Skip navigation MENU

Geplaatst op 10-04-2018 in Nieuws.

Vrije rollen in Magister

Om scholen flexibiliteit te bieden in de autorisatie heeft Magister de mogelijkheid om personeelsleden via een zogenaamde Vrije rol te koppelen aan een (vrije) selectie leerlingen. Op dit moment maakt een heel diverse groep gebruik van deze functionaliteit. Denk bijvoorbeeld aan zorgcoördinatoren, onderwijsassistenten, stagiaires, extra mentoren of decanen. Ook in Magister 6 komt de functionaliteit Vrije rollen terug. Hieronder leest u hoe.

De afgelopen periode hebben wij uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Vrije rollen in Magister 6 te ondersteunen. De interne testtrajecten wijzen uit dat de performance en stabiliteit op peil blijft wanneer deze flexibele autorisatie wordt toegepast. De weg ligt hiermee open om Vrije rollen in Magister 6 in te gaan bouwen. Nog vóór de zomervakantie kunnen medewerkers met een Vrije rol in Magister 6  beschikken over de informatie van een (vrije) selectie leerlingen.

Ter info:

  • Vanaf februari 2018 (release 22) kunnen – naast docenten en mentoren – ook decanen en teamleiders hun werk doen in Magister 6. Daarnaast is het op termijn mogelijk om per studie meerdere decanen en teamleiders te autoriseren, zonder dat hiervoor een vrije rol aangemaakt hoeft te worden.
  • Voor het invoeren van cijfers voor leerlingen waaraan je via een Vrije rol gekoppeld bent, moet je óf inloggen in Magister Desktop, óf geautoriseerd worden via Personeel > Lessen.

Overstappen van Magister 5 naar Magister 6

Veel scholen hebben de overstap al gemaakt van Magister 5  naar Magister 6 en profiteren nu al van de voordelen: Magister 6 werkt snel, in elke browser, op ieder device en bevat nieuwe functionaliteit zoals de koppeling met OneDrive en allerhande verbeteringen. Mocht u voor onderwijzend personeel nog geen gebruik maken van Magister 6, maak nu de overstap. Kijk hier voor meer informatie over de overstap naar Magister 6 en een actueel functievergelijk tussen Magister 5 en Magister 6.

Download: Functievergelijking Magister 5 en Magister 6

Wilt u meer informatie, of heeft u vragen, neem dan contact op met uw accountmanager of bel met 058 – 298 71 71