Skip navigation MENU

Geplaatst op 20-12-2018 in Releases.

Release 33

Vandaag is Release 33 uitgeleverd. Deze versie bevat weer veel verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Magister.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

‘Uitgelicht’ in deze release:

  • Leerlingen in- en uitschrijven KeuzeWerkTijd
  • Les overnemen van een collega
  • Verbeterde zoekfunctie
  • Bericht sturen aan alle deelnemers van een activiteit
  • Voortgang openstaande opdrachten bekijken
  • Module ‘Leerlinggevens verwijderen’ uitgebreid

Nieuwe functionaliteiten

Maak kennis met de nieuwe functionaliteiten: KeuzeWerkTijd binnen het lesdashboard, les overnemen en zoeken met filters. De informatie wordt vanzelf getoond als u ergens bent waar de nieuwe functionaliteit van toepassing is. Deze informatie wordt eenmalig getoond, maar deze blijft wel beschikbaar binnen het Helpmenu voor een later moment.

Leerlingen in- en uitschrijven KeuzeWerkTijd

In de huidige versie kan een docent alleen leerlingen aan wie hij les geeft in- en uitschrijven voor een KWT-les. In deze nieuwe release kan een docent ook leerlingen aan wie hij geen les geeft hiervoor in- en uitschrijven.

Binnen het lesdashboard, via de tab ‘KeuzeWerkTijd’ zijn alle leerlingen zichtbaar die zich hebben ingeschreven. U kunt de leerlingen selecteren en in- en uitschrijven voor een KWT-les. Dit geldt nu ook voor leerlingen aan wie de docent geen les geeft. De ingeschreven leerlingen zijn geclusterd per stamklas. Leerlingen die regulier les hebben of al zijn ingeschreven, vindt u onder het filter ‘alle’. Standaard staat het filter op ‘beschikbaar’.

Les overnemen van een collega

Vanaf nu kan een les worden overgenomen van een collega. Via de knop ‘Agenda toevoegen’ kan een agenda van een collega worden geopend. Selecteer vervolgens de les die u wilt overnemen en klik op de knop ‘Les overnemen’. Na bevestiging wordt de les verplaatst naar uw eigen agenda. Hiervoor heeft u het recht ‘les overnemen’ nodig.

Verbeterde zoekfunctie

In deze release is de Zoekfunctie uitgebreid. Vanaf nu kan worden gefilterd op studies, klassen en/of lesgroepen. Het is niet meer nodig om op groepscode te zoeken, maar dit kan nog wel.

Bij het aanvinken van een studie, klas of lesgroep, worden de betreffende leerlingen getoond bij de zoekresultaten. Vervolgens kan worden gekozen op welke wijze de leerlingen worden gesorteerd. Standaard wordt gesorteerd op klas. Maar er kan ook worden gesorteerd op Studie of Achternaam van de leerling.

Bericht sturen aan alle deelnemers van de activiteit

Het onderdeel Activiteiten is uitgebreid met een knop ‘bericht sturen’. Hiermee is het nu mogelijk in één keer alle ingeschreven deelnemers een bericht te sturen. Als op de knop geklikt wordt, verschijnt het scherm ‘Nieuw bericht maken’ met alle deelnemers in het veld ‘BCC’ en de ingelogde gebruiker in het veld ‘Aan’. Het onderwerp van het bericht wordt automatisch gevuld met de naam van de activiteit en het onderdeel.

Voortgang openstaande opdrachten bekijken

In één oogopslag kunt u zien welke opdrachten bij een leerling openstaan en wat de voortgang ervan is. Dit kan via de detailkaarten ELO-opdrachten die in deze release is toegevoegd. U moet hiervoor wel geautoriseerd zijn of worden.

Module ‘Leerlinggevens verwijderen’ uitgebreid

In deze release is de AVG module ‘Leerlinggevens verwijderen’ uitgebreid. Om te voldoen aan de AVG richtlijn dataminimalisatie kunnen nu ook de oudergegevens van uitgeschreven leerlingen worden verwijderd. Van de ouder worden dan de algemene, aanvullende en kindergegevens verwijderd. Als de ouder meerdere kinderen op school heeft, wordt hier rekening mee gehouden en blijven de oudergegevens voor de ingeschreven leerling behouden.