Skip navigation MENU

Geplaatst op 13-02-2019 in Releases.

Release 35

Vandaag is Release 35 uitgeleverd. Deze versie bevat weer veel verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Magister.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

‘Uitgelicht’ in deze release:

  • Examenrapportages en cijferlijsten
  • Vooropleidingsgegevens van DUO in Magister

Examenrapportages en cijferlijsten

Term ‘sector’ vervangen door ‘profiel’
In Magister is voor het vmbo de term ‘sector’ vervangen door ‘profiel’.

Aandachtspunten:

  • Voor reguliere vmbo TL-leerlingen worden de nieuwe profielcodes 470 t/m 473 gebruikt.
  • Uitsluitend voor de bezemkandidaten in vmbo-TL kan de ILT code 400 worden gebruikt.
  • In de schoolstructuur is de optie ‘Uitslagbepaling volgens BGPR’ verwijderd bij de profielen voor vmbo.
  • In de schoolstructuur is het veld ‘sector’ verwijderd bij vmbo TL.

Examenrapportages
Alle examenrapporten voor de opleidingen met sectoren zijn verplaatst naar de groep ‘Archief’. Deze groep is te vinden via de rapportagewizard. Voor bezemkandidaten en oud-leerlingen kunnen nog diploma’s en/of cijferlijsten met sectoren afgedrukt worden.

De meeste examenrapporten bestaan uit twee modellen cijferlijsten: CFI en DUO. Beide lijsten werden verschillende opgebouwd. De cijferlijsten model CFI worden vanaf deze release op dezelfde wijze samengesteld als de cijferlijst van DUO. Het ontwerp van de cijferlijsten CFI is verder niet aangepast.

De cijferlijsten model DUO blijven ongewijzigd. De voorlopige cijferlijsten die alleen beschikbaar waren in model CFI, zijn nu aangevuld met het model DUO.

Wat betekent de aanpassing van de CFI cijferlijsten naar het model CFI.2 voor u?

  • Heeft u de cijferlijsten model CFI aangepast? Dan dient u deze opnieuw aan te passen op basis van het nieuwe model CFI.2.
  • Gebruikt u de cijferlijsten model CFI? Dan kunt u nu kiezen voor de cijferlijsten model CFI.2.

Vooropleidingsgegevens van DUO in Magister

Tijdens het intakeproces bepaalt een mbo-instelling of een (potentiële) deelnemer toelaatbaar is voor een opleiding. DUO ondersteunt dit intakeproces en levert hiervoor sinds enige tijd vooropleidingsgegegevens aan. Deze gegevens bestaan uit de gevolgde opleidingen en de behaalde resultaten voor die opleidingen. Vanaf deze release kan Magister deze gegevens ontvangen.

De vooropleidingsgegevens worden door DUO verstrekt op basis van een abonnement. Bij een abonnement wordt door DUO een spontaan bericht verstuurd zodra iets wijzigt in vooropleidingsgegevens, bijvoorbeeld als een diploma is verkregen. Naast een abonnement kunnen vooropleidingsgegevens ook eenmalig bij DUO worden opgevraagd.

De vooropleidingsgegevens die DUO aanlevert, worden weergegeven op de deelnemerdetailkaart ‘BVE Vooropleiding’ (en de intakedetailkaart ‘Vooropleiding’).