Skip navigation MENU

Voortgang leerlingen

Op deze pagina leest u hoe u de voortgang kunt volgen van alle studiewijzers waar u toegang toe heeft, hoe u een overzicht per studiewijzer kunt krijgen, hoe u u de details per lesgroep kunt raadplegen en hoe u inzicht krijgt in de verschillen per leerlijn per leerling.

Om de voortgang van verschillende studiewijzers te kunnen volgen, klikt u op het tegeltje voortgang of op de het woord ‘Voortgang’ in de tegel op het Vandaagscherm.

U krijgt nu een overzicht te zien van de voortgang van alle studiewijzers waar u toegang toe heeft.

In dit overzicht vindt u de voortgang per studiewijzer uitgedrukt in een percentage. Hierbij wordt het gemiddelde getoond van alle leerlingen die toegang hebben tot de studiewijzer. Tevens staan onder ‘resultaten’ de gemiddelden van de groepen aan wie de studiewijzers zijn uitgedeeld. De mouse over geeft u informatie over de door u gegeven cijfers (minimum en maximum).

Terug naar boven Terug naar boven

Overzicht per studiewijzer

Wanneer u op een van de studiewijzers klikt, krijgt u een overzicht van de voortgang binnen die studiewijzer. Let op: binnen dit overzicht wordt geen rekening gehouden met de omvang van leereenheden of de weging van resultaten.

Details per lesgroep

Het doorklikken op een leereenheid, brengt u naar een overzicht van de details voor de onderdelen binnen deze leereenheid.

Linksboven in dit scherm kan een lesgroep of individuele leerling worden geselecteerd. In onderstaande afbeelding ziet u hoe dat werkt.

Een klik op de ‘kolomkop’ (bijvoorbeeld ‘PRIOR KNOWLED…’) levert een overzicht van de voortgang per leerling per leereenheid, inclusief eventueel behaalde resultaten. Ook zijn in dit overzicht de individuele aanpassingen per studiewijzer per leerling te zien.

Terug naar boven Terug naar boven

Voortgang volgen via een studiewijzer

Ook via een studiewijzer is het mogelijk direct de voortgang van uw leerlingen te volgen. Wanneer u rechts onderin uw scherm klinkt op de balk voortgang, komt u terecht op het overzicht per paragraaf, zoals hierboven al is getoond.

Terug naar boven Terug naar boven