Skip navigation MENU

Geplaatst op 03-07-2019 in Releases.

Release 40

Vandaag is Release 40 uitgeleverd. Deze versie bevat weer veel verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Magister.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Service

‘Uitgelicht’ in deze laatste release vóór de examenuitslagdag:

  • Toestemmingsmodule in Magister OP
  • Toestemmingsmodule ouders attenderen
  • Notificatie ‘niet verantwoorde lessen’ is terug van weg geweest
  • Herinneringsbericht versturen binnen Activiteiten
  • Verantwoording- en Keuzewerktijd-schermen van 5 klikken naar 2 klikken
  • Vernieuwde Cijferinvoer met handleiding

Release-informatie online

De complete (technische) release-informatie van MagisterSuite kunt u vinden op het klantendeel van Magister (login vereist). De uitgelichte onderwerpen vindt u op de homepage onder ‘Uitgelicht’.

Kijk voor de volledige release informatie op Magister Service

Onderhoud leermiddelenketen 5 – 6 juli

Uw coördinator Directe Toegang heeft via uw leermiddelendistributeur informatie ontvangen over het geplande onderhoud aan de leermiddelenketen. We helpen u slechts herinneren aan dit onderhoud. Het onderhoud staat gepland tussen vrijdag 5 juli 16:00 uur en zaterdagmorgen 6 juli 8:00 uur.

Het onderhoud is noodzakelijk ter voorbereiding op een vlekkeloze start van schooljaar 2019 – 2020. Wijzigingen in de leermiddelenketen worden op dat moment onder regie van Edu-K doorgevoerd.

Wat betekent het?
Docenten en leerlingen hebben tijdens het onderhoud géén toegang tot het digitaal leermateriaal. De elektronische leeromgeving (ELO) of het schoolportaal dat de leermiddelen ontsluit, kan tijdelijk geen toegang bieden tot een groot deel van het digitale leermateriaal. Andere functionaliteiten in de ELO of het schoolportaal blijven wel toegankelijk, bijvoorbeeld roosters en cijfers.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen, feedback of suggesties? Neem dan contact op met onze Klantenservice via klantenservice@magister.nl

Met vriendelijke groet,
Team Magister

Toestemmingsmodule in Magister OP

Vanaf deze versie heeft al het onderwijzend personeel inzage in de toestemmingen die zijn gegeven door leerling of ouder. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor leerlingen waar u recht op heeft in uw rol(len).


 
Daarnaast zijn op leerlingniveau de toestemmingen in te zien op de kaart Algemeen. Deze kaart is ter vervanging van de voormalige NAW-kaart en is vormgevingstechnisch compleet vernieuwd.


 

Toestemmingsmodule ouders attenderen

Het is nu mogelijk om met betrekking tot nog geen (volledig) verleende toestemming aan ouders van leerlingen onder de 16 jaar een e-mail te sturen. In de e-mail wordt aangegeven dat er nog geen (volledige) toestemming verleend is voor de door de school aangemaakte toestemmingen. Zo kan u ouders vragen dit compleet te maken.

Aantal lessen niet verantwoord – notificatie

Magister OP is qua registraties van te verantwoorden lessen visueel aangepast. Een docent ziet bij een afgelopen les een rood uitroepteken als de les nog niet verantwoord is.
Bij het openen van deze les wordt naast een rood uitroepteken een tekst weergeven dat de les nog niet verantwoord is. Op deze manier ziet de docent sneller of hij/zij nog iets moet doen.

Op veler verzoek is ‘terug van weggeweest’ de notificatie ‘[Aantal] lessen niet verantwoord afgelopen 7 dagen’ teruggekeerd in het Vandaagscherm.

Als een docent hier op klikt krijgt hij/zij alle lessen te zien waarop de les nog niet verantwoord is.


 

Herinneringsbericht versturen binnen Activiteiten

Als nog niet alle deelnemers zich ingeschreven hebben voor een activiteit, toont Magister dit met de melding: ‘[Aantal] deelnemers voldoen niet aan het minimale aantal inschrijvingen’.


 
Met het klikken op deze melding worden de betreffende deelnemers in een widget aan de rechterkant getoond. Onderin de widget is een knop waarmee naar al deze deelnemers een herinneringsbericht gestuurd kan worden.


 
Na het klikken op deze knop wordt het scherm van een nieuw bericht getoond met de deelnemers in de BCC.

De tekst van dit bericht is vooraf door Magister bepaald, maar kan wel per bericht aangepast worden.

Verantwoording- en Keuzewerktijd-schermen van 5 naar 2 klikken

Van onze gebruikers kregen wij feedback dat de functionaliteiten van verantwoorden en keuzewerktijd leidden tot veel klikken om uiteindelijk te komen waar men wilde komen.

Door deze functionaliteiten naar het hoofdmenu te verplaatsen, hebben wij het aantal klikken kunnen terugdringen. Extra voordeel hierbij is dat deze functionaliteiten nu voor iedere gebruiker gemakkelijk zijn te vinden.

 

Vernieuwde cijferinvoer

Magister is uitgebreid met een toets-informatieoverzicht op basis van de Agenda, zodat de docent bij het inplannen van een toets altijd de juiste samenstelling van leerlingen voor zich heeft. Hiermee hebben docenten in één keer het overzicht welke leerlingen bij de toets aanwezig waren en een cijfer moeten krijgen.

De docenten kunnen de cijfers vervolgens snel en eenvoudig invoeren. Bijkomend voordeel is dat de docent dan zelf kan bepalen wanneer het cijfer daadwerkelijk in de cijferkolommen wordt weggeschreven. Op deze manier ‘beslist’ de docent wanneer de leerling en/of ouder inzage krijgt in het behaalde cijfer en hierover een notificatie ontvangt. Voor uitgebreide informatie: zie de bijgesloten handleiding, voor BVE en VO.

Voor uitgebreide informatie: zie de bijgesloten handleiding, voor BVE en VO.