Skip navigation MENU

Vernieuwde integratie: Magister.me en Microsoft Teams

Werken met Magister.me en Microsoft Teams

U werkt met studiewijzers in Magister.me en u geeft op afstand les via Microsoft Teams. Dan kunt u zich voorstellen dat het voor leerlingen prettig is om via Magister.me te kunnen navigeren naar uw les in MS Teams. Als uw school werkt met losse lessen in MS Teams, maak dan een koppeling via uw Studiewijzer. Werkt uw school met teams en/ of kanalen, neem dan een link op naar uw klaslokaal in MS Teams.

Hieronder leest u eerst hoe u een videoles plant vanuit Magister.me. en daarna hoe u een link naar uw team of kanaal kunt opnemen in uw leerlijn.

Een koppeling maken met MS Teams

Via onderstaand stappenplan koppelt u een studiewijzer aan MS Teams. U kunt eventueel ook de instructievideo kijken om de stappen te doorlopen. Werkt u met meerdere studiewijzers, dan voert u deze stappen voor iedere studiewijzer uit. In MS Teams krijgt de les de naam van uw studiewijzer.

Voordat u de videoles koppelt, is het handig om te controleren of u al uw leerlingen toegang heeft gegeven tot uw Studiewijzer. Hoe u leerlingen toegang geeft, leest u hier. Voegt u later een nieuwe leerling toe aan uw Studiewijzer, dan moet u deze leerling even handmatig uitnodigen in MS Teams (via genodigden).

1. Navigeer naar de studiewijzer waarin u een koppeling wilt maken. Klik vervolgens in de rechter taakbalk op ‘Online Klaslokaal’. Er opent dan een pop-up scherm.

2. Klik in de pop-up op ‘Microsoft Teams meeting aanmaken’. U krijgt de eerste keer de melding dat u uw Microsoftaccount opnieuw moet koppelen, om de juiste toestemmingen te verlenen aan Microsoft. Hoe u dit doet, leest u hier. Doorloop vervolgens stap 1 en 2 opnieuw.

3.  Er opent dan een pop-up waarin u enkele instellingen kunt wijzigen. U kunt aangeven of uw leerlingen eerst in de lobby terecht komen, of u een melding wilt krijgen als leerlingen de les betreden of verlaten en tot slot kunt u instellen wie er kan presenteren. De belangrijkste instelling is: ‘Who can present?’ Als u hier kiest voor ‘alleen ik’ dan kunnen leerlingen uw les niet overnemen.

4. Klik op opslaan en klik de pop-up weg. U heeft dan de mogelijkheid om vinkjes uit te zetten en de videoles en/ of chat direct op te starten. Het is belangrijk dat u nu direct even klikt op ‘deelnemen aan de videoles’. U wordt dan doorgestuurd naar MS Teams. U start daar de vergadering. Dit is om de juiste koppeling te leggen met MS Teams. U kunt de vergadering na een paar seconden beëindigen.

5. Klik op ‘Opslaan’. In uw Studiewijzer staan dan de linkjes naar uw videoles en/ of chat.

Tot slot: via de chat in MS Teams kunt u leerlingen een melding geven dat uw les zo gaat starten. U gebruikt daarvoor het uitroepteken in het chatvenster. Kies vervolgens voor ‘urgent’. Uw leerlingen krijgen dan iedere twee minuten een melding, totdat zij de les betreden.

U kunt in de chat ook voorafgaand of na afloop van de les berichten delen. Het is wel handig om uw gedeelde bestanden (ook) in Magister.me te delen, zodat de leerlingen de informatie gemakkelijk op één plek terug kunnen vinden.

Let op: bovenstaande werkt alleen als leerlingen hun Microsoft account hebben gekoppeld.

Een link naar uw bestaande team of kanaal opnemen in uw leerlijn

Werkt u als school met klaslokalen (teams of kanalen), dan kunt u onderstaand stappenplan volgen om een link naar uw kanaal op te nemen in uw leerlijn.

  1. Open MS Teams en klik op Teams in de linker taakbalk
  2. Klik op de drie puntjes naast de naam van uw klaslokaal (team of kanaal)
  3. Klik op ‘Link naar het kanaal/ team ophalen’. Er verschijnt een pop-up met een link. Klik in de pop-up op ‘kopiëren’.
  4. Open uw Magister.me-omgeving en navigeer naar de studiewijzer waaraan u de link naar uw klaslokaal in Teams wilt toevoegen.
  5. Klik vervolgens op een willekeurige leereenheid en klik rechtsboven onder het kopje ‘Naslagwerk’ op de +-knop.
  6. Er opent een pop-up scherm. Kies daar voor de +-knop (Bron toevoegen) en kies voor ‘Link’.
  7. Plak de link in het pop-up scherm dat nu verschijnt en klik op ‘Opslaan’.
  8. Vul de juiste meta-data in (geef de bron in ieder geval een naam, bijvoorbeeld ‘Het klaslokaal in MS Teams’ en vul in ieder geval ook het ‘soort bron’ in). Klik dan op Voeg toe.
    Uw klaslokaal is vanaf dit moment direct toegankelijk via Magister.me. Doordat u de link heeft toegevoegd als naslagwerk, is de link zichtbaar in iedere leereenheid. Leerlingen hoeven dus niet meer te zoeken en al hun leermiddelen zijn toegankelijk vanaf één centrale plek.