Skip navigation MENU

Studiewijzer

Op deze pagina leest u hoe u een studiewijzer aanmaakt en hoe u leerlingen toegang geeft tot een studiewijzer. Ook leest u hoe u andere docenten toegang geeft tot een studiewijzer. Tot slot leest u op deze pagina hoe u kunt arrangeren en personaliseren binnen een leereenheid.

Maak een studiewijzer

Een studiewijzer is een samenhangende leerlijn, uitgewerkt in hoofdstukken, thema’s of modules. Het vormt de ruggengraat van het onderwijs dat een leerling volgt. Een studiewijzer geeft de leerlingen overzicht en iedere taak draagt bij aan het behalen van de leerdoelen die ten grondslag liggen aan de leerlijn. Hieronder wordt toegelicht hoe u een studiewijzer aanmaakt in Magister.me.

Volg onderstaand stappenplan om een studiewijzer aan te maken:

1. Klik op het woord ‘Studiewijzer’ in de tegel Studiewijzer op het Vandaagscherm of in de menubalk.


Het overzicht van bestaande studiewijzers wordt nu getoond.

2. Selecteer de (+) in de rechter taakbalk om een nieuwe studiewijzer toe te voegen.

Hierdoor opent een scherm waarin u een aantal gegevens moet invullen om de studiewijzer aan te maken.

3. Vul de velden in. Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Geef de studiewijzer een herkenbare naam, bijvoorbeeld Aardrijkskunde mavo 1.
 • Selecteer de periode waarvoor u deze studiewijzer maakt.
 • Selecteer de opleiding, studie en het vak waarvoor u deze studiewijzer maakt.
 • Kies op welke manier u uw studiewijzer wilt vormgeven. U hebt drie keuzes: een lesmethode, een bestaande studiewijzer of een eigen ontwerp. Afhankelijk van uw keuze volgt u een andere stap.
 • Selecteer ‘Voeg toe’. Deze knop kan, afhankelijk van uw keuze de titel ‘Volgende’ krijgen.
  • Heeft u gekozen voor een lesmethode, dan kiest u in het volgende scherm de lesmethode die u wilt gebruiken. Er wordt een overzicht van de methode getoond. Klik dan op ‘Voeg toe’.
  • Heeft u gekozen voor een bestaande studiewijzer, dan kiest u in het volgende scherm de studiewijzer die u wilt gebruiken. Wilt u een studiewijzer van een collega gebruiken? Zet dan het vinkje ‘Mijn studiewijzers’ links in het scherm uit. Selecteer de gewenste studiewijzer en klik op ‘Voeg toe’.
  • Heeft u gekozen voor een eigen ontwerp dan ziet u, nadat u de studiewijzer hebt toegevoegd, een lege tijdbalk. Via de +-knop kunt u een hoofdstuk (of thema/ module) toevoegen.

Standaard staan er nog twee vinkjes aan: ‘toon tijdlijn aan leerlingen’ en ‘toon vlag en voortgang aan leerlingen’. U kunt de vinkjes naar behoefte aan- of uitzetten. De tijdlijn geeft een overzicht weer van de inhoud van de studiewijzer verspreid over de tijd. De vlag markeert de datum van vandaag de voortgang geeft het percentage weer dat de leerling heeft behaald (standaard) in vergelijking met het doelpercentage o.b.v. de verdeling van de stof over de tijd.

Op de afbeelding ziet u Magister.me als leerling. U ziet de tijdbalk, de vlag en het voortgangspercentage ten opzichte van het doel.

Zodra u een methode of een bestaande studiewijzer heeft toegevoegd, krijgt u een overzicht van de content verdeeld over de periode die u heeft geselecteerd. 

U ziet hier de hoofdstukken en per hoofdstuk de leereenheden. De studiewijzer kan worden aangepast. De mogelijke aanpassingen worden hieronder beschreven.

Hoofdstuk
Om de hoofdstukken of zelf ontworpen modules/ thema’s goed aan te laten sluiten bij uw onderwijspraktijk, kunnen de hoofdstukken/ thema’s qua duur, volgorde, naamgeving en zichtbaarheid bewerkt worden.

Duur en volgorde aanpassen

 1. Selecteer een hoofdstuk/ thema door op het gekleurde blok te klikken.
 2. Maak het blok langer of korter door middel van de pijltjes aan de rechterkant van het blok. De lengte van een hoofdstuk/ thema wordt automatisch gecorrigeerd voor tussenliggende vakanties.
 3. Verplaats het hoofdstuk/ thema door onderin het blok op de puntjes te klikken en het blok te verslepen naar de juiste positie. Let op: je kunt een hoofdstuk/ thema niet in ‘lege ruimte’ plaatsen. Een hoofdstuk/ thema dient altijd aansluitend aan een ander hoofdstuk/ thema geplaatst te worden.
 4. Voeg een extra hoofdstuk/ thema toe door op de plusknop in de jaarplanning te klikken. Kies voor een hoofdstuk uit een lesmethode, een hoofdstuk/ thema uit een andere studiewijzer of een zelf te ontwerpen thema.

Naamgeving en zichtbaarheid aanpassen

 1. Klik rechts in de gekleurde balk midden op het scherm op het pennetje om o.a. de naam van het hoofdstuk/ thema te bewerken.
 2. Gebruik het oogje om een hoofdstuk/ thema te verbergen. Verborgen hoofdstukken/ thema’s kunnen later weer zichtbaar gemaakt worden m.b.v. het oogje in de rechter taakbalk.
 3. Klik op het kruisje om een hoofdstuk/ thema te verwijderen.
  Let op: dit kan later alleen ongedaan gemaakt worden door een hoofdstuk uit een lesmethode opnieuw toe te voegen of een hoofdstuk/ thema uit een andere studiewijzer opnieuw toe te voegen. De actie om een zelf ontworpen thema te verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden.

Let op: de leerdoelen en instructies zijn op het niveau van een hoofdstuk niet zichtbaar voor leerlingen. Voor leerlingen ligt de focus op leerdoelen en instructie bij de onderliggende leereenheden.

Leereenheid
Leereenheden of paragrafen vormen de inhoudelijke basis van de studiewijzer. Het is een didactische eenheid van te behalen leerdoelen, instructie hoe deze doelen behaald kunnen worden, bronnen die gebruikt dienen te worden en vaak een afsluitende opdracht of formatieve toets om te bepalen of de leerdoelen behaald zijn. Leereenheden kunnen ook naar wens aangepast worden.

 • Wijzigen (Naam, Leerdoel, Instructie, Afbeelding) d.m.v. het ‘pennetje’.
 • Verbergen (‘oogje open -> gesloten’). Een leereenheid met een gesloten oogje is niet meer zichtbaar voor leerlingen.
 • Een verborgen leereenheid weer zichtbaar maken (‘oogje gesloten -> open’).
 • Verwijderen (‘X’). Een leereenheid die in de studiewijzer is toegevoegd kan worden verwijderd. Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Toevoegen: (+), een leereenheid kan worden toegevoegd. U kunt hier kiezen uit een leereenheid uit een methode, uit een bestaande studiewijzer of een eigen ontwerp.
 • Volgorde wijzigen (zijkant stippellijntjes, in geval van meerdere leereenheden). Verticaal slepen met de muis.

Terug naar boven Terug naar boven

Arrangeren en personaliseren leereenheid

Overzicht leereenheid
Door op een leereenheid te klikken wordt het de leereenheid in overzichtsmodus getoond. U heeft hier een overzicht van het leermateriaal en de opdrachten die horen bij deze leereenheid. U kunt hier het leerdoel en de instructie aanpassen.

Ook kunt u een naslagwerk toevoegen. Een naslagwerk is een document of een link dat de leerling in iedere leereenheid kan zien. U kunt hier bijvoorbeeld uw PTA, een directe toegang link naar een lesmethode etc. plaatsen.

Het blok ‘deze week’ bevat opdrachten en/ of toetsen waarvan de inleverdatum in deze week valt of waarvan de inleverdatum verstreken is. Onder aankomend staan de opdrachten en/ of toetsen waarvan de inleverdatum verder in de toekomst ligt.

Onderin het scherm ziet u ook een blokje ‘voortgang’. Dit blok geeft inzicht in de vorderingen van uw leerlingen. Als u op de balk klinkt komt u terecht in de voortgangsmodule.

Groepsarrangement modus
In de groepsarrangement modus kunnen diverse acties worden uitgevoerd die voor alle leerlingen gelden die toegang hebben gekregen tot die studiewijzer.

U kunt leermateriaal (bronnen) zoeken (eventueel kunt u hierbij filteren op diverse aspecten (eigen bronnen, opleiding, vak etc.) en toevoegen (via de +-knop). Via de +-knop kunt u ook opdrachten, en, indien uw school gebruik maakt van Quayn, toetsen inplannen.

In overzichtsscherm kunt u ook bronnen verbergen (via het oogje) of verwijderen (via het kruisje).

Leerlingdifferentiatie modus
In de leerlingdifferentiatie modus kunnen diverse acties worden uitgevoerd die voor een specifieke leerling of voor een selectie  leerlingen gelden.

U kunt leermateriaal (bronnen) zoeken (eventueel kunt u hierbij filteren op diverse aspecten (eigen bronnen, opleiding, vak etc.) en toevoegen (via de +-knop). Via de +-knop kunt u ook opdrachten, of, indien uw school gebruik maakt van Quayn, toetsen inplannen.

In overzichtsscherm kunt u ook bronnen verbergen (via het oogje) of verwijderen (via het kruisje).

In dit voorbeeld ziet u bijvoorbeeld een aangepaste instructie voor leerling Milou.

Terug naar boven Terug naar boven

Leerlingen toegang geven tot een studiewijzer

U kunt leerlingen toegang geven tot studiewijzers. Deze leerlingen zullen tot aan de eerste differentiatie dezelfde studiewijzer zien, maar deze kan uiteraard gepersonaliseerd worden.

Om leerlingen toegang te geven, volgt u onderstaand stappenplan:

1. Klik het ‘Vandaagscherm’ op het woord ‘Studiewijzer’ in de tegel.
2. Klik op de studiewijzer waaraan u leerlingen wilt toevoegen.
3. Klik in de taakbalk rechts op leerlingtoegang (poppetje met sleutel). Er verschijnt een pop-up scherm.


4. Kies de groep of de leerling(en) die u toegang wilt geven. U kunt meerdere groepen of leerlingen toevoegen.
5. Wilt u een specifieke leerling uit groep juist geen toegang geven, klik dan, nadat u de groep heeft toegevoegd, op het oogje. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor leerlingen die dit vak op een ander niveau volgen of die vrijstelling hebben gekregen.

Terug naar boven Terug naar boven

Andere docenten toegang geven tot studiewijzers

U kunt ook andere docenten toevoegen aan uw studiewijzer. Het werkt hetzelfde als leerlingen toegang geven, alleen kiest u nu voor ‘toegang medewerkers’ (poppetje met het brilletje) in het keuzemenu.

Let op: als u een docent toegang geeft, dan heeft deze docent dezelfde rechten als uzelf. Hij/ zij kan bewerken, maar ook verwijderen. Iedere docent heeft leesrecht op alle studiewijzers binnen de school en kan een studiewijzer naar zichzelf kopiëren. Is dat voor u voldoende? Dan hoeft u een andere docent geen toegang te geven.

Terug naar boven Terug naar boven