Skip navigation MENU

Directe Toegang 2018

Samen met alle ketenpartijen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor Directe Toegang 2018. Er is dit jaar bewust voor gekozen om zo min mogelijk wijzigingen door te voeren en maximale focus te leggen op een succesvolle start van het schooljaar.

Met alle ketenpartijen is gezamenlijk een programma Start Schooljaar opgezet. Distributeurs, uitgevers en ELO/schoolportalen zoals Magister werken daarin intensief samen om wijzigingen, testen, planningen en communicatie met elkaar af te stemmen.

Wat verandert er in de werking van Directe Toegang?

Binnen de keten van Directe Toegang verandert er nauwelijks iets. Alles is er op gericht om processen zoveel mogelijk te harmoniseren. Dit voorjaar zal er een nieuw soort Controle Koppeling aangeboden worden waarin scholen gevraagd wordt een testklik uit te voeren met een van uw bestaande leerlingen. Hiermee kan de configuratie op uw school gecontroleerd worden. Hierover ontvangt u tijdig meer informatie van uw distributeur en van ons.

Wat verandert er binnen Magister?

In de inrichting van de module Digitaal lesmateriaal verandert er voor scholen niets. Wij zullen bijvoorbeeld wel het proces van Automatisch koppelen van leerlingen voor scholen met een Extern Boeken- of Leermiddelenfonds versnellen.

Heeft u nog vragen? Via onze helpdesk staan we u graag te woord.

Actuele blogs

11 juni 2018
Dit jaar zijn er nieuwe toetreders in de keten van Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal. Daarom is het noodzakelijk de Attribute Relea...
 
17 mei 2018
In de tweede helft van mei ontvangen alle scholen van hun distributeur (Iddink, Van Dijk of OsingadeJong) het verzoek tot Controle Koppeling...