Skip navigation MENU

Geplaatst op 14-03-2018 in Geen categorie, Releases.

Release 23

Deze release bestaat onder andere uit: Het leerlingenkwadrant, inzage in leerlinggegevens buiten je eigen klassen om, een nieuwe ‘algemene’ rol en nog veel meer belangrijke wijzigingen en nieuwe functionaliteiten!

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

Het leerlingenkwadrant

In het Leerlingvolgsysteem kan je veel gegevens noteren. Zelfs zoveel dat het overzicht zoek zou kunnen raken. In Magister Web is in deze versie daarom de mogelijkheid gecreëerd om een overzicht te zien van de belangrijkste gegevens. Dit is een leerlingkaart die verdeeld is in vier vakken welke een overzicht tonen van de capaciteiten, schoolprestaties, persoonsontwikkeling en het schoolgedrag van de leerling, oftewel het Kwadrant.

Op de leerlingenkwadrant heeft de gebruiker in één oogopslag een overzicht van de leerling. Dubbelklik op een item om de desbetreffende leerlingkaart te raadplegen waar jij alle informatie van dat item kan vinden. Zo kun je de kwadrantkaart ook als ingang gebruiken voor de overige onderdelen van het Leerlingvolgsysteem. Om het kwadrant te mogen zien dient de gebruiker geautoriseerd te zijn. Geef via Magister Desktop bij Beheer – Autorisatie – Magister 6 aan welke gebruikers deze leerlingkaart mogen inzien.

Verdere wijzigingen

Rol ‘Algemeen’

Vanaf deze release kunnen onderwijsassistenten en/of leraren in opleiding met een OP-account inloggen in Magister 6. Ook zonder koppeling aan een groep. Het is echter wel noodzakelijk dat zij gekoppeld zijn aan een locatie. Zij maken dan automatisch gebruik van de rol ‘Algemeen‘.

Deze ‘algemene’ (onzichtbare) rol is eventueel uit te breiden met functionaliteit voor de ELO, Berichten, Mededelingen, enzovoorts. De rechten voor deze onderdelen kunnen beheerd worden in Magister RDP. Indien zij toch cijfers dienen in te voeren of absenties dienen te registeren, is een koppeling met het rooster nodig. Zodra een gebruiker een koppeling met het rooster heeft en dus een docent is geworden, gelden de rechten zoals ingesteld voor docenten.

Berichten

Het is vanaf nu mogelijk om meerdere groepen/leerlingen te kunnen aanvinken bij een bericht. Tevens kan er via de knoppen ‘aan’ en ‘cc’ worden gezocht.

Extra informatie van leerling verplaatst

De ‘info tab’ is verdwenen vanuit het zijpaneel bij fotoboek en leerlinglijst. De extra informatie en agenda leerling, worden nu getoond bij details van een leerling. Hiermee is deze informatie direct zichtbaar tijdens het aanvinken van een leerling.

Magister.me

Magister.me is dé gepersonaliseerd leren oplossing. Met Magister.me kan een docent snel en eenvoudig lessen voorbereiden, arrangeren en differentiëren. Het ondersteunt en informeert de docent en maakt de stap naar gepersonaliseerd leren efficiënt en effectief.

Inspiratiedag
Hiervoor hebben wij (tot nu toe) twee inspiratiedagen gepland, waarin wij verder praten met geïnteresseerden over de mogelijkheden van Magister.me. Op de training-website van Magister vind je meer informatie en is het mogelijk om je hiervoor aan te melden. Let op! Vol = vol.

Flexibele vakken op een ander niveau

Wij hebben een volgende stap gezet in het gepersonaliseerd leren. In de vorige versie kon een vak op een hoger niveau óf een vak uit een volgend leerjaar gekozen worden, nu kan de school dit geheel naar eigen inzicht inrichten. Dit is ook nodig omdat de wetgeving het dit jaar mogelijk maakt dat ook een leerling uit een voor-voorexamenjaar al examens mag maken. Voorbeeld: Een vmbo leerling uit het tweede jaar kan een examen op havo niveau maken.

Om de scholen de maximale flexibiliteit te bieden is er bij de studie een nieuw tabblad ‘Ander niveau’ gekomen. Hier kan per studie aangevinkt worden welke andere studies bij de leerling aangeboden worden bij het vak op een ander niveau.

Wij hebben er voor gezorgd ook de leerlingen van een niet-examenstudie, die een vak op examenstudie niveau volgen, worden meegenomen in de examenmodule. De uitwisseling met Wolf en DUO volgt nog. Wij houden je hiervan op de hoogte!

Let op! Als een leerling een vak op een ander niveau gaat volgen, heeft dat gevolgen voor de resultaten die al ingevoerd waren. Deze worden niet verwijderd, maar zijn niet meer zichtbaar en zullen opnieuw ingevoerd moeten worden in de cijferstructuur van het andere niveau. Voor docenten betekent het dat de cijfers op het andere niveau in hetzelfde scherm ingevoerd kunnen worden. Het andere niveau is bij de leerling als extra indicatie zichtbaar gemaakt, door achter de naam van de leerling de studie te vermelden met een blauwe pijl.

Kijk op Magister Help voor meer informatie of klik op onderstaande link.

Download: Flexibele vakken op ander niveau of leerjaar