Skip navigation MENU

Geplaatst op 03-07-2018 in Releases.

Release 27

Met Release 27 is Magister 6 weer verder uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Ook werken we toe naar de definitieve overgang naar Magister 6.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

Uitgelicht

Vrije info velden

Vanaf deze versie is het mogelijk om de ‘Vrije info velden’ in Magister 6 zichtbaar te maken. Aan de leerlingendetailkaart is onder ‘Basisgegevens’ en onder ‘Begeleiding’ een tab ‘Vrije info’ toegevoegd.

Hier ziet u alle ‘Vrije info velden’ die u als school zelf in de desktop omgeving onder ‘Administratie’ en ‘LVS’ heeft ingericht. Het muteren van ‘Vrije info velden’ gebeurt in Magister – RDP.

Met deze ‘Vrije info velden’ kunt u bijvoorbeeld in de RDP-omgeving de toestemming voor het gebruik van foto- en/of videobeelden registreren en is het voor al het personeel inzichtelijk voor welk beeldmateriaal wel of geen toestemming is gegeven.

 

Extra Absentieredenen invoeren

Naast de standaard absentieredenen (afwezig, te laat, huiswerk of boeken vergeten) kan een docent in het lesdashboard nu ook gebruik maken van schooleigen absentieredenen. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft, bijzonder verlof etc..

Het menu ‘Registraties’ is uitgebreid met de optie ‘Bijzondere registratie’. Deze optie opent een wizard waarmee een opmerking en een andere reden van aan- of afwezigheid opgegeven kan worden. Niet-standaard redenen kunnen alleen geselecteerd worden door gebruikers met rechten op ‘Bijzondere registraties’ in het ‘Lesdashboard’.

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een opmerking of het aantal minuten dat een leerling te laat is, te registreren.

 

Magister Desktop: Rechten inzage nu ook inzichtelijk voor OP

De inzage in rechten was al beschikbaar voor onderwijsondersteunend personeel. Vanaf deze Release heeft ook onderwijzend personeel inzage. Handig om snel in te zien welke rechten een OP’er heeft.

Rechteninzage OOP in Magister Desktop

Rechteninzage OP in Magister Desktop