Skip navigation MENU

Studiewijzer

Maak een studiewijzer

Navigatie naar de studiewijzer

 1. Selecteer het ‘hamburger’ menu
 2. Selecteer ‘Studiewijzer’

Overzicht studiewijzers
Het overzicht van bestaande studiewijzers wordt nu getoond. Selecteer de (+) in de taakbalk om een nieuwe studiewijzer toe te voegen:

Hierdoor opent het scherm waar een studiewijzer aangemaakt kan worden.

Nieuwe studiewijzer toevoegen

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

 • Selecteer de periode waar deze studiewijzer voor geldt
 • Selecteer het vak (binnen een studie/leerjaar), u kunt alvast beginnen met typen
 • Selecteer het leerplan waarop de studiewijzer gebaseerd is, alleen de leerplan voor het geselecteerde vak worden getoond
 • Geef de nieuwe studiewijzer een herkenbare naam, er wordt een naam voorgesteld maar die kan aangepast worden.
 • Selecteer ‘Voeg toe’.

Nu wordt de nieuwe studiewijzer gegenereerd, gebaseerd op het gekozen leerplan:

U ziet hier de hoofdstukken uit het leerplan en per hoofdstuk de leereenheden. De studiewijzer kan worden aangepast voor de leerlingen waar de studiewijzer voor bedoeld is.

Hoofdstuk
Er kunnen verschillende acties op een hoofdstuk worden gedaan:

Selecteren:

 • Wijzigen (Naam, Leerdoel, Instructie, Afbeelding) d.m.v. het ‘pennetje’
 • Verbergen (‘oogje’). Een hoofdstuk uit een leerplan kan worden verborgen in de studiewijzer. Dit hoofdstuk zal dan niet meer zichtbaar zijn voor leerlingen
 • Een verborgen hoofdstuk kan weer zichtbaar worden gemaakt door in de taakbalk op het oogje te klikken
 • In duur uitrekken of laten krimpen (rechterkant, pijltjes links/rechts). De weergegeven duur wordt automatisch gecompenseerd voor vakantieperiodes
 • Volgorde wijzigen (onderkant stippellijntjes, in geval van meerdere hoofdstukken). Horizontaal slepen met de muis. De weergegeven duur van een hoofdstuk wordt automatisch gecompenseerd voor vakantieperiodes
 • Toevoegen: (+), een eigen hoofdstuk kan worden toegevoegd.

Leereenheid
Er kunnen verschillende acties op een hoofdstuk worden gedaan:

 • Selecteren (wordt hieronder verder uitgelegd)
 • Wijzigen (Naam, Leerdoel, Instructie, Afbeelding) d.m.v. het ‘pennetje’
 • Verbergen (‘oogje open -> gesloten’). Een leereenheid uit een leerplan kan worden verborgen in de studiewijzer. Deze leereenheid zal dan niet meer zichtbaar zijn voor leerlingen
 • Een verborgen leereenheid weer zichtbaar maken (‘oogje gesloten -> open’)
 • Verwijderen (‘X’). Een leereenheid die in de studiewijzer is toegevoegd en dus niet gebaseerd is op het leerplan kan worden verwijderd
 • Toevoegen: (+), een eigen leereenheid kan worden toegevoegd
 • Volgorde wijzigen (zijkant stippellijntjes, in geval van meerdere leereenheden). Verticaal slepen met de muis

Terug naar boven Terug naar boven

Arrangeren en personaliseren leereenheid

Overzicht leereenheid
Door een leereenheid te selecteren wordt het de leereenheid in overzichtmodus getoond. U heeft hier een overzicht van het leermateriaal en de opdrachten die horen bij deze leereenheid.

 • Leereenheid in overzicht modus (1), hierboven
 • Leereenheid in groep arrangement modus (2), hieronder meer
 • Leereenheid in leerling differentiatie modus (3), hieronder meer
 • Openen leermateriaal uit methode (4)
 • Openen door docent toegevoegd leermateriaal (5)
 • Openen opdracht (6)
 • Voortgang leerlingen bekijken (7).

Groep arrangement modus
In de groep arrangement modus kunnen diverse acties worden uitgevoerd die voor alle leerlingen gelden die toegang tot die studiewijzer hebben gekregen.

 • Zoeken en toevoegen leermateriaal van de uitgever of in de schoolbibliotheek (bronnen) (1)
 • Toevoegen opdracht (2), hieronder meer
 • Toevoegen nieuw materiaal aan leereenheid en schoolbibliotheek (bronnen) (3)
 • Verbergen leermateriaal van de methode (4)
 • Verwijderen eigen materiaal of materiaal uit schoolbibliotheek (bronnen) (5).

Leerling differentiatie modus
In het leerling differentiatie modus kunnen diverse acties worden uitgevoerd die voor een specifieke leerling of voor een selectie aan leerlingen gelden.

 • Zoeken leerling door een deel van de naam in te voeren (1)
 • Meerdere leerlingen selecteren, leerlingen aanklikken, eventueel in combinatie met zoeken (2)
 • Zoeken en toevoegen leermateriaal van de uitgever of in de schoolbibliotheek (bronnen) (3)
 • Toevoegen opdracht (4), hieronder meer
 • Toevoegen nieuw materiaal aan leereenheid en schoolbibliotheek (bronnen) (5)
 • Verbergen leermateriaal van de methode (6)
 • Verwijderen eigen materiaal of materiaal uit schoolbibliotheek (bronnen) (7).

Terug naar boven Terug naar boven

Leerlingen toegang geven tot een studiewijzer

U kunt leerlingen toegang geven tot studiewijzers. Deze leerlingen zullen tot aan de eerste differentiatie dezelfde studiewijzer zien, maar deze kan gepersonaliseerd worden.

Toegang verlenen tot een studiewijzer:
In het ‘Vandaag’ scherm, klik op de titel van de ‘tegel’ ‘studiewijzer’:

Hierdoor wordt het overzicht van beschikbare studiewijzers getoond. Selecteer de studiewijzer waar leerlingen (of groepen leerlingen) aan toegevoegd moeten worden:

De studiewijzer wordt nu getoond. Kies uit de rechterbalk het ‘Leerling toegang’ icoon (of klik op de ‘hamburger’ daarboven om het menu uit te klappen)

 

 

 

 

 

In het scherm dat nu verschijnt kunnen leerlingen aan een studiewijzer gekoppeld worden:

Voer een gedeelte van de naam van een leerling of een klas/lesgroep in. Het systeem stelt een aantal mogelijke studenten/groepen voor die voldoen aan de ingevoerde tekst. Selecteer er hier één van. Is een individuele leerling gekozen wordt deze leerling toegevoegd aan de lijst van leerlingen die toegang hebben tot de studiewijzer. Is er een groep gekozen, worden alle leerlingen in die groep toegevoegd. Meerdere groepen en leerlingen kunnen toegang krijgen.

Ook kan een specifieke leerling uit een groep juist geen toegang krijgen. Gebruik hiervoor het ‘oogje’. Dit zou bijvoorbeeld gelden voor leerlingen die dit vak op een ander niveau volgen of die een vrijstelling hebben gekregen.

Terug naar boven Terug naar boven

Andere docenten toegang geven tot studiewijzers

Ook kunt u andere docenten toevoegen aan studiewijzers. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld samen te werken of om een collega te vervangen. Het werkt hetzelfde als leerlingen toegang geven.

 

 

 

 

 

Terug naar boven Terug naar boven