Skip navigation MENU

Magister en SIVON sluiten akkoord

Herziening Magister Suite schooljaar 2020/2021 per 21 december 2020

Overeenstemming tussen SIVON en Magister

SIVON, een coöperatie van schoolbesturen, en softwareleverancier Magister hebben afspraken gemaakt over de inrichting van het digitaal onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. Na een reeks gesprekken zijn de partijen voor het gebruik van de Magister Suite een basis- en een innovatiepakket overeengekomen.

Lees hier de brief die in gezamenlijkheid gestuurd is aan de schoolbesturen.
Lees hier het persbericht.

Bekijk hier de website van SIVON.


Toelichting

De meeste scholen willen voorbereidingen treffen om verdere digitalisering, flexibilisering en gepersonaliseerd leren vorm te geven binnen hun huidige onderwijsproces. Bovenal willen scholen zelf kunnen bepalen wanneer zij deze stappen zetten en hierin aandacht besteden vanuit hun onderwijsvisie.

Magister wil het onderwijs ontzorgen met een innovatief, efficiënt en betaalbaar digitaal onderwijssysteem. Daarom splitst Magister de Magister Suite in een basis- en een innovatiepakket.
Door de pakketten en de samenstelling daarvan hebben scholen de keuzevrijheid om datgene af te nemen dat het best bij hun behoefte past. Met het basispakket wordt online lesgeven onder andere makkelijker gemaakt, het innovatiepakket biedt extra functionaliteit voor het ondersteunen en volgen van het leerproces.

Voor schooljaar 2020/2021 bestaat de herziene Magister Suite uit:

Het Magister Suite Basispakket

De standaard licentie met alles wat u nodig heeft om uw schoolprocessen soepel te laten verlopen: van bekostiging tot en met examinering.

Belangrijke toevoegingen voor schooljaar 2020/2021 omvatten onder andere:

  • Uitbreiding op functionaliteiten
    • Zoals de Microsoft Teams koppeling en aanvullende functionaliteiten om uw afstandsonderwijs maximaal te faciliteren.
    • Vernieuwde dynamische roosterkoppeling waarmee uw roostermakers geautomatiseerd roosters in Magister overnemen, uw roosters zijn daarmee altijd actueel.
  • Tevens is de Magister Suite nog beter beveiligd voor DDoS-aanvallen.
  • Is de stabiliteit vergroot door server uitbreidingen om het toegenomen verkeer mede a.g.v. afstandsonderwijs op te vangen.

De kosten van het basispakket bedragen € 19,19 per leerling per jaar, exclusief btw in de staffel.

Het Magister Suite Innovatiepakket (incl. het Basispakket)

De uitgebreide licentie waarmee u succesvol en effectief coachen kunt ondersteunen en gepersonaliseerd leren vorm kan geven binnen uw school.

Een greep uit de functionaliteiten:

  • U krijgt beschikking over tooling voor betere leerlingbegeleiding en een nieuwe geavanceerde leeromgeving die aansluit op het individuele niveau en vakkenpakket.
  • Docenten krijgen de mogelijkheid om lesmateriaal (zowel van uitgevers als eigen materiaal) zo effectief mogelijk in te zetten en flexibel om te gaan met de volgorde waarin lesmodules, bijvoorbeeld hoofdstukken, worden aangeboden.
  • Goed en veilig kunnen registreren en inzien van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  Hiermee kan uw school meer doen dan in de ‘basis’ mogelijkheden om te coachen en om leerlingbegeleiding te stimuleren.

De kosten van het innovatiepakket bedragen het Basispakket van € 19,19 + het Innovatiepakket van € 2,50 per leerling per jaar, exclusief btw in de staffel.

 

Kies het pakket dat het beste bij uw situatie en onderwijsvisie past en maak zo maximaal gebruik van alle beschikbare functionaliteit binnen Magister.

Bekijk hier het overzicht van de functionaliteiten.

Wilt u liever in een gesprek bespreken welk pakket het beste bij uw schoolvisie past, laat u adviseren door uw Magister accountmanager.