Skip navigation MENU

Geplaatst op 29-10-2018 in Releases.

Release 31

Vandaag is update 5.7.31 / 6.1.31 van de MagisterSuite uitgebracht. Deze update bevat wijzigingen voor leerlingen en onderwijzend personeel.  

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

KeuzeWerkTijd (KWT)

De nieuwe versie van Magister 6 biedt onderwijzend personeel die hiervoor zijn geautoriseerd de mogelijkheid om leerlingen in- of uit te schrijven voor een KeuzeWerkTijd-les. Een docent kan dit doen voor de leerlingen van de  KWT-les die hij zelf geeft.

Via het zoekscherm kunt u leerlingen van een klas of lesgroep aanvinken. Van de geselecteerde leerlingen krijgt u de KWT-lessen in beeld die ze vandaag volgen. Met behulp van de kalender kunt u de juiste dag selecteren en eventuele leerlingen in- of uitschrijven.

Door met de muis de juiste afspraak te selecteren verschijnt er een dialoog met de verschillende KWT-lessen waaruit een leerling kan kiezen of de KWT-les waarvoor een leerling is ingeschreven.

Inschrijven van leerlingen voor KWT-les

Als een mentor via het zoekscherm de leerlingen selecteert en kiest voor KeuzeWerkTijd, ziet hij de mogelijke KeuzeWerkTijd-lessen via het groene gerasterde balkje.

Als de leerling is geselecteerd voor een KWT-les is dit zichtbaar via het blauwe balkje.

Praktijkbegeleider
Aan Magister 6 is een nieuwe rol toegevoegd: ‘praktijkbegeleider’. In het rollenfilter bij het zoeken van leerlingen kan gekozen worden voor de rol ‘praktijkbegeleider’.
Magister toont de leerlingen die momenteel een stage of BPV volgen en door de ingelogde gebruiker worden begeleid.

De leerlingdetailkaart ‘stage’ wordt in een volgende versie van Magister 6 beschikbaar.

In één scherm alle details van opdrachten in beeld

Opdrachten details

Opdrachten

De Opdrachtenmodule is vernieuwd. Het overzicht is aangepast en uitgebreid zodat in een oogopslag de details van opdrachten worden getoond. Vanaf nu worden percentages getoond van het totaal aantal gestarte, ingeleverde en beoordeelde opdrachten. Ook kan worden gefilterd op lesperiode.

Het collectief kunnen invoeren van een beoordeling volgt in de volgende versie van Magister. Individueel beoordelen kan nu wel door te klikken op een deelnemer van de opdracht.

Docentenrol

Gebruikers van Magister 6 hebben te kennen gegeven dat een onderwijzend personeelslid in bepaalde situaties (nog) geen koppeling heeft met groepen/lessen en daardoor geen gebruik kan maken van Magister 6.
Dit is aangepast.

Onderwijzend personeel heeft voortaan standaard de rol ‘Docent’. Hiermee kunnen bijvoorbeeld KWT- en invaldocenten inloggen in Magister 6 en aanwezigheid registreren bij KWT- en invaluren.

Het is dus niet meer nodig om ‘dummy-lessen’ aan te maken. Tevens is hiermee het probleem opgelost dat gebruikers vanaf het nieuwe schooljaar niet kunnen inloggen in Magister 6.

Belangrijke wijzigingen:

  • Het is niet meer mogelijk om Microsoft OneDrive Personal te gebruiken, omdat Magister dit binnenkort niet meer ondersteund. Gebruik in plaats daarvan Microsoft OneDrive for Education.

Keuzedelen Nederlands, Engels en rekenen

In Magister versie 5.7.31 is functionaliteit toegevoegd om de keuzedelen generieke
examens Nederlands, Engels en rekenen correct te kunnen vastleggen bij de
deelnemer.

Keuzedelen Generieke examens

De keuzedelen K0071 (Nederlands 3F), K0089 (Rekenen 3F), K0802 (Engels A2/B1)
en K0803 (Engels B1/B2) worden afdrukt met een instellingsexamen, centraal
examen en eindcijfer. De toetsboom moet hiervoor uitgebreid worden met kolommen
voor het instellingsexamen en het centraal examen en aan deze kolommen moeten
de juiste diplomakolomsoorten worden gekoppeld.

Inrichting Keuzedelen Generieke examens in de examenboom

Voor de volgende Keuzedelen K0071 (Nederlands 3F), K0089 (Rekenen 3F), K0802
(Engels A2/B1) en K0803 (Engels B1/B2) moet ook het instellingsexamen en het
centraal examen opgenomen worden.
Hiervoor zijn per Keuzedeel generiek examen nieuwe diplomakolomsoorten
beschikbaar.

Richt voor het Keuzedeel K0071 (Nederlands 3F) de boom als volgt in:
· voor het instellingsexamen is de diplomakolomsoort ‘K0071 Ned IE’,
· voor het centraal examen is de diplomakolomsoort ‘K0071 Ned CE’;
· voor het eindcijfer is de diplomakolomsoort ‘K0071 Ned Eind’

Vrijstelling generiek examen op basis van keuzedelen

Als vrijstelling op een generiek examenonderdeel is verleend op basis van een
keuzedeel (K0071, K0089, K0802, K0803), dan wordt dit op de cijferlijst vermeld.
Deze vrijstelling kan op de leerobjectenkaart verleend worden voor de generieke
examenonderdelen Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels A2/B1 en Engels B1/B2.

BVE – Cijferlijst

Er is een geheel nieuwe cijferlijst ‘BVE- Resultatenlijst’ beschikbaar waar alle
onderdelen van Engels en de keuzedelen van de generieke examens met
instellingsexamen en centraal examen geprint worden. De keuzedelen worden op de
tweede pagina geprint, en in de voettekst is een paginanummer opgenomen.
Het rapport is ook beschikbaar om te paraferen, met alleen op de laatste bladzijde
de ondertekeningsgegevens: ‘BVE – Resultatenlijst met paraaf’.