Skip navigation MENU

Geplaatst op 10-04-2019 in Releases.

Release 37

Vandaag is Release 37 uitgeleverd. Deze versie bevat weer veel verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Magister.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

‘Uitgelicht’ in deze release:

  • Nieuw examenitem: controle volledigheid PTA
  • Activiteiten compleet vernieuwd
  • Deze release is ook het verwerken van ECK-iD opgenomen.
    Deze week ontvangt u een aparte mail over uw handelingen voor het ECK-iD in Magister.Let op: Zorg er voor dat u tijdig de Magister update uitvoert om alle noodzakelijke Examen aanpassingen inclusief PTA controle te kunnen gebruiken.

 

Release-informatie online

De complete (technische) release-informatie van MagisterSuite kunt u vinden op het klantendeel van Magister (login vereist). De uitgelichte onderwerpen vindt u op de homepage onder ‘Uitgelicht’.

Nieuw examenitem: controle volledigheid PTA

Voor een geldig diploma is het essentieel dat er geen PTA resultaten ontbreken. Om scholen te ondersteunen in de controle of een kandidaat mag deelnemen aan het examen, zijn er in Magister nieuwe mogelijkheden ingebouwd. U krijgt daarmee direct goed inzicht voor welke leerling specifieke actie nodig is voordat deelgenomen kan worden aan de centrale examens.

Nieuw scherm Controle volledigheid PTA

Als eerste is in de ‘Examenassistent’ een nieuw overzicht gekomen: “Controle volledigheid PTA”.

In dit scherm is voor elke leerling bij elk vak te zien hoeveel PTA resultaten er totaal gemaakt moeten worden, en hoeveel de leerling al heeft gemaakt. Hiermee heeft u inzage of er een PTA  toets ontbreekt en bij wie.

De controle houdt rekening of de docent ‘Vrijstelling’ of ‘Inhalen’ heeft ingevuld.

Nieuw rapport Controle ontbrekende PTA resultaten

Om te achterhalen wélke PTA toetsen de leerling nog moet maken is er een nieuw rapport “Controle ontbrekende PTA resultaten” opgenomen.

Deze is te vinden via Leerlingen > Leerlingen > Rapportage > Controlelijst.

Als er bij het printen geen resultaten worden gevonden en deze melding wordt getoond, dan betekent dit dat alle PTA resultaten zijn ingevuld.

Nieuw cijferrapport Akkoordverklaring docent

Tenslotte is bij de cijferrapporten een nieuwe Printlijst “Akkoordverklaring docent” beschikbaar.

Deze is te vinden onder de layout “Invulcijferlijst”.

In dit overzicht geeft de docent zijn akkoord over de PTA resultaten die hij bij de leerlingen heeft ingevuld. Deze is in de eerdere release 5.7.36 al uitgeleverd.

Activiteiten compleet vernieuwd

Het onderdeel Activiteiten is extra onder de loep genomen. Het design is aangepast en er is veel functionaliteit toegevoegd.

Allereerst is het vanaf nu mogelijk om een bestaande activiteit te kopiëren.
Gebruikers kunnen voor zichzelf of voor een collega activiteiten kopiëren binnen de huidige lesperiode of voor een andere lesperiode.

Daarnaast is er een meldingssysteem gebouwd waarin gebruikers op de hoogte worden gehouden over de status van het kopiëren.

Ten slotte is het mogelijk gemaakt om onderdelen van volgorde te veranderen.

 

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Support

Heeft u aanvullende vragen, feedback of suggesties? Neem dan contact op met onze Klantenservice via klantenservice@magister.nl of 058 – 298 71 78.