Skip navigation MENU

Geplaatst op 11-06-2018 in Directe Toegang 2018.

Tekenen vernieuwde ARP vóór 1 juli

Dit jaar zijn er nieuwe toetreders in de keten van Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal. Daarom is het noodzakelijk de Attribute Release Policy (ARP) die scholen hebben met Kennisnet te vernieuwen. Zonder deze overeenkomst kunnen de distributeurs namelijk geen digitaal lesmateriaal uitleveren bij de start van het nieuwe schooljaar.

Wat is een ARP?
Een ARP is een overeenkomst tussen Kennisnet en een school. De school geeft met het ondertekenen van de ARP expliciet toestemming aan Kennisnet om noodzakelijke persoonsgegevens van leerlingen door te geven aan distributeurs en uitgeverijen. Dit is essentieel voor de uitlevering van digitaal lesmateriaal. De ARP is een aanvulling op de bestaande verwerkersovereenkomst van Kennisnet met alle scholen in het VO.

Mocht uw school op dit moment de ARP met Kennisnet nog niet getekend hebben, is het goed om te weten dat Kennisnet tijdelijk de noodzakelijke persoonsgegevens doorgeeft, zodat de Controle Koppeling uitgevoerd kan worden. Daarna stopt de doorgifte van gegevens en wordt deze alleen voortgezet als er een getekende overeenkomst is.

Wat is de deadline?
Het is belangrijk dat de ondertekende ARP vóór 1 juli 2018 in het bezit is van Kennisnet, zodat leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar toegang hebben tot digitaal lesmateriaal.

Vernieuwde ARP afsluiten
U kunt heel eenvoudig de ARP met Kennisnet vernieuwen.

  1. Download het ARP formulier hier.
  2. Vul de gegevens in op het formulier, zoals deze ook zijn doorgegeven in de Centrale Registratie.
  3. Print het formulier en zorg voor ondertekening door een tekenbevoegde bestuurder of een gemandateerde van het schoolbestuur.
  4. Mail de ondertekende ARP naar support@kennisnet.nl.
  5. U ontvangt een bevestiging via de e-mail van Kennisnet.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Kennisnet via telefoonnummer 0800 – 321 22 33 of via e-mail support@kennisnet.nl.