Skip navigation MENU

Veel gestelde vragen

 1. Inloggen
 2. Vandaagscherm
 3. Instellingen
 4. Studiewijzer
 5. Leereenheden in de studiewijzer
 6. Voortgang van de leerlingen volgen
 7. Opdrachten
 8. Bronnen

Inloggen

Kan Magister.me de schoolnaam onthouden die bij het inloggen moet worden geselecteerd?

Nee, de schoolnaam wordt niet onthouden.

Heb ik dezelfde inloggegevens nodig bij Magister.me als bij Magister

Ja, gebruik de inlognaam en het wachtwoord van Magister om in te loggen in Magister.me

Moet ik uitloggen of is het Magister.me venster sluiten voldoende?

Bij het sluiten van het venster, wordt de gebruiker automatisch uitgelogd.

Waar zit de uitloggen knop?

Klik links onderin het scherm op het poppetje en vervolgens op ‘uitloggen’.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Vandaagscherm

Kan ik de achtergrond van Magister.me veranderen?

Dat kan via het instellingen menu. Klik links onderin op het icoontje met het poppetje en dan op ‘instellingen’ > ‘systeem instellingen’. Klik vervolgens op de gewenste achtergrond of klik op ‘achtergrond toevoegen’ om zelf een nieuwe achtergrond te selecteren.

Kan ik de volgorde van de tegels op het Vandaagscherm aanpassen?

Ja, klik met de linkermuisknop in de titel van de tegel en sleep de tegel naar de gewenste plek.

Kan ik tegels op het Vandaagscherm ook kleiner maken?

Klik op de puntjesknop rechts bovenin een tegel en kies voor de optie Minimaliseer tegel.

Hoe kan ik de tegel Leerlinginzicht op mijn Vandaagscherm plaatsen?

Sleep de tegel ‘Leerlinginzicht’ vanuit het menu naar een plek waar voldoende ruimte is op het Vandaagscherm.

Wat betekenen de gekleurde bolletjes in de tegel Voortgang?

Binnen de Voortgangstegel zijn de volgende kleuren mogelijk, onderstaande kleuren geven het gemiddelde resultaat aan van de opdracht(en) binnen een studiewijzer:

 • Onvoldoende:          rood
 • Matig:                        oranje
 • Voldoende:               lichtgroen
 • Goed:                         donkergroen
Wat betekenen de grijze en blauwe balken in de Opdrachtentegel?

De grijze balken geven de voortgang van het aantal ingeleverde opdrachten en beoordeelde opdrachten aan.

 • Ingeleverd:                 grijs
 • Nagekeken:                blauw

 

Terug naar boven Terug naar boven

Instellingen

Hoe koppel ik Onedrive of Google Drive?

Klik rechtsboven in het scherm op het poppetje, kies voor instellingen > systeeminstellingen > koppel . Vul vervolgens eenmalig de accountgegevens in. De bronnen uit OneDrive en/ of Google Drive zijn daarna te gebruiken in Studiewijzers en Opdrachten.

Waarom is het handig om Onedrive of Google Drive te koppelen aan Magister.me?

Zo kan een bron rechtstreeks worden toegevoegd vanuit OneDrive of Google Drive. Ook kan dan rechtstreeks feedback in het ingeleverde document binnen een opdracht worden gegeven in de online OneDrive of Google Drive omgeving.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Studiewijzer

Hoe maak ik een Studiewijzer:
 • Kies module Studiewijzer
 • Klik rechts op de plusknop
 • Geef de Studiewijzer een naam
 • Kies een lesperiode
 • Selecteer het niveau-vak waarvoor de Studiewijzer wordt gemaakt
 • Kies op welke bron de Studiewijzer wordt gebaseerd (methode, bestaande Studiewijzer of eigen ontwerp)
 • Klik op voeg toe

Hoe kan ik een hoofdstuk verplaatsen?

De volgorde van de hoofdstukken kan worden aangepast door middel van de volgende stappen:

 • Selecteer een hoofdstuk
 • Klik met de muis op het stippenpatroon onderin het blok en houd de muis ingedrukt
 • Versleep de muis horizontaal totdat het blok op de juiste plek staat.
Hoe kan ik de titel, leerdoelen en afbeelding van een hoofdstuk bewerken?

Selecteer het hoofdstuk en klik op het bewerkpennetje in de titelbalk onder de tijdlijn.

Hoe kan ik een hoofdstuk langer of korter maken?
 • Optie 1: Pas de lengte van een hoofdstuk aan door het blok korter of langer te slepen met de pijltjes aan de rechterkant van het blok. De weergegeven duur wordt automatisch gecompenseerd voor vakantieperiodes.
 • Optie 2: Selecteer een hoofdstuk en klik vervolgens op het bewerkpennetje in de balk onder de tijdlijn. Pas de duur (in weken) aan in het scherm dat opent.
Hoe maak ik een extra hoofdstuk aan?

Klik rechts in de tijdlijn op de plusknop en vul de gewenste gegevens in.

Hoe kan ik een hoofdstuk verwijderen?

Selecteer het hoofdstuk door onderin het gekleurde blok te klikken en klik vervolgens op het kruisje in de balk onder de tijdlijn.

Waarom staan de hoofdstukken over de vakanties heen geplaatst?

Als een hoofdstuk acht weken duurt en er valt een vakantie van twee weken binnen dit hoofdstuk, zal in de tijdlijn het hoofdstuk automatisch tien weken duren (inclusief de vakantie).

Hoe kan ik de volgorde van de leereenheden aanpassen?

Klik op het stippenpatroon aan de linkerzijde van de leereenheid en versleep de leereenheid naar de juiste plek.

Hoe voeg ik een plaatje toe/ pas ik een plaatje aan in een leereenheid?

Klik op het bewerkpennetje aan de rechterkant van de leereenheid en klik vervolgens op de afbeelding. Selecteer de gewenste afbeelding.

Hoe voeg ik een extra leereenheid toe?

Klik onder de laatste leereenheid op de plusknop.

Hoe kan ik de afbeelding bij een hoofdstuk aanpassen?

Selecteer het hoofdstuk door onderin het gekleurde blok te klikken en klik op het bewerkpennetje onder de tijdlijn om de afbeelding aan te passen.

Hoe weet ik of voor mijn vak/methode/leerjaar de methode van de uitgever in Magister.me gezet kan worden?

Wilt u weten welke methoden op dit moment beschikbaar zijn? Of wilt u weten of uw methode bij start schooljaar eenvoudig gebruikt kan worden vanuit Magister.me? Neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder om de laatste stand van zaken te vernemen. Dit kan eenvoudig via relatiebeheer@magister.nl.

Kan ik een hoofdstuk in een Studiewijzer voor leerlingen ook op niet zichtbaar zetten, net als een leereenheid?

Het is mogelijk om in de balk onder de tijdlijn op het oogje te klikken. Het hoofdstuk wordt in Magister.me gearchiveerd, en is terug te halen door in de rechtertaakbalk op het oogje te klikken.

Hoe kan ik leerlingen toegang geven tot Studiewijzers?

Klik in het menu aan de rechterkant op ‘Leerling toegang’. Klik vervolgens op de knop toevoegen, om klassen, lesgroepen of individuele leerlingen toe te voegen. Klik op de bewaarknop om de toegang op te slaan.

Hoe kan ik collega’s toegang geven tot Studiewijzers?

Klik in het menu aan de rechterkant op ‘Medewerker toegang’. Klik vervolgens op de knop toevoegen om medewerkers toe te voegen. Klik op de bewaarknop om de toegang op te slaan.

Kan ik een collega alleen leesrechten geven voor een Studiewijzer?

Dit is niet mogelijk. Bij het toevoegen van een collega aan een Studiewijzer krijgt deze automatisch bewerkrechten. Een collega heeft automatisch leesrecht op alle studiewijzers die aanwezig zijn binnen de database van de school in Magister.me. De studiewijzers zijn op te roepen door in het overzichtsscherm het vinkje uit te zetten bij ‘Mijn Studiewijzers’.

Hoe kan ik een Studiewijzer kopiëren?

Klik op de knop studiewijzer kopiëren, geef de naam op van de nieuwe studiewijzer en klik op de knop Voeg toe.

Hoe ziet de leerling een Studiewijzer? Ziet de leerling ook de tijdlijn zoals een docent die ziet?

Als de docent dat wil, dan ziet de leerling de tijdlijn, zoals de docent deze ziet. De leerling ziet niet de leerdoelen en instructies op dit niveau.

Wat is het verschil tussen een opdracht toevoegen bij aan Studiewijzer en een opdracht toevoegen via de Opdrachtentegel?

Als een opdracht aangemaakt wordt vanuit de Studiewijzer, is deze direct gekoppeld aan het vak, het hoofdstuk en de leereenheid. De voortgang van de opdrachten is dan te volgen via de studiewijzer. Dit is de meest gebruikte optie.

Wilt u leerlingen een opdracht geven, maar past deze niet binnen een Studiewijzer? Maak dan de opdracht aan binnen de Opdrachtenmodule. Het is op dit moment niet mogelijk om deze Opdrachten op een later tijdstip te koppelen aan een Studiewijzer.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Leereenheden in de studiewijzer

Hoe voeg ik een extra leereenheid toe?

Klik onder de laatste leereenheid op de plusknop.

Hoe kan ik een leereenheid verwijderen in een Studiewijzer?

Als de leereenheid rechtstreeks is aangemaakt in de Studiewijzer, kan deze worden verwijderd met het kruisje.

Hoe kan ik een afbeelding toevoegen of aanpassen in een leereenheid?

Klik op het bewerkpennetje aan de rechterkant van de leereenheid en selecteer vervolgens de juiste afbeelding.

Hoe kan ik de volgorde van de leereenheden aanpassen?

Klik op het stippenpatroon aan de linkerzijde van de leereenheid en versleep de leereenheid naar de juiste plek.

Wat betekent het oogje bij een leereenheid?

Met deze optie kan een leereenheid op onzichtbaar worden gezet voor de leerlingen. Klik nogmaals op het oogje om de leereenheid weer zichtbaar te maken.

Hoe kan ik de velden ‘Deze week’ en ‘Aankomend’ vullen?

De velden Deze week en Aankomend worden gevuld op het moment dat een docent een opdracht aan de Studiewijzer heeft gekoppeld. Vervolgens is in deze velden te zien wat er in welke week moet worden ingeleverd en welke aankomende opdrachten binnen de Studiewijzer nog staan ingepland.

Wat betekenen de drie tabbladen aan de rechterkant van het scherm binnen een leereenheid?
 • Overzicht: hier wordt weergegeven hoe de leereenheid zichtbaar is voor leerlingen;
 • Groepsarrangement: hier kan de docent de leereenheid inrichten en lesmateriaal arrangeren voor de groep die is gekoppeld aan de Studiewijzer;
 • Leerlingdifferentiatie: hier kan de docent op leerlingniveau leerdoel en instructieteksten aanpassen en lesmateriaal arrangeren.
Hoe kan ik voor de hele groep materiaal/ opdrachten/ bronnen arrangeren in een leereenheid?

Ga naar het tabblad Groepsarrangement. Al het lesmateriaal dat op deze plek wordt neergezet is zichtbaar voor alle leerlingen die gekoppeld zijn aan de Studiewijzer.

Hoe kan ik voor één leerling of een aantal leerlingen materiaal/ opdrachten/ bronnen arrangeren in een leereenheid?

Klik op de knop Leerling differentiatie’ binnen een leereenheid. U kunt hier per leerling of per groep leerlingen de gewenste (extra) bronnen toevoegen of op onzichtbaar zetten. Ook kan hier een afwijkend leerdoel en instructie per leerling of groep leerlingen aangegeven worden.

Een leerling volgt mijn vak op een hoger/lager niveau. Kan ik deze leerling de lesmethode op een hoger/lager niveau aanbieden?

Dit kunt u of doen door te gaan naar ‘Leerling differentiatie’, hier de betreffende leerling te selecteren en vervolgens aan de rechterkant op de +-knop te klikken en te kiezen voor ‘Vanuit lesmethode’. Hier kunnen bronnen van een andere methode gevonden en toegevoegd worden. De huidige methode kan voor deze leerling onzichtbaar worden gemaakt door op het ‘oogje’ te klikken.

Ook is het mogelijk een leerling toegang te geven tot een studiewijzer van een andere groep, door onder leerlingtoegang een individuele leerling toegang te geven. In de huidige studiewijzer kunt u onder leerlingtoegang ook het oogje dichtdoen, zodat de leerling de studiewijzer op het huidige niveau niet meer ziet.

 

 

[expand title=”Ik kan geen leerlingen selecteren op het tabblad Leerling differentiatie. Hoe kan dat?”

Voeg eerst leerlingen toe aan de betreffende Studiewijzer. Daarna kunt u differentiëren.

 

Moet ik iets opslaan als ik binnen een Studiewijzer lesmateriaal arrangeer?

Het opslaan van gegevens gaat automatisch.

Ik kan geen leerlingen selecteren op het tabblad Leerlingdifferentiatie. Hoe kan dat?

Koppel eerst leerlingen aan de Studiewijzer. Daarna kunt u differentiëren.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Voortgang van de leerlingen volgen

Hoe kan ik de voortgang bekijken van het werk dat leerlingen gedaan hebben binnen de leereenheden?

Optie 1: klik op een leereenheid in een Studiewijzer en klik vervolgens rechts onderin op Voortgang.
Optie 2: ga in het Vandaagscherm naar de tegel voortgang en klik op de titel van een Studiewijzer om rechtstreeks de voortgang te bekijken.
Optie 3: ga naar de module Leerlinginzicht en kies een klas of een individuele leerling om de voortgang per vak te bekijken of dieper in te zoomen.

Hoe wordt de voortgang van een leerling bepaald?

Voortgang van leerlingen wordt op de volgende manier bepaald:
De leerling zet tegels binnen een leereenheid op Afgerond. Opdrachten binnen een Studiewijzer krijgen de status afgerond wanneer de docent de opdracht beoordeeld heeft. Wanneer alle tegels van een leereenheid op afgerond staan, is de hele leereenheid (of paragraaf, of weektaak) afgerond en krijgt de leereenheid van blauwe kleur.

Hoe worden de percentages berekend waarin de voortgang wordt aangegeven?
 • Voortgangspercentage binnen een heel vak/studiewijzer wordt berekend op basis van het aantal bronnen, instructies en opdrachten dat een leerling heeft afgerond binnen de Studiewijzer ten opzichte van het aantal bronnen, instructies en opdrachten dat een leerling moet maken binnen de hele Studiewijzer.
 • Voortgangspercentage binnen een hoofdstuk wordt berekend op basis van het aantal bronnen, instructies en opdrachten dat een leerling heeft afgerond binnen een hoofdstuk ten opzichte van het aantal bronnen, instructies en opdrachten dat een leerling moet maken binnen het hoofdstuk.
Hoe kan ik binnen Voortgang wisselen van hoofdstuk?

Door gebruik te maken van de filters rechts bovenin het scherm.

Is het mogelijk om een weging aan te geven aan specifieke bronnen, instructies of opdrachten?

Op dit moment worden alle bronnen, instructies en opdrachten even zwaar meegeteld in voortgangspercentages.

Wat betekenen de kleuren in het voortgangsscherm bij resultaat?
 • Onvoldoende:   rood
 • Matig:                 oranje
 • Voldoende:        lichtgroen
 • Goed:                  donkergroen
Kan de leerling de voortgang zien?

De leerling heeft ook een tegel Voortgang op zijn Vandaagscherm. De leerling ziet voor zichzelf dezelfde informatie weergeven als een docent ziet. Bij resultaat wordt alleen geen informatie gegeven over het gemiddelde, minimum en maximum behaald resultaat van de groep.

Hoe geeft de leerling aan dat lesmateriaal is afgerond?

De leerling kan bij elke bron of instructie aangeven dat het is afgerond.

Hoe weet ik of een leerling het materiaal ook daadwerkelijk heeft afgerond en niet zomaar op Afgerond heeft geklikt?

Magister.me kan niet controleren of een leerling alle pagina’s van bijv. een powerpoint heeft gelezen. Op termijn zal wel informatie getoond kunnen worden van voortgang die een leerling behaald heeft op een methodesite van een uitgever. Magister.me ontvangt deze informatie nu nog niet.

 

Terug naar boven Terug naar boven

Opdrachten

Op welke manieren kan ik een opdracht aanmaken?
 • Opdrachten die gegeven worden binnen een vak: Ga binnen de Studiewijzer naar de leereenheid waar de opdracht getoond moet worden. Ga rechts bovenin het scherm naar het tabblad Groepsarrangement en klik op de Opdrachtenknop in de rechter taakbalk om de opdracht aan te maken. De opdrachten die binnen een Studiewijzer worden aangemaakt zijn ook meteen zichtbaar onder de tegel Opdrachten.
 • Opdrachten die niet bij een vak horen: klik op de tegel Opdrachten en vervolgens op de plusknop om een opdracht aan te maken. Gebruik deze optie voor opdrachten vanuit het decanaat, mentoraat of een werkweek/ excursie die niet bij een vak hoort. Het is niet mogelijk om deze opdrachten later aan een Studiewijzer te koppelen.
Kan ik een opdracht die niet is gekoppeld aan een vak alsnog koppelen aan een vak/ studiewijzer/ leereenheid?

Dit is niet mogelijk; een opdracht kan alleen worden gekoppeld aan een vak/ studiewijzer/ leereenheid als deze binnen de Studiewijzer is aangemaakt.

Welke beoordelingsschalen kan ik kiezen?

Bij een opdracht is het mogelijk om te kiezen uit de volgende beoordelingsschalen: 1-10, OMVG, OVG, OV, Percentage, 4 sterren, A-H, go-no go, ontwikkeling-beheerst-expert en beginner-gevorderd-expert. Hiermee maakt Magister.me het mogelijk om zowel summatief als formatief een opdracht in te zetten. Daarnaast kan op deze manier voor een mentor of coach in de voortgang inzichtelijker worden gemaakt wat de situatie is bij een leerling.

Wat betekenen de tabbladen rechtsboven in het opdrachtenscherm?
 • Overzicht: in dit scherm zijn alle leerlingen te zien, met daarbij de status van de opdracht, de bijlagen, de moeilijkheidsgraad zoals die door de leerling is opgegeven, het cijfer en de feedback. Hier kan ingeleverd werk ook worden geopend en snel worden beoordeeld. 
 • Beoordelen gedetailleerd: hier kunt u per leerling het ingeleverde werk bekijken, eerdere versies en opmerkingen bekijken, feedback geven in een feedbackballon en ingeleverd werk online van feedback voorzien. 
 • Evaluatie: in dit scherm wordt in een grafiek de relatie getoond tussen de moeilijkheidsgraad zoals leerlingen die ervaren hebben en de beoordeling van de opdracht. Dit geeft zicht op eventuele faalangst of te makkelijk inschatten van de opdracht. 
Welke opties zijn er om opdrachten na te kijken en te beoordelen?

Binnen gedetailleerd beoordelen heeft u de volgende opties om ingeleverd werk te beoordelen en daarop feedback te geven: 

 • Aangeven of de leerling de opdracht opnieuw moet inleveren of dat de leerling de opdracht heeft afgerond; 
 • Een beoordeling invoeren; 
 • Een aanvullend document met feedback/ rubrics toevoegen;
 • Feedback als tekst invoeren in het veld ‘Feedback’; 
 • Online feedback toevoegen in het ingeleverde werk via Office 365 of Google Suite 
Wat betekent de status Aanpassen als ik een opdracht van een leerling nakijk?

De leerling kan een nieuwe versie van de opdracht in te leveren. De oorspronkelijke versie blijft dan bewaard.

Wat gebeurt er als een deadline een opdracht is verstreken en de leerling heeft nog niet ingeleverd?

Tot de inleverdatum kan de leerling de opdracht onbeperkt inleveren. Als de inleverdatum is verstreken heeft de leerling nog één kans om de opdracht in te leveren. De docent krijgt dan wel bij de status ‘te laat ingeleverd’ te zien en kan zo zelf beslissen wat hiermee gedaan moet worden. 

Wat is er nodig om via Office 365 of Google for Education rechtstreeks in het ingeleverde document feedback te geven?
 • Zowel de leerling als de docent moet bij Instellingen een koppeling gelegd hebben met Office 365 of Google for Education.
 • De leerling is de opdracht gestart vanuit Magister.me door bij de opdracht te kiezen voor de optie Nieuw Office365 document of Nieuw Google document en heeft het daarna ingeleverd.
 • De leerling start zijn werkstuk/opstel etc. vanuit OneDrive of Google for Education en levert het werk daarna in in Magister.me door het bestand in OneDrive of Google docs te selecteren.
 • De leerling start zijn werkstuk/opstel etc. op een willekeurige plek, slaat het daarna op in OneDrive of Google for Education en levert het werk in in Magister.me door het bestand in OneDrive of Google docs te selecteren.

Als de leerling een bestand van de lokale PC of laptop als bijlage heeft toegevoegd, dan is het niet mogelijk om rechtstreeks in het bestand feedback te geven. In dit geval kunt u het bestand downloaden, bewerken, opslaan en vervolgens weer uploaden bij de opdracht.

Kan ik handmatig een document toevoegen met feedback of een rubric?

Ja, dit kan via de knop ‘+ Bijlage toevoegen’ onder ‘Feedback document/link’ binnen gedetailleerd beoordelen. 

Is er een koppeling met de Magister cijferstructuur als ik de opdracht beoordeel?

Indien de beoordelingsschaal ‘1-10’ of ‘OMVG’ is gekozen en het vinkje ‘Activeer cijferkoppeling’ is aangezet, is het mogelijk om na het aanmaken van de opdracht in het opdrachtenoverzicht op de knop ‘Magister cijferstructuur’ (rechts van de tekst Resultaten) te klikken. Vervolgens wordt Magister geopend en kan ik het onderdeel ‘Toetsinvoer’ een cijferkolom gekozen worden waarin de resultaten dienen te worden weggeschreven. Met de overige beoordelingsschalen is het nog niet mogelijk om een koppeling te maken met de Magister cijferstructuur. 

Wat staat er op het evaluatietabblad?

Op het evaluatieblad kunt u per leerling zien wat de relatie is tussen de ervaren moeilijkheidsgraad van opdracht en het behaalde cijfer. Mocht een leerling aangeven dat het een makkelijke opdracht is, maar de beoordeling is laag, dan kan dit een aanknopingspunt zijn om met de leerling in gesprek te gaan.

Hoe ziet de leerling een opdracht inclusief feedback?

De leerling ziet de beoordeling en de feedback:

 • op zijn Vandaagscherm binnen de tegel Opdrachten
 • binnen de Studiewijzer op de tegel van de opdracht
 • binnen het Opdrachten detailscherm
Ik kan achteraf de beoordelingsschaal niet meer aanpassen; deze is uitgegrijsd. Klopt dat?

Dit is inderdaad achteraf niet meer te wijzigen. Het advies is om in dat geval een nieuwe opdracht aan te maken.  

Is het mogelijk om ingeleverde bestanden in Magister.me te laten controleren op plagiaat?

Indien de school, via Magister, een contract heeft afgesloten met Urkund, is het inderdaad mogelijk om ingeleverde bestanden door Urkund te laten controleren op plagiaat. Zet hiervoor bij het aanmaken van de opdracht het vinkje ‘Activeer Plagiaatcontrole’ aan. Als een leerling een bestand inlevert, zal deze (indien mogelijk) gecontroleerd worden op plagiaat. Dit kan tot een uur duren. De status van de plagiaatcontrole zal in het opdrachten overzicht getoond worden in de gelijknamige kolom. 

Is het verplicht om een beoordeling in te vullen?

Nee, dit is niet verplicht. Een opdracht kan op afgerond worden gezet zónder iets in te vullen in het veld ‘Beoordeling’. 

 

Terug naar boven Terug naar boven

Bronnen

Hoe kan ik een bron toevoegen?
 • Om materiaal toe te voegen aan een leereenheid: ga naar het tabblad Groepsarrangement om de leereenheid te bewerken en klik rechts onderin het scherm op de plusknop.
 • Om materiaal toe te voegen voor later gebruik: Open Bronnen en klik op de plusknop rechts bovenin het scherm.
Zijn mijn bronnen voor iedereen zichtbaar?

Ja, in principe zijn alle Bronnen binnen de school voor iedereen te gebruiken. Indien dit niet gewenst is, kan bij het toevoegen van materiaal het vinkje ‘privé opgeslagen’ worden aangezet.

Kan ik meerdere bronnen in één keer toevoegen?

Nee, dit is niet mogelijk. We realiseren ons dat het vullen van de bronnen de eerste keer een tijdrovende klus is. Maar door alle metadata (extra informatie) goed en zorgvuldig te vullen, creëert u omvangrijke bibliotheek van bronnen waar de hele school gebruik van kan maken. En u zorgt ervoor dat de zoekfunctie (filteren) binnen Magister.me op uw school optimaal werkt.

Hoe kan ik de metadata bij een bron aanpassen/ aanvullen?

Ga naar de module Bronnen, selecteer de bron en klik op het bewerkpennetje rechts in het menu.

Moet ik het veld zoektermen ook vullen als de zoektermen al in de beschrijving en de naam staan?

Nee, bij het zoeken in bronnen wordt ook gezocht in de titel van materialen. De titel nogmaals als zoekterm invullen heeft geen toegevoegde waarde.

Kan ik op twee types bronnen of op twee vakken filteren?

Dat is op dit moment niet mogelijk.

 

Terug naar boven Terug naar boven