Skip navigation MENU

Studiewijzer

Op deze pagina leest u hoe u een studiewijzer aanmaakt en hoe u leerlingen toegang geeft tot een studiewijzer. Ook leest u hoe u andere docenten toegang geeft tot een studiewijzer. Tot slot leest u op deze pagina hoe u lesmateriaal toevoegt aan een leereenheid in een studiewijzer.

Een studiewijzer aanmaken

Een studiewijzer is een samenhangende leerlijn, uitgewerkt in hoofdstukken, thema’s of modules. Het vormt de ruggengraat van het onderwijs dat een leerling volgt. Een studiewijzer geeft de leerlingen overzicht en iedere taak draagt bij aan het behalen van de leerdoelen die ten grondslag liggen aan de leerlijn. Een studiewijzer kan worden aangemaakt op drie verschillende manieren, die hieronder worden toegelicht.

Om een studiewijzer te kunnen aanmaken, klik eerst op het woord ‘Studiewijzer’ in de tegel Studiewijzer op het Vandaagscherm of in de menubalk.

Klik op het woord ‘Studiewijzer’ in de tegel Studiewijzer op het Vandaagscherm of in de menubalk.


Het overzicht van bestaande studiewijzers wordt nu getoond.

Klik op de (+) in de rechter taakbalk om een nieuwe studiewijzer toe te voegen.

Selecteer op basis waarvan u een studiewijzer wilt aanmaken:

 • Lesmethode
 • Bestaande studiewijzer
 • Eigen ontwerp

Een studiewijzer aanmaken op basis van een methode

Navigeer naar Studiewijzers in het linker menu. Klik op de (+) in de rechter taakbalk om een nieuwe studiewijzer toe te voegen. Kies voor ‘Lesmethode’.

Er opent een scherm ‘Nieuwe studiewijzer’ met invulvelden:

1. Vul de velden in. Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Naam*: geef de studiewijzer een herkenbare en voor leerlingen logische naam, bijvoorbeeld Aardrijkskunde havo 1.
 • Periode*: Selecteer de periode waarvoor u deze studiewijzer maakt. Let op! De start- en einddatum van de gekozen periode kunnen achteraf niet worden aangepast.
 • Opleiding* en Studie*: Kies de opleiding (meestal niveau) en studie (meestal jaarlaag). De ‘opleidingen’ en ‘studies’ die je kunt kiezen, zijn gebaseerd op de structuur van jullie school in Magister.
 • Twee vinkjes staan standaard aan:
  • De tijdlijn geeft een overzicht weer van de inhoud van de studiewijzer verspreid over de tijd.
  • De vlag markeert de datum van vandaag; de voortgang geeft het percentage weer dat de leerling heeft behaald in vergelijking met het doelpercentage.
 • Klik op ”Volgende”.

2. Kies in het volgende scherm de lesmethode die u wilt gebruiken.

3. Er wordt vervolgens een overzicht van de methode getoond. Controleer of dit de methode is die u wilt gebruiken. Klik dan op ‘Voeg toe’.

Een studiewijzer aanmaken op basis van een bestaande studiewijzer

Navigeer naar Studiewijzers in het linker menu. Klik op de (+) in de rechter taakbalk om een nieuwe studiewijzer toe te voegen. Kies voor ‘Bestaande studiewijzer’.

Er opent een scherm ‘Nieuwe studiewijzer’ met invulvelden:

1. Vul de velden in. Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Naam*: geef de studiewijzer een herkenbare en voor leerlingen logische naam, bijvoorbeeld Aardrijkskunde havo 1.
 • Periode*: Selecteer de periode waarvoor u deze studiewijzer maakt. Let op! De start- en einddatum van de gekozen periode kunnen achteraf niet worden aangepast.
 • Opleiding*: en Studie*: Kies de opleiding (meestal niveau) en studie (meestal jaarlaag). De ‘opleidingen’ en ‘studies’ die je kunt kiezen, zijn gebaseerd op de structuur van jullie school in Magister.
 • Twee vinkjes staan standaard aan:
  • De tijdlijn geeft een overzicht weer van de inhoud van de studiewijzer verspreid over de tijd.
  • De vlag markeert de datum van vandaag; de voortgang geeft het percentage weer dat de leerling heeft behaald in vergelijking met het doelpercentage.
 • Klik op “Volgende”.

2. Kies in het volgende scherm de studiewijzer die u wilt gebruiken.

Wilt u een studiewijzer van een collega gebruiken?
Zet dan het vinkje ‘Mijn studiewijzers’ links in het scherm uit.

3. Selecteer de gewenste studiewijzer en klik op ‘Voeg toe’. Er wordt nu een kopie van de bestaande studiewijzer gemaakt, die u kunt gebruiken als basis voor de nieuwe studiewijzer.

Een studiewijzer aanmaken op basis van een eigen ontwerp

Navigeer naar Studiewijzers in het linker menu. Klik op de (+) in de rechter taakbalk om een nieuwe studiewijzer toe te voegen. Kies voor ‘Eigen ontwerp’.

Er opent een scherm ‘Nieuwe studiewijzer’ met invulvelden:

1. Vul de velden in. Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Naam*: geef de studiewijzer een herkenbare en voor leerlingen logische naam, bijvoorbeeld Aardrijkskunde havo 1.
 • Periode*: Selecteer de periode waarvoor u deze studiewijzer maakt. Let op! De start- en einddatum van de gekozen periode kunnen achteraf niet worden aangepast.
 • Opleiding*: en Studie*: Kies de opleiding (meestal niveau) en studie (meestal jaarlaag). De ‘opleidingen’ en ‘studies’ die je kunt kiezen, zijn gebaseerd op de structuur van jullie school in Magister.
 • Twee vinkjes staan standaard aan:
  • De tijdlijn geeft een overzicht weer van de inhoud van de studiewijzer verspreid over de tijd.
  • De vlag markeert de datum van vandaag; de voortgang geeft het percentage weer dat de leerling heeft behaald in vergelijking met het doelpercentage.
 • Klik op “Volgende”.

Basisvaardigheden voor werken met een studiewijzer

Direct nadat de studiewijzer is aangemaakt, komt u in de nieuwe studiewijzer terecht:

 • Indien een studiewijzer is gebaseerd op een methode of een bestaande studiewijzer, krijgt u een overzicht van de content verdeeld over de periode die u heeft geselecteerd.
 • Heeft u gekozen voor een eigen ontwerp dan ziet u een lege tijdbalk. Via de +-knop in de tijdbalk kunt u een hoofdstuk (of thema/ module) toevoegen.
 • U ziet de hoofdstukken in de tijdbalk en per hoofdstuk de leereenheden

De tijdbalk en hoofdstukken bewerken

De tijdbalk wordt opgebouwd aan de hand van blokken: Hoofdstukken. Dit kunnen hoofdstukken uit uw lesmethode of zelf ontworpen modules/ thema’s zijn. Om de hoofdstukken goed aan te laten sluiten bij uw onderwijspraktijk, kunnen deze qua duur, volgorde, naamgeving en zichtbaarheid bewerkt worden.

Duur en volgorde aanpassen

1.   Selecteer een hoofdstuk/ thema door op het gekleurde blok te klikken.

2.   Maak het blok langer of korter door middel van de pijltjes aan de rechterkant van het blok. De lengte van een hoofdstuk/ thema wordt automatisch gecorrigeerd voor tussenliggende vakanties.

3.   Verplaats het hoofdstuk/ thema door onderin het blok op de puntjes te klikken en het blok te verslepen naar de juiste positie. Let op: je kunt een hoofdstuk/ thema niet in ‘lege ruimte’ plaatsen. Een hoofdstuk/ thema dient altijd aansluitend aan een ander hoofdstuk/ thema geplaatst te worden.

4.   Voeg een extra hoofdstuk/ thema toe door op de plusknop in de jaarplanning te klikken. Kies voor een hoofdstuk uit een lesmethode, een hoofdstuk/ thema uit een andere studiewijzer of een zelf te ontwerpen thema.

Naamgeving en zichtbaarheid aanpassen

1.   Klik rechts in de gekleurde balk midden op het scherm op het pennetje om o.a. de naam van het hoofdstuk/ thema te bewerken.

2.   Gebruik het oogje om een hoofdstuk/ thema te verbergen. Verborgen hoofdstukken/ thema’s kunnen later weer zichtbaar gemaakt worden m.b.v. het oogje in de rechter taakbalk.

3.   Klik op het kruisje om een hoofdstuk/ thema te verwijderen.
Let op: dit kan later alleen ongedaan gemaakt worden door een hoofdstuk uit een lesmethode opnieuw toe te voegen of een hoofdstuk/ thema uit een andere studiewijzer opnieuw toe te voegen. De actie om een zelf ontworpen thema te verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden.

Let op: de leerdoelen en instructies zijn op het niveau van een hoofdstuk niet zichtbaar voor leerlingen. Voor leerlingen ligt de focus op leerdoelen en instructie bij de onderliggende leereenheden.

Leereenheden bewerken

Leereenheden vormen de inhoudelijke basis van de studiewijzer. Het is een didactische eenheid van te behalen leerdoelen, instructie hoe deze doelen behaald kunnen worden, bronnen die gebruikt dienen te worden en vaak een afsluitende opdracht of formatieve toets om te bepalen of de leerdoelen behaald zijn. Leereenheden kunnen ook naar wens aangepast worden.

 • Wijzigen (Naam, Leerdoel, Instructie, Afbeelding) d.m.v. het ‘pennetje’.
 • Verbergen (‘oogje open -> gesloten’). Een leereenheid met een gesloten oogje is niet meer zichtbaar voor leerlingen.
 • Een verborgen leereenheid weer zichtbaar maken (‘oogje gesloten -> open’).
 • Verwijderen (‘X’). Een leereenheid die in de studiewijzer is toegevoegd kan worden verwijderd. Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Toevoegen: (+), een leereenheid kan worden toegevoegd. U kunt hier kiezen uit een leereenheid uit een methode, uit een bestaande studiewijzer of een eigen ontwerp.
 • Volgorde wijzigen (zijkant stippellijntjes, in geval van meerdere leereenheden). Verticaal slepen met de muis.

Terug naar boven Terug naar boven

Lesmateriaal toevoegen aan een studiewijzer

Inhoud geven en lesmateriaal toevoegen aan een studiewijzer kan binnen een Leereenheid. Navigeer naar het Hoofdstuk in de tijdbalk en de betreffende Leereenheid waar u lesmateriaal aan wilt toevoegen.

Lesmateriaal toevoegen voor de hele klas

In de groepsarrangement modus kunnen diverse acties worden uitgevoerd die voor alle leerlingen gelden die toegang hebben gekregen tot die studiewijzer.

U kunt lesmateriaal (bronnen) zoeken. Eventueel kunt u hierbij filteren op diverse aspecten (eigen bronnen, opleiding, vak etc.).

Lesmateriaal wordt toegevoegd als tegeltje in de studiewijzer van de leerling, welke zij kunnen afvinken. Via de plusknop kunt u nieuw lesmateriaal toevoegen:

 • Directe Toegang
  Er zijn veel educatieve dienstleveranciers die gebruik maken van de EduX met een EAN code van de leerlingen om gebruikers Single Sign-On (SSO) toegang te verlenen. Via deze optie kunt u deze toegang zelf regelen.
 • Document
  Een bestand toevoegen vanuit lokale bestanden op uw computer. Dat kan bijvoorbeeld een tekstdocument zijn, een presentatie of een afbeelding.
 • Instructie
  Voeg een tegel met een simpele instructie voor de leerlingen toe aan de studiewijzer, bijvoorbeeld om een oefening uit het boek te maken.
 • Kennisnet Entree
  Er zijn veel educatieve dienstleveranciers die gebruik maken van de EduX met een EAN code van de leerlingen om gebruikers Single Sign-On (SSO) toegang te verlenen. Via deze optie kunt u deze toegang zelf regelen.
 • Link
  Voeg een tegel toe met een link naar een externe webpagina. Zo kunt u bijvoorbeeld linken naar een online video, een wiki-pagina met extra informatie, etc.
 • Opdracht
 • Quayn toets
 • Vanuit lesmethode
  Voeg bronnen/opdrachten toe vanuit een lesmethode. Via deze functie kunt u een lesmethode die in Magister.me staat selecteren en binnen de methode zoeken naar relevante bronnen. Gebruik altijd een lesmethode waar uw leerling toegang tot hebben.

Heeft u een bron toegevoegd? Dan kunt u deze van volgorde veranderen door deze te verslepen, verbergen met het oogje, verwijderen met het kruisje of bewerken met het pennetje.

Een bron aanpassen

Binnen een studiewijzer kunt u toegevoegde bronnen bewerken als er een bewerkpennetje zichtbaar is.

Indien een bron een directe link naar de uitgever is, mag u deze niet bewerken. Er staat dan een informatie-icoon, waarmee u meer informatie over de bron kunt inzien.

In Overzicht modus:

In Leelingdifferentiatie modus:

Wordt de bron ook in andere studiewijzers gebruikt? Dan krijgt u hier een melding van. U kunt er dan voor kiezen om de bron overal aan te passen of alleen op deze plek aan te passen.U kunt een bron ook bewerken binnen Bronnen.

Leerdoelen en instructies gebruiken en aanpassen

Binnen een leereenheid kunt u leerdoelen en instructies meegeven aan de leerlingen. Om voor alle leerlingen gekoppeld aan de studiewijzer leerdoelen of instructies te wijzigen, kunt u in de Overzicht modus of Groepsarrangement modus de leerdoelen wijzigen.

Wilt u een leerdoel- of instructie voor één of meerdere leerlingen differentiëren? Kijk dan bij Differentiëren in lesmateriaal voor verschillende leerlingen.

Let op: de leerdoelen en instructies zijn op het niveau van een Hoofdstuk niet zichtbaar voor leerlingen. Voor leerlingen ligt de focus op leerdoelen en instructie in de onderliggende Leereenheden.

Naslagwerk toevoegen voor een heel hoofdstuk

Door op een leereenheid te klikken wordt het de leereenheid in overzichtsmodus getoond. U heeft hier een overzicht van het leermateriaal en de opdrachten die horen bij deze leereenheid. U kunt hier het leerdoel en de instructie aanpassen.

Ook kunt u een naslagwerk toevoegen. Een naslagwerk is een document of een link dat de leerling in iedere leereenheid kan zien. U kunt hier bijvoorbeeld uw PTA, een directe toegang link naar een lesmethode etc. plaatsen.

Differentiëren in lesmateriaal voor verschillende leerlingen

Binnen een studiewijzer kunnen leerdoelen, instructies en bronnen gedifferentieerd worden per individuele leerling of groep leerlingen.Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar maatwerk en de voordelen daarvan voor leerlingen. De huidige trend in het onderwijs is in ieder geval dat iedere leerling het onderwijs verdient dat bij hem of haar past. Scholen bedenken steeds meer manieren om onderwijs aan te bieden dat aansluit op de talenten en behoeften van leerlingen. Andere situaties waarin bijvoorbeeld onderwijs op maat kan worden aangeboden, zijn de snelheid of tempo van leren verhogen of verlagen, het niveau van leren (vak op hoger of lager niveau) aanpassen, bij absentie, ziekte of een blessure of bij strafwerk. Magister.me is hierbij een middel om uw onderwijs vorm te geven, zoals u dat wilt.

Om te kunnen differentiëren in Magister.me, is het nodig dat er al leerlingen zijn toegevoegd aan de studiewijzer. Vervolgens kunt u de volgende stappen doorlopen:

 1. Klik op een hoofdstuk op de tijdlijn en vervolgens op een leereenheid rechtsonder.
 2. Navigeer nu rechtsboven naar de knop ‘leerling differentiatie.
 3. Hier kunnen voor een of enkele leerlingen afwijkende leerdoelen, instructies en bronnen worden ingesteld. U kunt leermateriaal (bronnen) zoeken (eventueel kunt u hierbij filteren op diverse aspecten (eigen bronnen, opleiding, vak etc.) en toevoegen (via de +-knop). Via de +-knop kunt u ook opdrachten, of, indien uw school gebruik maakt van Quayn, toetsen inplannen. In overzichtsscherm kunt u ook bronnen verbergen (via het oogje) of verwijderen (via het kruisje). 

In dit voorbeeld ziet u bijvoorbeeld een aangepaste instructie voor leerling Maria.

Terug naar boven Terug naar boven

Leerlingen toegang geven tot een studiewijzer

U kunt leerlingen toegang geven tot studiewijzers. Deze leerlingen zullen tot aan de eerste differentiatie dezelfde studiewijzer zien, maar deze kan uiteraard gepersonaliseerd worden.

Om leerlingen toegang te geven, volgt u onderstaand stappenplan:

1. Klik het ‘Vandaagscherm’ op het woord ‘Studiewijzer’ in de tegel.
2. Klik op de studiewijzer waaraan u leerlingen wilt toevoegen.
3. Klik in de taakbalk rechts op leerlingtoegang (poppetje met sleutel). Er verschijnt een pop-up scherm.


4. Kies de groep of de leerling(en) die u toegang wilt geven. U kunt meerdere groepen of leerlingen toevoegen.
5. Wilt u een specifieke leerling uit groep juist geen toegang geven, klik dan, nadat u de groep heeft toegevoegd, op het oogje. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor leerlingen die dit vak op een ander niveau volgen of die vrijstelling hebben gekregen.

Terug naar boven Terug naar boven

Andere docenten toegang geven tot studiewijzers

U kunt ook andere docenten toevoegen aan uw studiewijzer. Het werkt hetzelfde als leerlingen toegang geven, alleen kiest u nu voor ’toegang medewerkers’ (poppetje met het brilletje) in het keuzemenu.

Let op: als u een docent toegang geeft, dan heeft deze docent dezelfde rechten als uzelf. Hij/ zij kan bewerken, maar ook verwijderen. Iedere docent heeft leesrecht op alle studiewijzers binnen de school en kan een studiewijzer naar zichzelf kopiëren. Is dat voor u voldoende? Dan hoeft u een andere docent geen toegang te geven.

Een studiewijzer verwijderen

Wilt u een studiewijzer verwijderen?

 • Ga naar de betreffende studiewijzer die u wilt verwijderen.
 • Klik in de taakbalk rechts in het scherm.
 • Selecteer de prullenbak (“Verwijder”) en bevestig uw actie.
 • Let op: na verwijderen kunnen leerlingen en docenten geen gebruik meer maken van deze studiewijzer. Verwijderen van een studiewijzer kan niet ongedaan gemaakt worden.

 

Terug naar boven Terug naar boven