Skip navigation MENU

Geplaatst op 06-09-2018 in Releases.

Release 29

Release 29 (versie 5.7.29) is uitgeleverd. Hieronder hebben we een aantal onderwerpen voor u uitgelicht.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

Magister

Quayn

Overzicht in Quayn

Het is vanaf deze release mogelijk om Quayn te gebruiken in Magister 6. Quayn toetsen heeft een aparte plek gekregen in Magister ELO-module.

Via ELO > Toetsen komt u bij het overzicht van opgegeven Quayn toetsen.

Quayn toets aanmaken

Hier ziet u per lesperiode de opgegeven Quayn toetsen aan de groepen en/of individuele leerlingen.

Via de knop ‘Toets opgeven’ kunt u een Quayn toets opgeven en uitzetten bij de verschillende leerlingen en/of groepen.

Detailscherm

Door te klikken op een toets in het overzicht van opgegeven toetsen komt u op de detailpagina van de opgegeven toets. U kunt hier de toetsanalyse in Quayn bekijken of de instellingen van de toets aanpassen.

Ten slotte kunt u op het tabblad Quayn alle toetsen bekijken die u binnen Quayn heeft opgegeven.

Portfolio

Binnen de module ‘Portfolio’ kunnen leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling bijhouden en bewijzen daarvan bewaren. Gebruikers die geautoriseerd zijn voor de Portfoliodetailkaarten, kunnen vanaf deze releaseversie de detailkaarten van hun leerlingen inzien.

Profiel portfolio

Documenten portfolio

De volgende detailkaarten staan in de groep Portfolio:

 • Profiel: Hier kunt u informatie inzien die de leerling over zichzelf heeft opgeschreven en ge-upload. Bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’
 • Portfoliodocumenten: Hier staan de documenten die de leerling in zijn/haar portfoliomap heeft geplaatst
 • Beoordeelde producten: Hier staan de bestanden die de leerlingen bij een ELO-opdracht hebben ingeleverd en waarvan de docent heeft aangegeven dat deze in het portfolio moeten komen te staan.

Verantwoording

Vanaf deze versie is het (afhankelijk van de autorisatie) ook voor andere rollen, anders dan de docent, mogelijk om verantwoordingen (aan- en/of afwezigheid) toe te voegen, te corrigeren of te verwijderen. Niet-docenten mogen dit altijd doen voor afspraken vandaag en in het verleden.

U kunt op eenvoudige wijze via uw rol met behulp van het zoekscherm leerlingen van een klas of lesgroep aanvinken en verantwoorden. Dit kan tot een maximum van 40 leerlingen.

Verantwoording maken

Inzage in verantwoordingen

Van de gekozen leerlingen krijgt u de afspraken in beeld die ze vandaag hebben. Met behulp van de kalender kunt u ook terugkijken en de juiste dag kiezen om eventuele aanpassingen te doen aan een verantwoorde les. De docenten zien hun lessen actief en de lessen van hun collega’s worden grijs getoond en zijn niet te selecteren.

Door met de muis de juiste afspraak te selecteren, ziet u de registraties die op die afspraak staan. Hierop kunt u aanpassingen doen. Daarnaast is het mogelijk om een leerling voor een volledige dag ziek te melden. Met het aanvinken van de leerling worden alle lessen van die dag geselecteerd. Vervolgens meldt u de leerling ziek.

Magister Desktop (RDP)

AVG -Rapportage functie ’het Recht van Inzage’

In de AVG is in artikel 15 het ‘Recht van Inzage’ geformuleerd. De uitvoering van dit recht is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke, lees: de onderwijsinstelling.

In Magister desktop is een extra rapportagefunctie gebouwd, zodat u voor verwerkte persoonsgegevens in Magister op een gemakkelijke manier aan het Recht van Inzage kunt voldoen. Met deze rapportagefunctie kunt u ook een kopie maken voor de betrokkene, mocht daarom gevraagd worden.

 

Autoriseren rapportagefunctie

Wij adviseren u om toegang tot de rapportagefunctie te autoriseren voor personen die uit hoofde van hun functie toegang mogen hebben tot de verzameling van de persoonsgegevens.

 • Er is een recht aangemaakt onder – Magister > Magister > Leerlingen > Leerlingen > Overzicht > Administratie > NAW: ‘InzagePersoonsgegevens’.
 • Dit recht bepaald of onder de knop ‘Actie’ op het NAW-scherm het item ‘Inzage persoonsgegevens’ zichtbaar en te selecteren is.
 • Bij gebruik van deze actieknop wordt een regel weggeschreven in het log op de leerlingdetailkaart Mutaties.

 

Berekenen van verzuim (VO – VSV-9)

DUO heeft in de nieuwe versie V9 van VSV  een aantal zaken aangepast/toegevoegd in de VSV- verzuim functionaliteit. Meer informatie vindt u op de DUO site

In deze release wordt een groot gedeelte van  deze nieuwe DUO VSV – v9 functionaliteit ondersteund. Het betreft aanpassingen in het berekenen/aanmaken van verzuimmeldingen en in de M2M uitwisseling van verzuimmeldingen met DUO.

 

Wijzigingen in berekeningsprogramma:

 • Nieuwe verzuimsoort V4 – 16 uur verzuim in 4 weken voor 18 plus.

Voor 18 plus leerlingen worden nu op dezelfde wijze verzuimmeldingen klaargezet (V4) als voor 18 min leerlingen (V3).

 • De leeftijd wordt bepaald op datum ingang verzuim.
 • Aanpassing verzuimsoort RMC:
  • Hetzelfde algoritme als voor V3 en LRV wordt gebruikt: dus na 4 keer V4 (verzuim 18 plus) en nog weer 16 uur verzuim in een week => RMC;
  • Het is aan de scholen om te bepalen of ze de RMC versturen, dus ook bepalen of er daadwerkelijk sprake is van 4 weken aaneengesloten verzuim.

 

Wijzigingen in verzuimberichten en kaart verzuimmelding:

Leerlingen->verzuimmeldingen->

Leerlingen->leerlingoverzicht-> leerling-> LVS->verzuimmeldingen

 • Mogelijkheid om meer contactpersonen mee te geven (maximaal 5)
 • Maximaal aantal verzuimde uren is verhoogd van 16 naar 30 per dag
 • Mogelijkheid tot specificatie Verbijzondering Overig Verzuim
 • Vergroting van een aantal toelichtingsvelden.
 • Nieuwe terugkoppelmeldingen vanuit DUO indien er een technische fout is opgetreden en een aparte melding voor als er sprake is van een certificaatfout.
 • Kleine aanpassingen in controles.

Let op! De nieuwe VSV-v9 functionaliteit van DUO biedt ook de mogelijkheid tot het intrekken van een verzuimmelding. In Magister wordt de functionaliteit op een later moment toegevoegd.

 

BVE – AMvB-certificaten groen beroepsonderwijs

In Release 5.7.28 is functionaliteit toegevoegd om AMvB-certificaten groen beroepsonderwijs vast te leggen en in Release 29 is deze uitgebreid met de mogelijkheid om de certificaten ook af te drukken en uit te wisselen met DUO.

De kwalificaties van de groene sector in het mbo kennen certificaten waarin de wettelijke beroepsvereisten van het ministerie van EZK zijn opgenomen. Deze certificaten worden certificaten groen beroepsonderwijs genoemd. De minister van EZK heeft met de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs aangegeven dat aan deze wettelijke beroepsvereisten een certificaat is verbonden. Behaalde certificaten moeten door instellingen aangeleverd worden aan DUO. DUO registreert deze certificaten vervolgens in BRON en in het diplomaregister.