Skip navigation MENU

Alle voordelen van Magister.me op een rij

Een leerplatform biedt zoveel mooie functionaliteit dat u die het beste tijdens een demo in levende lijve kunt aanschouwen. Toch zetten we hieronder kort al even de voordelen op een rij:

 • leerplan-obv-methode

  50 (leidende) methoden zijn geïntegreerd in Magister.me beschikbaar om direct een Studiewijzer van te maken

  Voor alle vakken geïntegreerd werken met alle leidende methodes, VO Content en eigen materiaal. Zo heeft u binnen 5 minuten al een studiewijzer klaar staan. Klik op een afbeelding voor vergroten.
 •  

   

 • De docent arrangeert eigen materialen en opdrachten naast de lesmethode

  Eenvoudig arrangeren en differentiëren met alle soorten leermiddelen om bewust om te gaan met het curriculum en aan te sluiten bij verschillen. Klik op een afbeelding voor vergroten.
 •  

   
   

 • Kies voor een structuur van weektaken om leerlingen binnen de week zelf te laten plannen en wel overzicht te houden welke leerlingen bij welk vak voor- of achterlopen.

  Werk op basis van weektaken, leerdoelen of vakoverstijgende projecten. Eénduidige structuren binnen Magister.me geven leerlingen helderheid en bevorderen de samenwerking tussen docenten. Klik op een afbeelding voor vergroten.
 •  

   

 • Les extra nadruk op leerdoelen en laat leerlingen bewijzen inleveren voor leerdoelen waaraan zij gewerkt hebben

  Leereenheden altijd gekoppeld aan leerdoelen om leerlingen meer intrinsiek te motiveren. Klik op een afbeelding voor vergroten.
 •  

   
   

 • Vakoverstijgende monitoringdashboards bieden overzicht en inzicht

  Vakoverstijgende monitoringdashboards voor leerlingen, docenten en mentoren om effectief (didactisch) te coachen. Klik op een afbeelding voor vergroten.
 •  

 • Effectief online feedback geven met behulp van Office365 of Google omdat persoonlijke feedback op eigen producten van leerlingen het maximale uit de leerling haalt. Klik op een afbeelding voor vergroten.
 • Opties om extra apps toe te voegen zoals bijv. Quayn t.b.v. formatief evalueren waardoor voor de school het ultieme startportaal én monitoringsdashboard ontstaat: alle krachtige tools op één plek. Klik op een afbeelding voor vergroten.

En natuurlijk:

 • AVG proof, dus veilig en betrouwbaar
 • Directe Toegang en ECK-id proof
 • Uitgebreide training en implementatieondersteuning beschikbaar
 • Online en telefonische helpdesk voor docenten

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of stuur een email naar relatiebeheer@magister.nl om een afspraak te maken. We komen graag langs om te bekijken wat Magister.me voor uw school kan betekenen.