Skip navigation MENU

Wat ziet een leerling

Hieronder vindt u een aantal korte stappen specifiek voor leerlingen. U kunt deze informatie gebruiken voor uw informatie naar uw leerlingen.

Het Vandaagscherm

Op het Vandaagscherm heeft de leerling toegang tot de voor hem of haar klaargezette Studiewijzers. Ook de Opdrachten zijn direct zichtbaar op het Vandaagscherm. Deze staan gerangschikt op inleverdatum. In het menu (links) staan andere applicaties die de leerling naar wens op het Vandaagscherm kan zetten door ze daar naartoe te slepen. In het voorbeeld hieronder heeft de leerling de koppeling naar de Agenda in Magister, naar OneDrive en naar Quayn op het Vandaagscherm gezet.

Studiewijzers

De tegel Studiewijzers geeft een overzicht van alle beschikbare Studiewijzers die voor de leerling klaarstaan.

Wanneer een leerling de Studiewijzer opent, krijgt hij of zij een overzicht van de stof die klaar staat. Afhankelijk van de keuzes die u als docent heeft gemaakt, ziet de leerling wel of geen tijdlijn, vlag en voortgang.

Een leerling kan direct door met de leereenheid waaraan hij of zij het laatst heeft gewerkt, of direct met de volgende leereenheid. Door op Voortgang te klikken krijgt een leerling een overzicht van alle content die binnen het vak beschikbaar is. Voor leerlingen aan wie de tijdlijn niet wordt getoond is dit overzicht behulpzaam.

Opdrachten

Als u een opdracht aan een leerling geeft, ziet hij of zij deze direct in Magister.me. De openstaande opdrachten voor alle vakken zijn meteen zichtbaar in het Vandaagscherm bij het openen van Magister.me.

Stappen voor het inleveren van een opdracht

Als een leerling een opdracht heeft gemaakt, dan lever hij of zij deze in via Magister.me. De leerling kan het document met de opdracht uploaden en/ of een link naar bijvoorbeeld een YouTube-filmpje toevoegen.

De leerling kan ook een bijgaand bericht aan de docent sturen en aangeven wat hij of zij van de opdracht vond. Hieronder wordt stap voor stap weergegeven hoe een leerling een opdracht inlevert. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van de koppeling met OneDrive of van een door de docent klaargezet sjabloon. Wilt u ook weten hoe een leerling opdrachten inlevert door gebruik te maken van deze functionaliteit(en), kijk dan deze video.

Stap voor stap de schermen die een leerling ziet

Stap 1: Bekijk de opdracht en ga ermee aan de slag

Stap 2: Lever gemaakt werk in via de +-knop ‘Bijlage toevoegen’.

Stap 3: Geef feedback voor de docent en geef aan hoe moeilijk je de opdracht vond

Stap 4: Klik op ‘inleveren’ om de opdracht in te leveren.

Terug naar boven Terug naar boven