Skip navigation MENU

Hoe werkt het

Vandaagscherm

Als je inlogt in Magister.me kom je in het Vandaagscherm. Vanaf het Vandaagscherm kun je snel doorklikken naar je studiewijzers, je opdrachten en je voortgang.

Klik op de titel van een tegel

Je kunt rechtstreeks op de titel van een tegel klikken om bijvoorbeeld naar alle vakken te gaan.

Hier heb je een overzicht van alle vakken die je volgt.

 

Klik op een vak in het Vandaagscherm

Je kunt in plaats van op de titel van een tegel ook meteen op een regel in de tegel klikken.

Bijvoorbeeld als je op een vak in het Vandaagscherm klikt, dan zoom je meteen in op het vak en zie je alle opdrachten, instructies en studiewijzers voor dat vak.

 

Vanuit een vak kun je doorklikken op studiewijzers, opdrachten en bronnen.

Terug naar boven Terug naar boven

Studiewijzer

In een studiewijzer kun je zien wat je de komende periode allemaal moet doen. Dit kunnen opdrachten zijn, oefeningen of instructies. Binnen de tegel van de studiewijzer kun je meteen klikken op het onderdeel waar je het laatste aan gewerkt hebt of het eerstvolgende onderdeel waar je aan kunt werken.

 

  • In de studiewijzer kun je de per onderdeel het leerdoel, de instructie en het leermateriaal zien.
  • Door op het leermateriaal (onderin het scherm) te klikken, kun je met het materiaal aan de slag.
  • Je kunt vervolgens per stuk aangeven of je het hebt afgerond.
    In de tegel ‘Voortgang’ zien jij en je docent vervolgens hoever je bent. Als je docent opdrachten heeft gekoppeld aan het onderdeel binnen de studiewijzer, zie je dit aan de rechterkant van je scherm.

Terug naar boven Terug naar boven

Opdrachten

Als je vanuit de studiewijzer op een opdracht doorklikt of als je vanuit het Vandaagscherm op een opdracht klikt, kom je in het onderstaande scherm. Hier zie je de omschrijving van de opdracht die je van je docent hebt gekregen.

 

 

Hier kun je doorklikken naar de studiewijzer om te zien welk leermateriaal je hebt gedaan en aan welk leermateriaal je nog moet doen binnen de leereenheid.

 

De andere optie bij voortgang is dat je op de titel voortgang klikt in het Vandaagscherm, dan kom je in een scherm terecht waar je je voortgang over alle vakken heen kunt zien, in plaats van op één vak in te zoomen zoals we zonet hebben gedaan:

 

Welke opdrachten moet je nog doen?

Als je opdrachten van een docent krijgt, zie je deze ook in Magister.me. De belangrijkste openstaande opdrachten voor alle vakken zie meteen als je Magister opent op het Vandaagscherm. Als je op het tegeltje ‘vakken’ klikt, zie je alleen de opdrachten van een specifiek vak.

Als je vanuit een opdracht op een regel in een ‘tegel’ klikt, dan kom je direct bij de betreffende opdracht terecht.

Je kunt ook op de titel van de ‘tegel’ klikken om alle opdrachten te zien, dit kan ook via het hamburger menu. Standaard zie je alleen de opdrachten die je nog moet doen. Daar kun je een opdracht opzoeken of opdrachten filteren.

Hoe lever ik een opdracht in?

Als je een opdracht hebt gemaakt, dan lever je deze in via Magister.me. Je kunt het  document met je opdracht uploaden en/of een link naar bijvoorbeeld een youtube filmpje toevoegen.

Je kunt dan ook een bijgaand bericht aan de docent sturen en aangeven wat je van de opdracht vond.

Stap voor stap

Stap 1: bekijk de opdracht en ga ermee aan de slag

Stap 2: Lever je gemaakt werk in via de voeg toe knop

Stap 3: Geef feedback voor de docent en geef aan hoe moeilijk je de opdracht vond

Stap 4: Lever eventueel de opdracht opnieuw in als deze moet worden aangepast.

De opdracht is gedaan, er zijn geen andere opdrachten meer.

Terug naar boven Terug naar boven

Voortgang

Op deze plek zie je hoever je per leereenheid bent (dat kan bijvoorbeeld een leerdoel een paragraaf of een onderwerp zijn) van het vak waarop je hebt geklikt, ook is op deze plek het resultaat te zien van je opdrachten. Uiteraard kun je een uitgebreidere beoordeling van de opdracht met feedback van je docent bekijken als je naar de opdracht zelf toegaat:

 

Terug naar boven Terug naar boven