. Het is mogelijk om de leidende methoden direct in te lezen in een leerlijn. Uiteraard kan de leerlijn ook worden gebaseerd op eigen materiaal of op een combinatie van methode en eigen materiaal. Bovendien biedt Magister.me leerling, docent, mentor én ouders vakoverstijgend overzicht en inzicht in de voortgang van de leerling, zodat coaching steeds effectiever wordt.

Magister.me sluit aan op de bestaande wereld van docenten, én nodigt tegelijkertijd uit om de volgende stappen te zetten richting maatwerk, leerdoelgestuurd werken, vakoverstijgende projecten, formatief evalueren en coaching. Het is mogelijk om in Magister.me als docententeam samen te werken aan het vormgeven van het onderwijs.

Op deze pagina laten we u eerst zien welke mogelijkheden Magister.me biedt. Dit doen we aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens kunt u zelf aan de slag om uw eigen leerlijn te bouwen in Magister.me. U krijgt op deze pagina ondersteuning in de vorm van instructievideo’s en stappenplannen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep op school, of met de klantenservice van Magister.me.

Terug naar boven Terug naar boven

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld 1 – Een studiewijzer op basis van een lesmethode

In Magister.me is het mogelijk om een studiewijzer te baseren op een lesmethode. Er zijn honderden methoden beschikbaar. De implementatiebegeleider van Magister.me op uw school kan precies vertellen welke methoden beschikbaar zijn in Magister.me. Hoe u een studiewijzer aanmaakt op basis van een lesmethode ziet u in deze video. Uiteraard is het mogelijk om uw studiewijzer aan te passen aan uw lespraktijk en aan te vullen met uw eigen materiaal.

In dit voorbeeld is de Stercollectie Nederlands ingelezen in Magister.me. Ook heeft de docent de instructie aangepast en een opdracht toegevoegd.

Praktijkvoorbeeld 2 – een eigen ontwerp

Op het Houtkamp College wordt gewerkt in leergebieden. Studiewijzers in Magister.me zijn daarom opgebouwd uit verschillende methoden, aangevuld met eigen materiaal. De studiewijzer voor Exact bestaat bijvoorbeeld uit vier thema’s, waaraan leereenheden met eigen bronnen en paragrafen van methoden zijn toegevoegd.

Deze studiewijzer is gebaseerd op een eigen ontwerp. Je hebt als docent dan de ruimte om de leerlijn naar eigen inzicht in te richten. Je kunt hoofdstukken/ thema’s/ modules of perioden ontwerpen en die vullen met uitgeverscontent of eigen materiaal. Hoe u dat doet, ziet u in deze video.

Nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan met Magister.me. Hoe gaat u te werk? Bekijk (nogmaals) de instructievideo voor het aanmaken van de studiewijzer. Wilt u liever een geschreven stappenplan volgen, klik dan hier. Mocht uw methode niet in Magister.me beschikbaar zijn, maar heeft u wel een digitale lesmethode? Dan kunt u in uw studiewijzer een link opnemen naar uw digitale methode. Met deze link kunnen uw leerlingen naar hun leerlingportaal van de methode. Op basis van instructies (het instructieveld of de instructietegels) kunt u de leerlingen gericht aan het werk zetten in de methode.

Terug naar boven Terug naar boven

Uw leerlijn in Magister.me

In de vorige stap heeft u een studiewijzer aangemaakt in Magister.me. U kunt uw studiewijzer uiteraard aanpassen naar uw wens. U leest achtereenvolgens hoe u uw leerlijn kunt aanpassen in Magister.me en hoe u opdrachten kunt toevoegen aan uw studiewijzer.

Het aanpassen van de leerlijn in Magister.me

Na het aanmaken van een studiewijzer zijn er diverse mogelijkheden om uw leerlijn verder naar uw wens in te richten. Wilt u weten hoe kunt schuiven met de hoofdstukken, leereenheden etc.? Of wilt u uw eigen materiaal toevoegen? Wilt u samenwerken met collega’s en ze dus toegang geven tot uw leerlijn? Of wilt u weten hoe u uw leerlijn deelt met leerlingen? Mocht u liever gebruik maken van een stappenplan? Klik dan hier.

Het toevoegen van opdrachten in Magister.me

Nu beheerst u de basis van Magister.me. U bent klaar om uw leerlijn in de praktijk te gebruiken. Mocht u nog meer willen weten over het aanmaken van opdrachten, het nakijken of het werken met sjablonen, kijk dan vooral de instructievideo’s of lees de online help. Om met sjablonen te kunnen werken, is het wel handig om uw Google– of Microsoftaccount te koppelen aan Magister.me, maar u kunt ook bestanden uploaden en downloaden en op die manier de sjabloonfunctie gebruiken. Wilt u lezen hoe u uw accounts koppelt, klik dan hier voor Google en hier voor Microsoft.

Terug naar boven Terug naar boven

Maatwerk en het volgen van leerlingen

Differentiëren

Misschien wilt u op individueel- of op groepsniveau differentiëren? In Magister.me zijn mogelijkheden om bronnen voor een of enkele leerlingen onzichtbaar te maken of te verwijderen, leerdoelen en instructies op individueel niveau te bewerken of gepersonaliseerde opdrachten te geven. Dit alles gaat via het leerlingdifferentiatiescherm. U kunt in dit scherm bijvoorbeeld verdiepende of verbredende opdrachten geven of leerlingen juist ondersteunen met extra materiaal, zoals een verlengde instructie in bijvoorbeeld de vorm van een video.

In bovenstaand voorbeeld heeft leerling Milou een aangepaste instructie ontvangen.

Magister.me ondersteunt diverse vormen van differentiatie, denk aan differentiëren naar doelen, inhoud, tempo/tijd, lesmateriaal, lesactiveiten en lesvorm. De komst van het hybride onderwijs, dat door de COVID-19-crisis een enorme vlucht heeft genomen, zal ook zorgen voor meer mogelijkheden om te differentiëren. Magister.me kan u ook op dat vlak ondersteunen. Zo kunt u in uw studiewijzer bijvoorbeeld een koppeling maken met uw online les in MS Teams.

Voortgang en leerlinginzicht

Wanneer u met uw leerlingen in Magister.me werkt, kunt u ook de voortgang volgen. Deze informatie kunt u gebruiken als input voor coachingsgesprekken. Als mentor (en als docent) krijgt u in Magister.me bovendien vakoverstijgend inzicht in de voortgang van uw leerlingen. U kunt inzoomen tot op het niveau van de leereenheid en ontvangen feedback op opdrachten inzien. Deze informatie kan u helpen om uw leerlingen optimaal te begeleiden.

Hoe werkt een leerling met Magister.me?

Wellicht vindt u het prettig om een beeld te krijgen van Magister.me voor leerlingen. Misschien wilt u zien hoe een leerling werkt met een Studiewijzer in Magister.me, of wilt u weten hoe een leerling opdrachten (zonder OneDrive en met OneDrive) in kan leveren. U kunt eventueel ook de webpagina bezoeken die ook voor leerlingen toegankelijk is. Deze webpagina geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Magister.me voor ouder(s)/ verzorger(s)

Het is voor ouder(s)/ verzorger(s) mogelijk mee te kijken in Magister.me. Alle ouders die toegang hebben tot Magister kunnen rechtstreeks inloggen via www.magister.me. In deze video laten we ouders zien wat zij kunnen in Magister.me. Ook kunt u eventueel de online help raadplegen die ook voor ouders beschikbaar is.

Veel succes en plezier met Magister.me!

Terug naar boven Terug naar boven