Skip navigation MENU

Wat zeggen scholen

Magister.me is in gebruik bij een diverse groep scholen.

Innovatieve scholen zien meerwaarde in Magister.me om structuur te geven aan allerlei initiatieven om het curriculum ultiem contextrijk te maken: masterclasses, vakoverstijgende projecten, maatschappelijke initiatieven of opdrachten uit de plaatselijke middenstand. De eenduidige structuur binnen Magister.me waarin leerdoelen altijd centraal staan, biedt leerlingen duidelijkheid in wat ze moeten doen en hoe ze dat het beste kunnen aanpakken.

Monitoring dashboards bieden daarnaast een volledige vakoverstijgende blik op de leerling die een waardevolle toevoeging is op cijfers. Voortgang op leerlijnen of leerdoelen en feedback op verwerkingsopdrachten vervangt bij deze scholen zelfs grotendeels de cijfers.

Scholen die meer maatwerk willen bieden en leerlingen meer willen activeren, zien in Magister.me een gebruiksvriendelijk platform dat docenten faciliteert om naast – én met behulp van – hun lesmethode leerlingen steeds meer op maat van lesmateriaal te voorzien. Als de standaard lesmethode al voor je klaarstaat, blijft er immers veel meer tijd over om te differentiëren en te experimenteren met andere werkvormen. Dat alle verschillende opdrachten toch altijd bij elkaar staan in één platform biedt de leerlingen (en ouders!) duidelijkheid over wat ze moeten doen.

Scholen die al geruime tijd geëxperimenteerd hebben met verschillende ELO’s, kiezen voor Magister.me omdat men zich realiseert dat coaching op het leerproces alleen mogelijk is als daarvoor generieke vakoverstijgend handvatten beschikbaar zijn. Zij hebben ervaren dat het noodzakelijk is om schoolbreed met één platform te werken dat bovendien gekoppeld is met Magister waarin alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem inzichtelijk zijn.

Irene van Meel, Munnikenheide College:

“Na een periode van leerlabs en experimenten willen we nu met de hele school vorm geven aan gepersonaliseerd onderwijs.
Gelukkig kwamen we toen Magister.me tegen!”

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of stuur een email naar relatiebeheer@magister.nl om een afspraak te maken. We komen graag langs om te bekijken wat Magister.me voor uw school kan betekenen.