Skip navigation MENU

Geplaatst op 13-03-2019 in Releases.

Release 36

Vandaag is Release 36 uitgeleverd. Deze versie bevat weer veel verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Magister.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

‘Uitgelicht’ in deze release:

  • Vermindering administratieve lasten: DUO OBO en RO importeren in Magister
  • Examens: overzicht voor docenten VO en Vavo Examens
  • Nieuw: import Wolf
  • Onderdeel combinatiecijfer in vmbo automatisch vastgesteld
  • Doorlopende leerlijn ILT-code vakmanschapsroute

Release-informatie online

De complete (technische) release-informatie van MagisterSuite kunt u vinden op het klantendeel van Magister (login vereist). De uitgelichte onderwerpen vindt u op de homepage onder ‘Uitgelicht’.

Vermindering administratieve lasten: DUO OBO en RO importeren in Magister

De bekostigingscontrole is een stukje makkelijker geworden! Het is vanaf deze versie mogelijk OBO- en RO-bestanden te importeren en te bekijken in een overzicht.

In zowel het OBO-overzicht als het RO-overzicht worden, naast de Magistergegevens, de gegevens getoond die in het geselecteerde bestand van DUO staan. De eerste kolommen tonen de Magistergegevens. Deze kolommen zijn in alle lay-outs aanwezig en bevatten de stamnummers, naam en PGN van de leerlingen. De overige kolommen bevatten de gegevens uit het DUO-bestand. Magister heeft de mogelijkheid om de kolommen te filteren op gegevenssoort, waardoor er sneller overzicht mogelijk is.

In een volgende versie zullen wij in het kader van verdere vermindering van administratieve lasten bij scholen, u ook automatisch de verschillen tonen, zodat u kunt focussen op deze leerlingen.
U vindt meer informatie over OBO en RO in de ‘MagisterHelp’ bij ‘Nieuwe functionaliteit 5.7’ of bij de documentatie Bron/DUO op het klantendeel.

Examens: overzicht voor docenten

Examens
Voor het onderwijzend personeel is het nu mogelijk om alle relevante zaken rondom ‘Examens’ in te zien. Zo kunt u leerlingen die dit schooljaar (vervroegd) examen doen goed voorbereiden. U moet wel geautoriseerd zijn of worden voor het ‘Examens’-deel.

Als u ingeroosterd wordt om tijdens de examens te surveilleren, ziet u deze nu als afspraak in uw agenda. Deze afspraken zijn te herkennen via het label ‘Examen’.

Lesdashboard

In deze release is de functionaliteit rondom huiswerk en toetsen verbeterd.
Gebruikers gaven o.a. aan dat ze de ‘opslaan’ knop misten.
Wij hebben ons deze feedback aangetrokken. Daarom hebben wij de stappen verbeterd om huiswerk of een toets aan te maken.

Importeren examenscores vanuit Wolf

Dit jaar is het mogelijk om vanuit Wolf de examenscores van de schriftelijke examens te exporteren naar een bestand.

Omdat hierin een unieke examencode is opgenomen die voor eerste en tweede tijdvak verschillend zijn, wordt bij het importeren in Magister de score altijd in het juiste tijdvak weggeschreven.
Ook in de volgende situaties worden de scores correct weggeschreven:

  • als een leerling een bezem of pilot examen heeft gemaakt en
  • als een examen voor meerdere vakken wordt afgenomen; zoals het examen Nederlands voor de vakken Nederlands met Literatuur en Nederlands zonder literatuur.

Onderdeel combinatiecijfer in vmbo automatisch vastgesteld

Om het administratieve werk te verlichten wordt vanaf deze versie automatisch bepaald welke vakken in het vmbo onderdeel zijn van het combinatiecijfer.

Voor alle duidelijkheid is op de vakkenkaart het vinkje ‘beroepsgericht keuzevak’ hernoemd naar ‘Onderdeel combinatiecijfer’.

Zodra bij een leerling een beroepsgericht vak wordt toegekend, staat meteen dit vinkje aan. Tenzij het een beroepgsgericht moduulvak is.

Voor de vmbo-gl leerling wordt ook bij het beroepsgericht profielvak meteen dit vinkje ‘Onderdeel van het combinatiecijfer’ aangezet.

Doorlopende leerlijn ILT-code voor vakmanschapsroute

Voor leerlingen die de vakmanschapsroute volgen, is er een nieuw veld ‘Doorlopende leerlijn ILT-code’ gekomen.

Op deze manier kan de bekostiging gegevens naar DUO uitgewisseld worden volgens de ILT-code van de doorlopende leerlijn. De examengegevens kunnen uitgewisseld worden volgens de opleidings ILT-code.

Dit veld ‘Doorlopende leerlijn ILT-code’ wordt actief zodra op het tabblad ‘Examen’ het vinkje ‘Doorlopende leerlijnen’ is aangezet.