Skip navigation MENU

Release 6.2.4

Geplaatst op 19-11-2019 in Releases.

Vandaag is Release 6.2.4 uitgeleverd. We hebben alle verschillende versies van releasenotes gekoppeld en brengen nu releasenotes voor web en desktop uit.

In deze versie weer veel verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Magister.

‘Uitgelicht’ in deze release:

  • DUO RO vergelijken met Magister RO : versnelling controle- en accountantsproces
  • DUO terugmelding van de voorlopige bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I)
  • Herkansing zichtbaar in toetsen
  • RIO in Magister uitgeleverd in fase

Release-informatie online

De complete (technische) release-informatie van MagisterSuite kunt u vinden op de nieuwe serviceomgeving: MagisterService(login vereist).

Release-informatie online

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen, feedback of suggesties? Neem dan contact op met onze Klantenservice via service.magister@iddinkgroup.com of 058 – 298 71 78.

Met vriendelijke groet,

Team Magister

DUO TBG-I

Voor VO kunt u bij DUO de terugmelding van de voorlopige bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) opvragen vanaf MijnDUO. Een TBG-I is een weergave van de bekostiging van individuele leerlingen. Deze overzichten kunnen gebruikt worden om de bekostigingsgrondslagen te vergelijken met de gegevens in Magister. Vanaf nu is het mogelijk een TBG-I-bestand te importeren in Magister.

DUO RO vergelijken met Magister RO

Ten behoeve van verschillende controle-doeleinden kunt u bij DUO de registratie overzichten opvragen voor VO en VAVO. In Magister is het mogelijk RO bestanden te beheren door in Magister een RO aan te maken en die te vergelijken met een RO van DUO.

In Release 6.2.2  is het mogelijk om een Magister OBO aan te maken, nog voor de teldatum voor de reguliere bekostiging voor controle. Het vergelijke van de Magister OBO met een DUO OBO is dus ook al mogelijk.
Zie voor meer informatie en de werking van RO en OBO vergelijken de handleidingen: Magister Service > Bibliotheek > Documentatie >  BRON DUO.

Magister biedt hiermee extra ondersteuning aan het controle- en accountantsproces.

DUO TBG-I

Voor VO kunt u bij DUO de terugmelding van de voorlopige bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) opvragen vanaf MijnDUO. Een TBG-I is een weergave van de bekostiging van individuele leerlingen. Deze overzichten kunnen gebruikt worden om de bekostigingsgrondslagen te vergelijken met de gegevens in Magister. Vanaf nu is het mogelijk een TBG-I-bestand te importeren in Magister.

Voor meer informatie over het importeren van een TGB-I-bestand vindt u een korte toelichting op: Magister Service > Bibliotheek > Documentatie > BRON DUO

Herkansing nu zichtbaar in toetsen

Goed nieuws voor uw docenten: een herkansingscijfer opgeven voor een toets is nu extra makkelijk met het label ‘Herkansbaar’. Na het publiceren van een herkansbare toets verschijnt de knop ‘+ Nieuwe herkansing’. Er wordt nu een nieuwe kans aangemaakt zodat voor één of meerdere leerlingen een herkansingscijfer ingevuld kan worden.

Op Magister Service is de vernieuwde handleiding ‘Cijferinvoer Toetsen’ te vinden in de Bibliotheek. U kunt ook eenvoudig zoeken via de zoekfunctie. In de handleiding staan de stappen uitgelegd.

 

RIO in Magister

In desktopversie 6.2.4 van Magister hebben we functionaliteit uitgeleverd waarmee scholen de uitwisseling met het nieuwe register voor het onderwijs (RIO) kunnen doen.

De koppeling met het RIO-register zal gefaseerd aangezet worden voor de scholen, zodra de RIO-omgeving klaar en beschikbaar is voor uitwisseling. De hieronder beschreven functionaliteit zal dan ook daarna pas zichtbaar en bruikbaar zijn in Magister.

Eenvoudige registratie

Om de registratie en de uitwisseling ervan zo eenvoudig mogelijk te houden gebruiken we als uitgangspunt de schoolstructuur zoals scholen die hebben ingericht in Magister. In de meeste gevallen zal dit toereikend zijn voor de school om de RIO-onderdelen aan te geven en uit te wisselen met het register.

In RIO legt de school vast:

  • Wie het onderwijs verzorgt – het Bevoegd Gezag en de Onderwijs Aanbieders
  • Waar het onderwijs wordt gegeven – de Onderwijslocaties
  • Wat er aan onderwijs wordt verzorgd door de instelling – de Aangeboden Opleidingen

Onderwijs Aanbieder(s) en Onderwijslocaties

In de administratieve boomstructuur van Magister wordt d.m.v. een vinkje aangegeven of een administratief onderdeel een Onderwijsaanbieder of een Onderwijslocatie is. In feite is dat voldoende om de registratie in RIO te realiseren.

Aangeboden Opleidingen

Het aanbod van opleidingen wat de school in RIO wil registreren kan samengesteld worden bij het onderdeel Werving in de administratieve structuur. Dit aanbod kan eenvoudig samengesteld worden op basis van de studies en profielen van het huidige cursusjaar. Van iedere studie kan vervolgens bepaald worden of de opleiding uitgewisseld moet worden met RIO, en zo ja: met welke naam. Tevens kunnen er specificaties van een aangeboden opleiding worden aangegeven. Dit zijn zgn. kenmerken als Montessori, TTO, Schakelklas etc. die in een centraal vastgestelde lijst zijn opgenomen.

BRON uitwisseling

In de BRON-uitwisseling zullen de Onderwijs Aanbieder en de Onderwijs Locatie die voor de leerling van toepassing zijn meegestuurd worden. Het bepalen hiervan gaat automatisch wanneer de RIO-inrichting in Magister gedaan is.

In een volgende versie van Magister zullen het meenemen van opleidingskenmerken in de BRON-uitwisseling ook gerealiseerd hebben.