Skip navigation MENU

FAQ

Algemeen

Waarop kan gezocht worden in de zoekschermen binnen Magister?

Antwoord: Er kan gezocht worden op stamnummer, roepnaam, achternaam, klas of lesgroep. Binnen personeel kan ook nog op docentcode worden gezocht.

Is het voor gebruikers mogelijk om een klassenlijst te printen of te exporteren vanuit Magister?

Antwoord: Ja, de gebruiker kan via ‘Zoeken’ een klas of lesgroep invoeren, dan worden de leerlingen uit die klas of lesgroep weergegeven. Deze lijst kan geprint of geëxporteerd worden.

Kan een mentor een lijst van de mentorleerlingen printen of exporteren?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Kies bij ‘Zoeken’ voor leerlingen met de rol mentor en klik op de export- of printknop.

Is het mogelijk om de release notes in Magister te plaatsen, zodat de gebruikers direct op de hoogte zijn van nieuwe functionaliteiten en aanpassingen?

Antwoord: Klik links onder in de menubalk op het versienummer van Magister om een pagina met release informatie te openen. Hierop staat een link naar de release notes.

Komt de mogelijkheid om jezelf een Maestro uitnodiging te sturen nog terug in Magister?

Antwoord: Nee, Maestro wordt in de nabije toekomst vervangen door een nieuwe Magister App voor onderwijzend personeel. Tot die tijd kan de applicatiebeheerder of iemand binnen de organisatie de uitnodiging versturen vanuit de Magister Desktop versie.

Waarom zie ik soms wel en soms niet de knop Magister 5?

Antwoord: Deze is alleen beschikbaar binnen browsers die Silverlight ondersteunen en waarvan de plug-in binnen die browser geïnstalleerd is. Als de school besloten heeft dat Magister 5 niet meer gebruikt mag worden, is de knop naar Magister 5 ook niet meer beschikbaar.

Waarom kan ik soms wel en soms niet kiezen voor rollen?

Antwoord: Andere rollen zoals bijvoorbeeld de mentor mogen alleen opgevraagd worden als de gebruiker ‘Buiten de les’ werkt.

Is Magister 5 ook uit te zetten voor onze school?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Mocht een school ervoor kiezen om alleen Magister 6 te gebruiken, dan kan de applicatiebeheerder contact opnemen met SchoolWerkPlek. Als het uitgezet is, wordt na het inloggen in Magister via Silverlight door een onderwijzend personeelslid, een melding getoond en wordt Magister 6 gestart.

 

laptop-mentorleerlingen

Mentorleerlingen

Beheer

Hoe kan ik docententoegang configureren met Magister 6, zodat intern niet om een token gevraagd wordt en extern wel?

Antwoord: De dubbele omgevingen zoals deze in Magister 5 benaderbaar waren, zijn niet te benaderen in Magister 6. Magister 6 heeft 1 omgeving en dat is het reguliere ‘.magister.net’ adres. Op dit adres zal middels de ‘externe authenticatie’ ingelogd moeten worden. Magister 6 zal geen intern adres krijgen en om die reden is het niet mogelijk een andere authenticatie te koppelen aan intern gebruik.

In de preview van Magister 6 werkt het zoeken naar personeel/leerlingen niet.

Antwoord: Dat klopt, deze functionaliteit werkt helaas niet in de Preview. Om dit te realiseren is een grote technische aanpassing nodig. Dit heeft op dit moment geen prioriteit.

Vandaag met rollenkiezer

Vandaag

Hoe krijg ik ongelezen logboekformulieren zichtbaar op het vandaagscherm?

Antwoord: Bij de instellingen kan per rol aangegeven worden welke typen logboekformulieren in de widget met Ongelezen logboekformulieren getoond moeten worden.

Waarom is het aantal ongelezen logboekformulieren anders in Magister 5 dan in Magister 6?

Antwoord: Magister 6 haalt elke 24 uur de nieuwe logboekitems op. Dit betekent dat formulieren die in de loop van de dag zijn aangemaakt, pas de volgende dag zichtbaar zijn in de widget Ongelezen logboekformulieren. Voor deze werkwijze is gekozen om een goede performance te waarborgen.

De leerlingdetailkaart logboek toont wel altijd direct de nieuwste en laatste wijzigingen.

Lesdashboard kenmerken

Lesdashboard kenmerken

Lesdashboard

Als een gebruiker een les heeft afgesloten, kan hij/zij die dan weer openen om wijzigingen aan te brengen?

Antwoord: Als de gebruiker het recht heeft om een verantwoorde registratie te wijzigen, dan kunnen de registraties aangepast worden via het fotoboek of de leerlinglijst. Er is verder geen aparte actie voor nodig.

Op onze school maken docenten gebruik van 'alternatieve' absentiecodes. Wanneer wordt dit mogelijk in Magister?

Antwoord: Het gebruik van ‘alternatieve’ absentiecodes staat gepland voor het tweede kwartaal van 2018.

Is het mogelijk een fotolijst of klassenlijst te printen vanuit Magister?

Antwoord: Ja dat is mogelijk. Via het lesdashboard kan zowel het fotoboek als de leerlinglijst worden geprint via de printen-knop in de knoppenbalk.

Is het in Magister mogelijk om lesinformatie op te halen van een vervallen les?

Antwoord: Het is mogelijk het huiswerk en/of aantekeningen over te nemen van een vervallen les die in de komende zeven dagen plaatsvindt of van vervallen lessen van de afgelopen 14 dagen. Gebruik hiervoor de knop ‘lesgegevens’ op het tabblad ‘huiswerk’.

Waar vind ik de mogelijkheid om leerlingen present te melden?

Antwoord: In Magister 6 is het niet meer nodig leerlingen individueel present te melden. Door de les te verantwoorden, worden alle leerlingen zonder absentie of vrijstelling automatisch present gemeld.

Hoe kan ik een bijlage toevoegen aan het huiswerk?

Antwoord: De gebruiker kan zowel vanaf een lokale bron, als vanuit het onderdeel Bronnen binnen Magister bijlagen toevoegen. Via de tab ‘bronnen’ heeft de gebruiker direct toegang tot het onderdeel Bronnen. Het toevoegen van een bestand kan door het bestand naar het ‘wolkje’  te slepen of door te klikken op ‘als bijlage toevoegen’.

Een goed gevulde agenda

Een goed gevulde agenda

Agenda

Is het mogelijk om een afdruk te maken van de agenda inclusief alle lesinformatie zoals huiswerk en proefwerken?

Antwoord: Ja, dit is mogelijk. Zorg ervoor dat de agenda op de lijstweergave staat. Via de printknop kan deze dan afgedrukt worden. Op deze afdruk wordt alle lesinformatie (o.a. huiswerk) getoond.

Hoe kan een gebruiker in Magister meerdere agenda’s naast elkaar tonen?

Antwoord: Een gebruiker heeft (naast zijn eigen agenda) de mogelijkheid om de agenda’s van maximaal zes extra personen toe te voegen, zodat gemakkelijk een gezamenlijke afspraak ingepland kan worden. Hiervoor is rechtsboven in de agenda de kalenderknop ‘Agenda toevoegen’ beschikbaar.

Hoe kan ik bij het aanmaken van een afspraak de juiste datum en tijd kiezen met behulp van de Agenda?

Antwoord: Binnen de week- en dagweergave van de Agenda kan een periode geselecteerd worden om daarvoor een nieuwe afspraak te maken. De nieuwe afspraak neemt zowel de datum als de begin- en eindtijd van de selectie over.

Is er van de agenda naast de lijst weergave ook een mogelijkheid om de agenda te tonen in een andere weergave?

Antwoord: Een gebruiker heeft de mogelijkheid om via het tabblad weergave te wisselen naar de weergave werkweek of weergave dag. Hier is het ook mogelijk om een tijdschaal in te stellen. Deze voorkeur wordt opgeslagen bij de gebruiker, zodat dit maar een keer aangegeven hoeft te worden.

Kan ik bij het aanmaken van een afspraak ook aangeven dat de afspraak herhaald moet worden?

Antwoord: Nee, deze functie zit nog niet in Magister 6, deze staat wel op de wensenlijst.

Kan ik in de agenda ook een les overnemen van een collega?

Antwoord: Nee, deze functie zit nog niet in Magister 6, deze staat wel op de wensenlijst.

Is het surveillancerooster tijdens de centrale examens beschikbaar in de agenda?

Antwoord: Nee, deze functie zit nog niet in Magister 6, het staat wel in de planning.

Bij het inplannen van een afspraak met deelnemers kon de gebruiker aangeven dat deze moest meetellen voor onderwijstijd. In Magister 6 zie ik deze functionaliteit niet terug?

Antwoord: Een docent mag geen afspraken met onderwijstijd meer aanmaken. Dit is functionaliteit dat behoort bij een roostermaker en/of een onderwijs ondersteunend personeelslid.

magister-logboek-v6

Magister logboek

LVS/Begeleiding

Wanneer komt het Kwadrant beschikbaar in Magister?

Antwoord: Dit staat op de planning voor het eerste kwartaal van 2018.

Cijfer detailkaart

Cijfer detailkaart

Cijfers

Bij het invoeren van de cijfers wil ik als gebruiker een aantal kolommen 'vast zetten'. Nu krijg de gebruiker steeds alleen de laatste lege kolom te zien.

Antwoord: Indien een gebruiker liever ‘alle’ kolommen van de actieve cijferperiode(n) in beeld wil hebben, dan is dit mogelijk door ‘Toon alle kolommen van de actieve cijferperiode’ aan te vinken op het tabblad weergave. Deze instelling wordt opgeslagen bij de gebruiker, zodat dit maar een keer aangegeven hoeft te worden.

Is het in de cijfermodule mogelijk in één keer de cijfers in een kolom te wissen of te vullen?

Antwoord: Nee, deze functie zit niet nog in Magister 6, deze staat wel op de wensenlijst.

Hoe kan het dat het Cijferoverzicht geen cijfers toont?

Antwoord: Het kan zijn dat er geen cijferkolomverzameling is aangemaakt. Dit is nodig om te bepalen welke cijfers getoond dienen te worden. Vraag de applicatiebeheerder om dit in de Magister Desktop versie in te richten.

Magister fotoboek

Magister fotoboek

Bronnen

Hoe kan een gebruiker in Magister een bijlage toevoegen aan een afspraak, huiswerk, studiewijzer etc.?

Antwoord: De gebruiker kan zowel vanaf een lokale bron, als vanuit het onderdeel Bronnen binnen Magister bijlagen toevoegen.
Via de tab ‘bronnen’ heeft de gebruiker direct toegang tot het onderdeel Bronnen. Het toevoegen van een bestand kan door het bestand naar het ‘wolkje’  te slepen of door te klikken op ‘als bijlage toevoegen’.

Zijn de Portfolio detailkaarten ook beschikbaar in Magister?

Antwoord: Deze zijn nog niet beschikbaar in Magister 6, het staat wel in de planning.

Inschrijvingen/Activiteiten

Wanneer wordt het mogelijk om Inschrijvingen/Activiteiten aan te maken in Magister?

Antwoord: Op dit moment wordt hier aan gewerkt. De verwachting is dat deze functionaliteit in het eerste kwartaal van 2018 uitgeleverd gaat worden.

Magister help

Magister video

Berichten/Mededelingen

Hoe kan een gebruiker een bericht sturen aan een hele klas of lesgroep?

Antwoord: Door in het ‘Aan’ veld de beginletters van een klas of lesgroep te tikken, bijvoorbeeld L1.., daarmee worden alle groepen aangeboden die met L1.. beginnen. Bij 2 of meer tekens, start Magister met het zoeken naar overeenkomsten.

Mededelingen waarvan de einddatum is verstreken zijn toch nog zichtbaar voor gebruikers in Magister, klopt dat?

Antwoord: Het klopt dat mededelingen waarvan de einddatum verstreken is, zichtbaar blijven. In de widget op het Vandaagscherm ziet de gebruiker alleen mededelingen waarvan de einddatum nog niet is verstreken. Binnen Berichten > Mededelingen staan alle mededelingen, ook degene die verstreken zijn.

Magister help

Instellingen

Het inloggen met een software token gaat niet goed, de gebruiker krijgt een foutmelding. Hoe is dit op te lossen?

Antwoord: Het kan voorkomen dat de smartphone niet gebruik maakt van de correcte tijd en tijdzone. Zorg ervoor dat de smartphone altijd ingesteld staat op de juiste datum en tijd. In veel gevallen kun je bij instellingen aangeven dat de tijdzone automatisch staat ingesteld.

 

Download pdf: FAQ

Terug naar: Stap over naar Magister 6