Skip navigation MENU

Geplaatst op 04-06-2018 in Geen categorie, Releases.

Release 26

Deze release heeft weer veel nieuwe functionaliteiten. Zo is de nieuwe detailkaart Zorg beschikbaar, worden de twee nieuwe notificaties over Terugkomen en Ziekte getoond op het Vandaagscherm en nog veel meer. Bedankt voor het doorgeven van uw feedback en wensen.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

Uitgelicht

Nieuwe detailkaart Zorg

Binnen Begeleiding is een nieuwe detailkaart Zorg beschikbaar. Op deze detailkaart is voor Onderwijzend Personeel te zien of leerlingen geregistreerd zijn met een ontwikkelingsperspectief of dat leerlingen onderwijs volgen op een Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Ook is in de groep Arrangement te zien of er leerlingen staan aangemerkt met een visuele beperking (cluster 1) of een auditieve beperking (cluster 2).

 

Terugkomen en Ziekte snel inzichtelijk via notificaties

Voor leerlingen die moeten terugkomen en leerlingen die ziek zijn geworden, ontvangt u vanaf deze release via het Vandaagscherm een notificatie op de desbetreffende dag. Via deze notificatie (beschikbaar voor Mentor, Teamleider, Decaan en Vrije rollen) is snel inzichtelijk welke leerlingen er ziek zijn geworden en wie er die dag worden verwacht voor een terugkommaatregel.

Ziek-notificatie

Het overzicht met leerlingen die terug moeten komen op een bepaalde dag is nu een leesscherm. Op termijn willen wij het mogelijk maken om ook de terugkommaatregel af te handelen via dit overzicht.

Terugkommaatregel

Cijferinvoer verbeteringen

In deze release hebben wij het in de Cijferinvoermodule mogelijk gemaakt om een cijferkolom in 1 keer te vullen of te legen. Wij hebben hiermee gehoor gegeven aan de wensen van onze gebruikers.

 

Verbeteringen Lesdashboard verantwoording registreren

Wij hebben een aantal visuele verbeteringen doorgevoerd binnen het Lesdashboard met betrekking tot het registreren van aan -en afwezigheid. Leerlingen die present zijn gemeld, worden nu weergegeven met een groene kleur. Dit komt voor in de volgende situaties:

  • Als vooraf bekend is dat een leerling present is, bijvoorbeeld door presentieregistratie via Nedap.
  • Na het verantwoorden van de les worden alle leerlingen zonder een registratie automatisch present gemeld.
  • Bij een registratie van te laat, of boeken/huiswerk vergeten, wordt de leerling automatisch present geregistreerd.

Presentie bij te laat of boeken vergeten

Na het verantwoorden van de les wordt er een verdeling gemaakt van leerlingen die aan- en afwezig zijn, zodat de docent een goed beeld heeft van zijn registraties.

Presentie bij verantwoorden